<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "04 maart 2015

GENT - Mobiliteitsplan: 'De stilstand wordt georganiseerd' door Groen.

Gent debatteert over het Mobiliteitsplan: 'De stilstand wordt georganiseerd'.
GENT - Maandag is een vijf weken durend openbaar onderzoek gestart naar het nieuwe Mobiliteitsplan van Stad Gent.  
N-VA, die tegen het plan stemde. 'De droom van Watteeuw is een nachtmerrie geworden.' 'Dit plan probeert de structurele bereikbaar- heid te verbeteren door duurzame vervoersmodi te stimuleren', zegt Isabelle De Clercq (N-VA). 
'De leefbaarheid ook te verbeteren, door het vergroten van het voetgangersgebied. En het fijn stof terug te dringen door het autoverkeer te verminderen. Vanzelfsprekend kunnen wij als N-VA daarmee akkoord gaan.' 'N-VA Gent organiseerde een eigen inspraakvergadering over het mobiliteitsplan.  De uitgangspunten van dit nieuwe plan werden er positief onthaald. Inzetten op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit/bereikbaarheid met ruimte voor voet- gangers, betere fietsinfrastructuur, uitgebouwd openbaar vervoer en goed geleide verkeers-stromen; daar kan de Gentse N-VA helemaal achter staan.'  'Wij twijfelen er echter aan dat dit plan oplossingen biedt, dat er structureel iets zal veranderen, dat we zullen herademen in onze stad. Het plan vertoont een aantal fundamentele tekortkomingen. Er is heel weinig concreet. ' Dit plan is geen plan maar mijn droom voor Gent zegt Filip Watteeuw.. "Budgetten, timing, de verschillende stappen en een stappenplan, afstemming met andere overheden, het ontbreekt allemaal. Het enige concrete punt is het knippen van vervoersassen in het centrum midden 2016, met enkel nog verkeer tussen de 6 stadsdelen via de R40.' 'Onvermijdelijk resultaat: nog meer file op de nu al verzadigde kleine ring en problemen voor de centrumbewoners, die Gent noch in noch uit zullen kunnen. En als Groen zijn zin krijgt wordt die R40 versmald tot 1 rijstrook. Hoeft het gezegd dat de stilstand dan wordt georganiseerd.'  'Een grotere bereikbaarheid via bijvoorbeeld openbaar vervoer of fiets is niet verzekerd in dit plan. Er zijn geen concrete locaties voor extra P+R's met vlot aansluitende bussen of trams, er is geen investering in een grootschalig deelfietsensysteem...' 'Alle grote projecten dienen betaald met Vlaams geld, zoals de toekomst van de fly-over Zuid/B401, de heraanleg van Dampoort en Heuvelpoort, de uitbreiding van het tramnet... Maar de stad weigert prioriteiten te formuleren. Het is ondenkbaar dat de Vlaamse overheid centen ter beschikking stelt met vage of onbekende bestemming.' 'De onbereikbaarheid die het stadsbestuur aan het organiseren is, zal cash betaald worden. Een randgemeente als Lochristi organiseert zich hier nu al op. De middenstand in het centrum is terecht bezorgd. De deelgemeenten blijven quantité négligeable. Afgezien van het invoeren van zones 30 in de woonkernen (zonder aanpassen van weginfrastructuur) moeten die het stellen met 'aparte plannen volgen later nog'.' Dit plan bevat nergens een resultaatsverbintenis. Ook wat bijvoorbeeld de ecologische winst zal zijn, blijft onduidelijk. In dit verband is de afwezigheid van de invoering van een lage emissiezone opvallend. Innovatieve oplossingen zoals het hanteren van flexibele regimes ontbreken. Dat bijvoorbeeld de mobiliteits-regeling overdag anders zou zijn dan 's avonds is nochtans de evidentie zelf.' 'Op vlak van inspraak is dit plan één grote teleurstelling: het openbaar onderzoek dat nu in 7 haasten wordt georganiseerd is een lachertje. Dat mensen enkel via brief hun mening kunnen doorgeven is in deze digitale tijd een regelrechte aanfluiting. N-VA Gent staat met zijn kritiek niet alleen: er zijn gelijklopende bezwaren vertolkt door diverse Gentse middenveld-organisaties zoals de Gecoro, Unizo, Fietsersbond, Minaraad..' Dit plan dreigt niet alleen voor een mobiliteitsstrop, maar ook voor economische achteruitgang te zorgen. Van een droom naar een nachtmerrie... Daarom steunt de Gentse N-VA dit plan niet. Wij zullen de uitvoering ervan nauwgezet opvolgen met aandacht voor de bezorgdheden van de Gentenaars en de Gent- gebruikers.' 'Zo willen wij wat zich aandient als een strop voor Gent helpen ombuigen tot een positief verhaal van meer leefbaarheid, bereikbaarheid, en veiligheid voor iedereen.'

Reactie: Ik kan niet anders dan meegaan in de visie van het N-VA , dit is geen plan , dit is een nachtmerrie die hopelijk nooit van de grond komt. Dat rood/groen niet in de Vlaamse regering zitten is misschien een lichtpunt voor de Gentenaars , geen geld  geen zinloos plan. Ik wil Gent en Gent-centrum bereikbaar zien voor iedere Gentenaar en niet enkel voor vergunninghouders.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

GENT - Dubbel parkeren zit ingebakken in de allochtone cultuur.

Het gebeurt vaak, mensen die zich even dubbel parkeren om een boodschap te gaan doen.
GENT - Niets zo frustrerend als mensen die in tweede file geparkeerd staan waardoor jij nodeloos en vaak eindeloos moet wachten om te parkeren. Ook Gent ontsnapt niet aan het fenomeen van dubbelparkeerders. Je treft hen het vaakst aan in de Wondelgemstraat, Bevrijdingslaan en Sleepstraat
"We vermoeden dat het cultureel ingebakken zit om dubbel te parkeren", legt politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez uit. Het probleem van dubbel parkeren is zeker niet nieuw in Gent. Al jaren ontstaan er in heel wat straten nutteloze files of wachttijden omdat mensen met hun voertuig in tweede file geparkeerd staan. Vaak gaat het dan om mensen die liever vlak voor de deur van een winkel, bank of horecazaak op straat parkeren zodat ze niet ver moeten lopen. Uit kwade wil? "We vermoeden dat het cultureel ingebakken zit om dubbel te parkeren", aldus Gonzalez. "Die mensen zijn vaak iets nonchalanter op dat vlak." Het is inderdaad opvallend dat het fenomeen van dubbel parkeren vooral voorkomt in buurten waar meer mensen van vreemde origine wonen, zoals de Wondelgem-straat, Bevrijdingslaan en de Sleepstraat. Maar ook de Dampoortstraat en de Steendam blijven niet gespaard. Toch laat de Gentse politie de dubbelparkeerders niet hun vrije gang gaan. "In die prioritaire wijken geven we dan ook extra aandacht aan het probleem. Zeker omdat er daar ook veel klachten binnen komen. We houden dan ook wel degelijk rekening daarmee. Zo wordt er extra gecontroleerd." Het is voorlopig onduidelijk hoeveel dubbelparkeerders het voorbije jaar al op de bon werden geslingerd. 

Reactie: Eindelijk geeft men toe dat er vele allochtonen gewoon lak hebben aan onze wetten en regels want de hier genoemde straten zijn " hun" straten waar zij de baas zijn.  En de politie.. die laat het gebeuren ondanks alle beloftes , het risico om als racist te boek testaan is hun te groot.  
Een goede raad nog , toeter nooit voor een dergelijke dubbelparkeerder, want dit brengt je minstens een grote deuk op in je moterkap , ook deze agressieve reactie lijkt ingebakken in hun cultuur , en wees gerust , niemand zal iets gezien hebben.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

PEDOFILIE - Brugse rechter spreekt mogelijke pedofiel vrij ondanks 9 aanklachten.

Brugse rechter gelooft negen meisjes niet en spreekt leraar vrij voor aanranding.
"Plots stond hij naast mijn bed en ritste mijn slaapzak open" "Het woord van negen meisjes is blijkbaar niets waard voor een rechter. In dit land mag een leraar dus zonder problemen aan leerlingen zitten." Met tranen in de ogen hebben de ouders van de kinderen die klaagden over misbruik gisteren de rechtbank verlaten. Ze gaan in beroep. Het vermeende misbruik speelde zich af in september 2012, toen de zesdeklassers van de vrije basisschool Sint-Lodewijk uit Sint-Andries (Brugge) een week op kamp gingen in de Groenhove-manege in Torhout. Korte tijd later stapte een moeder naar de politie. Het 12-jarig dochtertje van de vrouw  had thuis verteld dat leraar B.M. (51) haar had aangerand in de slaapzaal. Er volgden nog drie andere ouderparen, met gelijkaardige klachten. En vijf andere meisjes dienden een klacht in omdat de leraar in de klas handtastelijk zou zijn geweest. Hij zou zijn hand op hun billen gelegd hebben als ze aan het bord geroepen werden. Uiteindelijk meldden zich dus negen vermoedelijke slachtoffers van B.M., die tot dan toe een onberispelijke staat van dienst had. De man werd preventief geschorst en is vandaag nog altijd persona non grata op de school. Hij krijgt wel nog zijn wedde. De vijftiger riskeerde twee jaar cel, maar de rechter heeft de aanklachten van de minderjarigen dus naar de prullenmand verwezen. In zijn motivering hamerde hij op de rimpelloze carrière van de B.M., het feit dat zijn vrouw hem altijd is blijven steunen en dat de psychiater geen pedofiele afwijking bij hem vaststelde. Ook zijn vier kinderen zeggen dat ze nooit iets in die zin opgemerkt hebben. De andere leraren die erbij waren in de manege, was evenmin iets opgevallen. 

Reactie: Waar gaat men heen als 9 getuigen niet voldoende zijn om geloofwaardig tezijn. Dat er nooit iets is vastgesteld voorheen betekend niets , tot enkele jaren terug werd ook nooit gedacht dat priesters pedofielen konden zijn. Hopelijk gaan de ouders en het parket in beroep , en een grondige doorlichting van deze rechter zijn privé leven is misschien ook een must om alle partijdigheid of voor-ingenomenheid uit te sluiten..

Don Viona

Labels: , , , , , ,

GENT - Ook Syriëstrijders in Gent ondanks ontkenning burgemeester.

Daniel Termont: "Twee Gentenaars in Syrië".
GENT -De Gentse politie heeft weet van twee "nieuwe Gentenaars" die in Syrië verblijven, al is er geen zekerheid over de aard van hun activiteiten in dat land. Dat meldt de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a). 'We zijn van plan om de twee inwoners te schrappen uit het bevolkingsregister'  "De schepen van Burgerzaken zal de procedure tot versnelde afvoering van ambtswege uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen", zegt Termont. "De intentie is om op basis van het politierapport de twee inwoners te schrappen uit het bevolkingsregister." Om het gerechtelijk onderzoek niet te beïnvloeden en de privacy van de familieleden te garanderen, zegt Termont dat er geen details gecommuniceerd worden over de identiteit van beide personen. "In het algemeen analyseert de Gentse Politie continu en nauwkeurig alle mogelijke informatie om die vervolgens over te maken aan en te bespreken met alle partners binnen de provinciale Task Force Radicalisme." Het zou gaan om de eerste (gekende) Gentse inwoners in Syrië. Twee weken geleden nog kondigde Termont de oprichting van een 'antiradicaliseringscel' aan bij de lokale politie. 

Reactie: Ondanks dat Termont onlangs nog verklaarde dat er in Gent geen radiacale moslims zijn moet hij nu zelf terugkeren op zijn uitlatingen waar iedere Gentenaar al aan twijfelde. Dat ondanks dat het hier gaat om mogelijke terroristen moeten we toch hun privacy respecteren. Sorry, maar ik zou toch graag weten waar ergens deze extreme radicalen wonen , kwestie van mij te voorzien op mogelijke problemen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

03 maart 2015

POLITIEK - PS en Di Rupo terug betrokken in belastingsfraude door partij vertrouweling.

Belangrijkste vertrouweling Elio Di Rupo stapt op na nieuw belasting-schandaal.
Luc Joris, de vertrouweling van PS-voorzitter Elio Di Rupo, heeft plots al zijn mandaten neergelegd. Volgens De Tijd deed zijn financieel adviesbureau, met een hoofdzetel in Luxemburg, hem de das om. Het lijkt erop dat een onthulling over zijn Luxemburgse vennootschap hem de doodsteek gaf.
De man oefende verschillende mandaten uit voor de PS. Hij zetelde zo onder meer als bestuurder bij allerlei overheidsbedrijven als de NMBS, de Waalse investeringsmaatschappij SRIW en FN Herstal. Afgelopen donderdag zette hij plots al die activiteiten stop. Officieel gaf Joris er om "persoonlijke reden" de brui aan, maar het lijkt erop dat een onthulling over zijn Luxemburgse vennootschap hem de doodsteek gaf. 
Vorige week kwam Le Soir Magazine met de primeur dat de man met zijn consultancy bedrijf Bremco Management een zetel in Luxemburg heeft, om fiscale redenen. Zo zou hij flink belastingen kunnen ontwijken. Als oppositiepartij trekt de PS keihard van leer tegenover fiscale optimalisatie en belastingontwijking. Dat iemand uit de eigen rangen zich aan die praktijken waagt, is uiteraard not done. De oud-premier ontkent tegenover L'Echo elke betrokkenheid. "Elio Di Rupo was niet op de hoogte van het bestaan van zo'n vennootschap", zegt zijn woordvoerder. "De partij heeft op geen enkele manier Joris gevraagd een stap opzij te zetten." 

Reactie : Bij de PS weten ze gewoonweg van niets , zoals gewoonlijk als het over fraude gaat. Dat Elio niet van het bestaan van vennootschap op de hoogte was is totaal ongeloofwaardig. Precies het feit dat hij van iedereen alles weet geeft hem de macht om tedoen in Wallonie wat "hij" wil. Het is niet het eerste "rode" schandaal en het zal ook niet het laatste zijn. Deze PS is zo corrupt als maar zijn kan  dat hebben ze gemeen met hun Vlaamse wapenbroeders de SP.a , die over die nieuws geen commentaar klaar hebben.

Don Viona 

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - 'Verkeersveilige Dag' toont aan dat snelheidsbeperkingen niet altijd realistisch zijn.

Bijna een op tien rijdt te snel tijdens 'Verkeersveilige Dag'.
GENT - Op de Verkeersveilige Dag heeft afgelopen vrijdag in Gent en omstreken ongeveer één op de elf bestuurders te snel gereden. De grootste snelheidsduivel vloog in Gent aan 90 kilometer per uur door de bebouwde kom, waar 50 is toegelaten. 
Alle lokale politiezones organiseren elk jaar de Verkeersveilige Dag als herdenking van de kettingbotsing op de E17 in Nazareth in 1996, die aan tien mensen het leven kostte. Ook tijdens deze 19de editie werd er op onze wegen druk gecontroleerd, ondanks het verhoogde terreuralarm dat voor personeelsekorten zorgt. "We hebben, net als andere jaren, op meerdere drukke plekken gecontroleerd", zegt Gents politiewoordvoerder Manuel Gonzalez. Het aantal overtreders in onze regio lag met gemiddeld 8,64 procent iets hoger dan het provinciegemiddelde van 6 procent. In de politiezone Gent liepen met voorsprong de meeste overtreders tegen de lamp. Maar liefst 425 van de 2.272 bestuurders, omgerekend 18,71 procent of bijna één op de vijf, reed te snel. De politie concentreerde zich dan ook op de bekende 'hotspots' voor hardrijders, zoals de Wiedauwkaai en de Gasmeterlaan. Ook aan de Bailsantvest en de Deinsesteenweg stonden controleposten. In de politiezones Puyenbroeck (Zelzate en Lochristi) en Rhode-Schelde (Melle, Merelbeke, Destelbergen en Oosterzele) vielen de resultaten een pak positiever uit. In die zones reden respectievelijk amper 2,90 en 1,67 procent van de bestuurders sneller dan toegelaten. Verder hielden agenten van die laatste twee korpsen ook een aantal alcoholcontroles. Maar één bestuurder van de gecontroleerde 122 had te diep in het glas gekeken. Eén andere automobilist reed onder invloed van drugs. In Zelzate vonden agenten in één auto een kleine hoeveelheid cannabis. Er werden ook processen-verbaal uitgedeeld voor niet verzekerde voertuigen, vervallen keuringsbewijzen, technische mankementen en rijden zonder gordel. 

Reactie: Deze "verkeersveilige dag" toont voor mij aan dat wij ons redelijk aan de regels houden en er enkel op plaatsen waar de snelheids limieten  niet realistisch zijn te snel wordt gereden. Misschien zou het nuttig zijn om daar lessen uit te trekken inplaats van boetes uit te schrijven. 
De "snelheidsduivel" die 90km/h "vloog" in Gent zal dit dan ook waarschijnlijk gedaan hebben op een plek waar 50 km/h of 30 km/h niet normaal meer is.  Maar ja , dit brengt geld in de kas hé .

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

JUSTITIE - Terug klassenjustitie toegepast voor Tom Boonen en C° ?

Lefevere en Boonen krijgen uitstel in zaak fiscale miljoenen fraude. 
Patrick Lefevere en enkele van zijn renners krijgen uitstel van verschijning in de zaak van vermeende fiscale fraude. Ze moesten vandaag normaal voor de raadkamer komen in Kortrijk. Daar zou worden beslist of ze worden vervolgd voor fiscale fraude. Negen verdachten, vooral wielrenners zoals Tom Boonen en Stijn Devolder, moeten voor de raadkamer verschijnen. Ook hun ploegleider Patrick Lefevere moet voorkomen. Ze worden ervan verdacht in het buitenland fiscale constructies opgezet te hebben om in ons land miljoenen aan belastingen te ontlopen. Hun advocaten hadden gevraagd om de zaak uit te stellen. De raadkamer van Kortrijk is op die vraag ingegaan. Een exacte datum staat nog niet vast. 

Reactie: Gewoon de schande voorbij dat dit allemaal kan. Dat een omstreden  ( coke gebruik ) renner als Boonen die blijkbaar miljoenen kost aan de staat zomaar uitstel (afstel) krijgt bewijst dat klassenjustitie een feit is in België.
Welke minister heeft de moed om dit te stoppen. ?? 

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

02 maart 2015

ISLAM - 200 deelnemers ingesloten bij verboden anti-islam-betoging in Antwerpen.

200 deelnemers ingesloten bij verboden Pegida-betoging Antwerpen.
ANTWERPEN - Op het Concienceplein in Antwerpen is om 20 uur de anti-islam beweging Pegida samengekomen. Volgens een verslaggever ter plaatse zijn er  200 betogers opgedaagd. Zij zijn via de Melkmarkt het Conscienceplein opgewandeld en ontrolden twee spandoeken.  Aan het Conscienceplein ontrolden ze een grote cartoon en ook een spandoek tegen de islam. 
Mede-initiatiefnemer Rudy Van Nespen hield een korte speech en er klonken leuzen als 'Wij zijn het volk'. Na tien minuten ging de politie, zoals aangekondigd over tot actie. Het plein werd langs alle kanten afgesloten en de betogers werden ingesloten. De stad Antwerpen had geen toestemming gegeven voor de bijeenkomst, uit vrees voor gevaarlijke tegenbetogingen. Pegida Vlaanderen is de Vlaamse tak van de internationale anti-islambeweging. 

Reactie: Het blijft niet kunnen dat dergelijke betoging wordt veboden omdat men bang is van rellen of andere problemen met gevaarlijke tegenhangers. Wij zijn hier tot nader order nog steeds in België  en willen ons vreedzaam verzetten tegen een cultuur die niet wil samenwerken en leven met ons.  Moet er echt eerst een " beeldenstorm" komen voor het beleid actie onderneemt ?  Dit is dan ook geen Antwerps probleem alleen maar een Europees en bij uitbreiding een wereldprobleem.  Laten we dus niet terug de ogen sluiten zoals we hebben gedaan in ' 39 met het Nazisme en fascisme en iets doen aan het oprukkende probleem deze keer.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

GENT - Verkeerschaos na uitstel afbraak nu instortingsgevaar Rabottoren.

Verkeer staat volledig stil in Gent centrum. 
GENT - Totale verkeerschaos na instortings-gevaar Rabottoren  1.
Rond half zeven was het overal aanschuiven in de buurt van het Rabot  
GENT - Het verkeer in het centrum van Gent staat zo goed als stil nadat een deel van één van de Rabottorens dreigde los te komen door rukwinden. Het kruispunt tussen de Begijnhof- laan en de Opgeëistenlaan is volledig afgesloten. Het RED-team van de Gentse beroeps brandweer probeert het gevaar in te dijken bovenaan de 50-meter hoge toren. 

Reactie: Door steeds maar de afbraak om allerlei onduidelijke redenen uitgesteld te hebben worden we nu het slachtoffer van neervallende stukken toren. Gelukkig is er nog de brandweer die tracht het nodige tedoen om het ergste te voorkomen. Wanneer neemt stad Gent hier zijn verantwoordelijkheid of wacht men tot iemand verongelukt door neerkomend puin.?

Don Viona

Labels: , , , , ,

POLITIEK - Rudy De Leeuw : Ik beschouw het als mijn plicht om alles in het honderd tedoen lopen.

Rudy De Leeuw: "Indien nodig zullen we weer staken".
Dat de indexsprong niet op algemeen gejuich onthaald werd, is een open deur intrappen. ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw windt er in een interview  geen doekjes om. "Neen, het vakbonds- front is niet gebroken. En ja, als het moet gaan we opnieuw staken".  Als de regering en de werkgevers de perceptie willen creëren dat het vakbondsfront verbroken is, zullen ze straks verrast worden. Wij zijn de draad samen weer aan het opnemen. "Ik erken dat deze regering een democratische meerderheid heeft", zo zegt Rudy De Leeuw. "Maar ze heeft steeds minder draagvlak. Ze drukt een neoliberaal beleid door, dat niet in de verkiezingsprogramma's stond, en op een wijze die ik nooit eerder heb gezien. Ik beschouw het als mijn plicht en als mijn recht om als vakbondsleider, in het kader van de sociaal-economische democratie die in dit land bestaat, het stakingswapen boven te halen. Ik ben daar niet bevreesd of beschaamd over. Als de andere middelen uitgeput zijn, dan rest ons niks anders. En dat zullen we weer doen indien nodig." Dat zal hij dan alleen moeten doen, want het gemeenschappelijk vakbondsfront is ondertussen gebroken. Of niet ? "Denken dat het vakbondsfront gebroken is, is een illusie. En als de regering en de werkgevers die perceptie willen creëren, zullen ze straks verrast worden. Wij zijn de draad samen weer aan het opnemen. Inhoudelijk verschillen we niet van mening, hoogstens op het vlak van strategie is die verschillend geweest."   De indexsprong die vorige week in wettekst is gegoten zorgt ervoor dat de vakbonden elkaar opnieuw vinden, en dat de onrust groot wordt, aldus De Leeuw: "Ik heb meteen gezegd dat dit de voorbode is voor sociale onrust. Temeer omdat er weer eenzijdig bij de werknemers een indexsprong wordt opgelegd. Het leven gaat duurder worden, en uiteindelijk gaan wij 2 procent inleveren. Het is die onrechtvaardigheid die zo storend is, en die de mensen zo kregelig maakt. En dit gaat niet stoppen. De bijsturingen zijn te beperkt tot onbestaande." 

Reactie: Deze zelf omstreden vakbondsman is een gevaar voor de democratie , stakingen uitlokken zonder draagvlak is gewoon misdadig. Iedereen begint te beseffen dat deze regering niet anders kan dan de loonlast verlagen , het is dat of we krijgen een massale de-locatie van bedrijven wat dan weer gelijk staat voor massale werkloosheid. Als het dat is wat hij wil moet hij het duidelijk zeggen , want vakbonden ontvangen nu eenmaal geld per werkloze die ze vertegewoordigen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

01 maart 2015

ISLAM - Pegida Vlaanderen negeert betogings verbod en is morgen in Antwerpen.

Pegida Vlaanderen negeert verbod en komt morgen op straat in Antwerpen.
ANTWERPEN - De aanvraag voor de optocht van de Vlaamse tak van Pegida werd na de verhoogde terreurdreiging tot drie keer toe geweigerd door de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), maar toch zal er morgen een manifestatie plaatsvinden. De anti-islambeweging legt het verbod naast zich neer en geeft op de Facebookpagina zelfs tips aan manifestanten, over hoe ze aan de politie moeten ontsnappen. "Mijnheer De Wever had al lang op voorhand kunnen regelen dat dit een wreedzame en kalme betoging zou worden", reageert woordvoerder Rudy Van Nespen voor de camera's op de eerder verboden manifestaties. Of het morgen dan geen rustige betoging wordt, heeft Van Nespen naar eigen zeggen "niet meer in handen." "Als Pegida morgen toch in Antwerpen zonder toelating gaat betogen, zal de politie optreden", reageert De Wever . Bij Pegida zijn ze allerminst onder de indruk van die waarschuwing. Via Facebook geven zij tips en juridisch advies om morgen niet opgepakt te worden. 

Reactie: De schrik voor moslims zit er duidelijk in hier in Vlaanderen zelfs zo erg al dat zelfs Bart De Wever moslims gaat beschermen.  Want dat is het duidelijk op te maken uit zijn antwoord. De schrik uiten voor de Islam overheersing lijkt mij met wat er momenteel allemaal voor negatief nieuws te rapen valt logisch. Had men in '39 het Nazisme niet genegeerd maar tegengewerkt had het 10-tallen miljoenen mensenlevens gespaard. Laat het westen niet weer deze zelfde fout maken omdat ze wat olie in hun achtertuin hebben !

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

POLITIEK - Groen verwijt anderen wat ze ons zelf opdringen in Uplace-debat.

Almaci: "Voor de camera's is meerderheid tegen Uplace, daarna volgt ze slaafs de partijlijn". 
LEUVEN - Groen-voorzitter Meyrem Almaci heeft vandaag in Leuven tijdens een open stads-congres van de lokale Groen-afdeling scherp uitgehaald naar de schizofrenie van de meerderheids-partijen tijdens het Uplace-debat afgelopen woensdag in het Vlaams parlement. "Live voor de camera's van Villa Politica probeert men de perceptie te wekken tegen Uplace te zijn. Nadien volgt men nadien slaafs de partijrichtlijn volgt als er moet gestemd worden", aldus Almaci. Almaci stelde dat dergelijke feiten zich ook voordeden in andere dossiers zoals de Oosterweel-verbinding en fiscale fraude. "Ook hier was de afstand tussen wat men zegt en wat men doet zeer groot. Er is echter een grens aan dergelijke dissonantie. Kiezers snakken naar een partij als Groen die consequent doet wat ze zegt", aldus de partijvoorzitster. Ze riep de aanhang ook op alternatieven te blijven voorstellen voor het huidige regeringsbeleid. "De eerste maanden heette het nog dat het niet anders kon met dit beleid, maar hoe meer alternatieven er werden voorgesteld, hoe meer men binnen de regeringen is beginnen kibbelen. De huidige bewindvoerders hanteren politieke recepten uit het verleden terwijl het beleid dat wij voorstaan al op tal van plaatsen wordt toegepast", aldus Almaci, verwijzend onder meer naar groene, autovrije steden. Jan Mertens, voorzitter van Groen Leuven, vroeg dat het Leuvense stadsbestuur eindelijk werk maakt van duurzame mobiliteit zoals een systeem van stadsdistributie en een duurzaam parkeeralternatief voor de geplande, ondergrondse Bruulparking. Leuven moet ook werk maken van een bestuurscultuur van participatie en eindelijk zelf structurele initiatieven nemen om de stad klimaatneutraal te maken. Groen wil ook dat het OCMW in samenwerking met haar cliënteel op een van haar landbouwgronden een sociaal voedselproject realiseert. 

Reactie: Dit is echt "groen".. veel zeggen maar weinig doen dat nuttig is . Indien groen ooit de macht moest hebben maken ze steden totaal ontoegankelijk , breken ze alle wegen uit en zaaien gras , het zelfde met 85% van onze fabrieken.  Dat wordt dan leven van de liefde en de dauw waarschijnlijk.  Eén goede raad heb ik voor  Meyrem Almaci , ga waar u vandaan komt ik denk dat daar werk genoeg is voor u en uw radicaal idee en laat ons met rust.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

28 februari 2015

JUSTITIE - Politie schiet inbreker dood in Burcht.

Politie schiet inbreker dood in Burcht (Antwerpen)
BURCHT - In Burcht, deelgemeente van Zwijndrecht, heeft de politie gisterenavond een inbreker doodgeschoten. 
Dat gebeurde toen twee inbrekers op heterdaad betrapt werden tijdens een inbraak in de Kastanjelaan. Bij het aankomen van de patrouille sprongen de daders in hun auto. Zij reden in op enkele agenten die uit zelfverdediging  op de vluchtwagen vuurden. 
De wagen werd teruggevonden op de parking van Carrefour in Burcht. De passagier in de wagen was overleden. De politie is nu bezig met een zoektocht naar minstens één mededader. Het labo en de moordbrigade van de federale politie zijn afgestapt.

Reactie: Dit lijkt mij een logische actie van de politie , "zero tolerantie" moet er zijn voor dergelijke kerels. 
Maar ik zit wel met een vraag : Waarom heb ik dat recht niet als ik belaagd wordt , waarom heb ik niet het recht op wapendracht om mijzelf en anderen om mij heen teschermen tegen dit zelfde soort kerels waar de politie wel korte metten mee maakt ?? waarom ?? . Ben ik maar een "Untermensch " misschien ?
Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

TERREUR - Wouter Van Bellingen: "Wat hebben de Antwerpse moslims met IS te maken?"

"Wat hebben de Antwerpse moslims met IS te maken?" 
ANTWERPEN - In gesprek met Gazet van Antwerpen fulmineert Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum, tegen Bart De Wever: "Als de burgemeester van Antwerpen de moslims in zijn stad oproept openlijk afstand te nemen van IS, is het toch normaal dat die mensen verbolgen reageren."  Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum "Wat hebben zij met IS te maken?", vraagt Van Bellingen zich luidop af. "Zo creëert men een nog grotere afstand tussen de verschillende gemeenschappen (Marokkaanse, Turkse, Pakistaanse, ...) en de samenleving. Als de burgemeester die mensen nog meer stigmatiseert, dreigt de relatie nog meer te bekoelen." Voorts geeft Van Bellingen aan dat hij geen voorstander is van de term radicalisering: "Er is niks mis met radicaal zijn, we leven immers in een samenleving die radicaliseert. We willen toch dat als de zaken duidelijk zijn, er wordt ingegrepen. Radicaal is oké, zolang het maar niet ontaardt in extremisme en terrorisme. We hebben nu vooral nood aan verbondenheid, aan een wij-samenleving. Polariseren is dan niet gezond." 

Reactie: Wat "zij" hebben te maken met "IS" lijkt toch duidelijk , bij sommigen zo duidelijk dat ze gaan mee moorden met hun grote voorbeelden. De vraag van De Wever om duidelijk afstand te nemen van "IS" lijkt met dus logisch. Wij oer-Belgen willen weten waar we staan zeker nu moslims zich steeds radicaler opstellen en ons democratisch rechtsysteem misbruiken om hun zin te krijgen. Het eeuwige hoofddoek probleem als symbool van hun religie zegt genoeg en is een teken dat zij zich niet willen integreren in onze maatschappij. Er zal dus altijd een "wij" en "zij" zijn. De totale aanpassing aan onze cultuur , normen , taal , wetten en regels is dan ook een must.

Don Viona  

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Anti-Alles organisaties zorgen dat protest tegen The Loop groeit.

Protest tegen The Loop groeit.
GENT - Het Gents Milieufront en Unizo stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze verzetten zich tegen de bouw- vergunning voor de parking aan het toekomstige outletcenter aan The Loop. Daarbij krijgen ze steun uit verrassende hoek: de stad Deinze werpt zich mee in de strijd. "Er is totaal geen rekening gehouden met ons, noch qua mobiliteit, noch qua impact op het handelsapparaat", zegt burgemeester Vermeulen.  De strijd tegen wat is omgedoopt tot 'Uplace aan de Leie' neemt steeds grotere proporties aan. Na een hand- tekeningenactie hebben het Gents Milieufront en Unizo nu een in- gebrekestelling gestuurd naar de stad Gent. Ze eisen dat de werken aan de parking voor het outletcenter, tussen Ikea en Flanders Expo, onmiddellijk worden stilgelegd. Volgens hen is die vergunning immers nietig. Daarom spannen ze ook een procedure aan bij de Raad voor Vergunnings-betwistingen. Ze krijgen daarbij de steun van een derde partner: de stad Deinze. "In het hele plan werd helemaal geen rekening gehouden met alles wat ten westen van The Loop ligt, en daar valt Deinze onder", zegt Deins burgemeester Jan Vermeulen (CD&V).  "Het outletcenter zal niet alleen een enorme impact hebben op de mobiliteit, maar ook op ons handelsapparaat. Wij investeren enorm zwaar in onze middenstanders en in het centrum van Deinze. We geloven dat enkele grote trekkers, zoals de shoppingcentra waar we nu aan werken en waarvan er al één open is, heel wat volk naar onze stad lokken. Zo'n outletcenter net buiten Deinze haalt het volk net weg. Anderzijds is er de mobiliteit. Nu al is de Kortrijksesteenweg verzadigd in de spitsuren. Een derde van die automobilisten rijdt gewoon door Deinze. Wanneer het extra verkeer voor het outletcenter daar nog bij komt, staat alles gewoon stil. Daarom spannen wij een procedure aan tegen bouwpromotor Banimmo en tegen uitbater McArthur Glen." De stad zal van de uitbater van het outletcenter jaarlijks echter een mooi bedrag kunnen opstrijken om de middenstand in het stadscentrum te promoten, maar daar is burgemeester Vermeulen niet mee te paaien. "Wij zijn niet te koop", stelt hij.
Er komt - voorlopig - dus geen rechtstreekse strijd tussen Gent en Deinze. Dat ligt ook moeilijk, want burgemeester Daniel Termont en burgemeester Vermeulen werkten heel nauw samen aan de brandweer-hervorming in de regio. Met een open oorlog tussen beide steden is niemand geholpen. Toch valt het niet te betwijfelen dat Gent niet blij zal zijn met deze onverwachte tegenstander. "We hebben vandaag  die ingebrekestelling pas ontvangen", zegt schepen van Stedenbouw Tom Balthazar (sp.a). "We zullen dit met een team van juristen moeten bekijken voor we officieel kunnen reageren. Maar toch al dit: de stad Gent is geen bouwheer in dit dossier, én de vergelijking met Uplace is compleet fout. Dit wordt geen shoppingcenter zoals we dat kennen, maar een outletcenter. Er zijn strikte afspraken gemaakt over wat er wel en niet verkocht mag worden. Voeding en elektro bijvoorbeeld worden niet toegelaten. Het gaat enkel om klein design en mode, mode met een productiefout of uit oude collecties, die de voorbije zes maanden niet verkocht zijn in een straal van 300 kilometer rond Gent. Overtreders krijgen boetes of moeten bij herhaling zelfs sluiten." Deinze verklaart nu dus een volwaardige gesprekspartner te worden in het dossier. "Soms moet je het conflict aangaan om samen tot een betere oplossing te komen", aldus burgemeester Vermeulen nog. "Prettig zal dat niet zijn." 

Reactie: Daar zijn ze weer die van het  Gents Milieufront die gewoon tegen alles zijn , dit lijkt in Gent een nieuwe politieke lijn tezijn in navolging van groen.  Men maakt Gent eerst on- toegankelijk en daarna gaat men in de aanval als mensen buiten de stad willen winkelen . Unizo had ook beter van zich laten horen toen het rood/ groene stadsbestuur  naar buiten kwam met een mobiliteitsplan dat op termijn de ondergang wordt van de handelaar in Gent centrum.  Wat Deinze betreft , iedere stad doet wat het kan om zijn inwoners de meeste kansen tegeven , aan Deinze om het zelfde tedoen .

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

WONEN - Strengere voorwaarden voor sociale leningen zijn noodzaak.

Liesbeth Homans wil nog strengere voorwaarden voor sociale leningen. 
Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wil de voorwaarden voor het krijgen van een sociale lening nog verstrengen. Die voorwaarden werden op 1 januari 2015 al bijgesteld. Maar de N-VA-minister wil nog een stap verder gaan. Nu wordt bijvoorbeeld bij de aanvraag nog gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden. "Ik wil dit bijsturen en laten afhangen van het inkomen op het ogenblik van de aanvraag", aldus Homans. 
Een woning kopen of renoveren is vaak een zware investering en niet iedereen krijgt bij de bank even vlot een hypothecaire lening. Mensen kunnen daarom ook een sociale woonlening met een lagere rentevoet (2 procent) aanvragen bij het Vlaams Woningfonds of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Die sociale woonlening wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Maar de sociale woonlening werd een beetje slachtoffer van het eigen succes. De interesse was groter dan de budgetten. Minister van Wonen stuurde het systeem bij. Sinds 1 januari 2015 worden sociale leningen enkel nog gegeven voor de aankoop van een bestaande woning, of voor de renovatie van een woning. Wie zelf een huis bouwt, een grond koopt of een lening herfinanciert komt niet meer in aanmerking.
Maar de N-VA-minister wil nu nog een stapje verder gaan. Ze wil bij de herziening van het leningbesluit ook de referteperiode aanpassen. "Momenteel wordt gekeken naar het inkomen van drie jaar geleden om te bepalen of iemand voor een sociale lening in aanmerking komt. Ik wil dit bijsturen en laten afhangen van het inkomen op het ogenblik van de aanvraag." Volgens Homans moeten de beschikbare middelen "terechtkomen bij de juiste doelgroep die niet over een voldoende sterke financiële basis beschikt". "Het zijn trouwens ook deze mensen die om allerhande redenen te laat zijn om hun dossier in te dienen omdat ze moeilijk hun weg in het systeem vinden. En jammer genoeg kunnen, eens het voorziene budget op is, ook geen bijkomende leningen meer worden toestaan", aldus Homans. 

Reactie : Hier heeft Homans wel een punt , terugkijken naar het inkomen van 3 jaar terug is niet logisch . Te veel jongeren  waren op dit moment werkloos of hadden een slechtbetaalde job , 3 jaar later kan hun situatie heel wat beter zijn en hebben ze geen hulp nodig. Zoals in gans ons toch wel prachtig sociaal systeem waar voor wie de weg weet of de gepaste personen kent altijd mogelijk- heden zijn om te profiteren. Het zijn nu net die profiteurs die eruit moeten zodat het geld komt bij de gepaste mensen. Stop het linkse gratis verhaal dat op termijn onze ondergang wordt.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

27 februari 2015

GENT - Vandalisme door Gentse studenten kent geen grenzen door gedoogbeleid politie.

‘Extreem vandalisme door Gentse studenten’.
GENT - Geen prettig ontwaken voor Leonie Vits uit Gent deze ochtend. Ze werd wakker gebeld door de politie met de melding dat drie studenten de auto van haar vriendin omver geduwd hadden. ‘Extreem vandalisme’, noemt ze het. Een getuige zag hoe drie studenten deze ochtend om 5.55 uur de Smart met Nederlandse nummerplaat op de zijkant duwden. Hij belde de politie, maar de studenten namen de benen, en konden niet meer worden gevat. ‘Mijn Nederlandse vriendin kwam een dagje op bezoek in Gent, ik denk niet dat ze snel terugkomt’, zegt Leonie kwaad. ‘Ik woon al 21 jaar in de Koningin Astridlaan te Gent, een straat die de uitgangsbuurt Overpoort verbindt met het Sint-Pietersstation. Al jaren heb ik last van zatte studenten die ‘s nachts tijdens hun weg naar het station dingen vernielen, kabaal maken en de straat onveilig maken. Dit is geen vandalisme meer, maar criminaliteit en het wordt ieder jaar erger. Er worden dagelijks autospiegels afgetrapt, vuilnis rondgestrooid en nu dus ook auto’s vernield.’ 

Reactie: Ja dit zijn de feiten , maar die worden gewoon weggelachen op het stadhuis. Studenten mogen zuipen en vernielingen aanrichten , het beest uithangen hoort nu eenmaal bij student zijn blijkbaar. Kijk wat er gebeurt in de Overpoortstraat , die wordt zelfs verkeervrij gemaakt omdat ze zouden kunnen zuipen en al de rest die er komt bij kijken.  Wanneer geeft de politie de moed om in te grijpen ook al lopen ze het risico het zoontje of dochtertje van één of ander "gesteld-lichaam" vast te hebben die hun nadien het leven wel zal zuur maken..wie en wanneer ?? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

GENT - Vorige regering zorgt voor sluiting Gentse biomassacentrale Max Green.

Investeringsmaatschappij wil Gentse biomassacentrale Max Green sluiten. 
GENT - Investeringsmaatschappij Ackermans &van Haaren (AvH) wil de biomassacentrale Max Green in de Gentse haven sluiten. Het bedrijf heeft een aandeel van 21 procent, maar de centrale is "zwaar verlies-latend" door de verminderde steun met groenestroomcertificaten. Het vraagt de Vlaamse overheid maatregelen te nemen. Max Green is een biomassacentrale die door middel van het opstoken van Canadese houtpellets een capaciteit van 215 megawatt heeft. De centrale lag vorig jaar een tijd stil door discussies over de pellets, maar eind augustus vond een heropstart plaats. Maar de centrale bleef verlieslatend. "We zitten met een serieus probleem omdat we niet genoeg groenestroom certificaten krijgen en omdat de waarde ervan te laag is", zei CEO Luc Bertrand vandaag tijdens een toelichting bij de jaarresultaten. "De centrale is structureel verlieslatend, met een verlies van 15 miljoen euro." De beslissing over de verlaging werd ook nog genomen door de vorige Vlaamse regering. Bertrand stelt dat "de akkoorden die initieel werden gegeven, niet worden nagekomen." AvH, dat 21 procent bezit, moet de beslissing samen met Electrabel nemen, maar in eigen huis wordt de beslissing om te sluiten al voorbereid. "We hebben het afgeschreven. We hebben de overheid gezegd dat we serieuze problemen hebben. Tegen juli willen we ons voornemen officieel maken. Daarna heeft de overheid zes maanden om te beslissen wat zij doen", stelt de CEO nog, die hoopt dat de waarde van de certificaten opnieuw wordt verhoogd. Bertrand vindt het spijtig dat de centrale zou moeten sluiten. "Dat is jammer. Het is een baan- brekende technologie in een juiste sector die een continue oplossing biedt, zeker in deze tijden waarin er veel vragen zijn rond de behoefte van elektriciteit". 

Reactie: Het zoveelste lijk dat uit de kast valt door het vorige beleid onder leiding van CD&V en SP.a  ( Freya Van den Bossche). Wat zal de oplossing zijn , meer geld  van de belastingbetaler of het zoveelste bedrijf over kop laten gaan met de nodige werklozen als bonus.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

GENT - Gent krijgt groenste woontoren aan Sint-Lievenslaan.

Vooral het overvloedige groen en de grillige vorm van de terrassen vallen onmiddellijk op. 
GENT - Op de Sint-Lievenslaan start in september de bouw van de 'Green Tower', de meest moderne én meest groene woontoren ooit in Gent. Naast prachtige appartementen zijn er een buiten-keuken, een serre en een binnen-zwembad een jacuzzi en serre met zicht op de skyline van Gent.  
Op de website van Agence Rosseel staan indruk-wekkende beelden van hun nieuwste project, dat 'Green Tower' werd gedoopt. De werken moeten nog starten, maar nu al kunnen gegadigden een toekomstig appartement in de oase van rust kopen, op plan. "De Green Tower komt aan de Sint-Lievenslaan 254-256", zegt Krista Debock. Dat is rechtover het centrum Ter Platen. "In september starten de afbraakwerken van de gebouwen die daar nu staan, onmiddellijk gevolgd door de bouwwerken. In 2017 zal alles klaar zijn." De Green Tower wordt het meest groene en moderne appartementsgebouw in Gent. Er wordt gebouwd naar Amerikaans model, met appartementen zoals er te vinden zijn in Miami, San Francisco en Manhattan.  "We plannen acht verdiepingen", zegt Debock. "De oppervlakten van de woningen variëren van 40 tot 127 vierkante meter, maar er kunnen ook appartementen samengevoegd worden. Boven dat alles is er een gemeenschappelijk dakterras met kunstgras. Daarop staat onder meer een serre, waar elke bewoner zijn stukje heeft om zelf groenten te telen. Op dat dakterras is er ook een buitenkeuken, een yogaterras en een jacuzzi. Van op het dak kan je zowat de hele skyline van Gent zien. Elke appartement heeft ook nog een eigen, zuidgeoriënteerd terras omgeven door groen. Tot slot is er ook nog een binnenzwembad en een wellness aanwezig in het gebouw. Ondergronds zijn er twee verdiepingen, met een fietsenstalling en een parkeergarage met autolift."  De grillige vorm van het gebouw is functioneel. Rondom elk privéterras komt een soort van plantenbak waarin duurzaam groen wordt voorzien. Dat wordt onderhouden met opgevangen regenwater. Door de vorm van de gevel wordt gegarandeerd dat elke plantenbak op elke verdieping voldoende zon en water kan krijgen. De Green Tower komt aan de Sint- Lievenslaan te liggen, op de stadsring dus. Toch wordt gegarandeerd dat de bewoners geen last zullen hebben van omgevingsgeluid. Mooi meegenomen is dat het gebouw vlakbij de op- en afrit van de E40 en de E17 staat en relatief dicht bij het stadscentrum. De kleinste woning kost 196.140 euro, de grootste nog beschikbare 654.120 euro. De twee bovenste verdiepingen zijn reeds verkocht. Info: www.rosseel.be

Reactie: Dit lijkt mij een verantwoord gebouw , en nu maar hopen dat niet één of andere "anti" organisatie weer roet in het eten gooit zoals aan het Sint-Pietersstation en omgeving.

Don Viona

Labels: , , , , ,

ASIEL - N-VA bewijst met sterke daling regularisaties dat het beter kan.

Aantal regularisaties van mensen zonder papieren sterk gedaald.
Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Asiel en Migratie, toont zich tevreden met de sterke daling van het aantal regularisaties van mensen zonder papieren. 
Vorig jaar waren dat er minder dan duizend. Als er tienduizend regularisaties per jaar zijn zoals vroeger, dan betekent dat dat je beleid mank loop .Voor het tweede jaar op rij is het aantal regularisaties gehalveerd. Mensen zonder papieren kunnen een regularisatie aanvragen om twee redenen: om medische redenen of humanitaire. In de eerste catergorie werd een lichte stijging opgetekend, in deze tweede categorie daalde het aantal regularisaties spectaculair. Daarvoor ziet Francken drie oorzaken. De procedure werd beduidend korter, de asielstroom veranderde de voorbije jaren ingrijpend en een groot aantal dossiers uit het verleden werd afgehandeld. "Regularisatie moet steeds de uitzondering zijn", aldus een tevreden Francken . "Als het er tienduizend per jaar zijn zoals vroeger, dan betekent dat dat je beleid mank loopt." 

Reactie: Ik kan niet anders dan dit toejuigen , het moet nu maar eens gedaan zijn met het opvangen en pamperen van gelukzoekers op de rug van de Belgische belasting betalers.  Wie echt nood heeft aan hulp is welkom  de rest lost zijn probleem beter op in het land van herkomst.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

26 februari 2015

GENT - Fietsers tonen hoe zij zich gedragen op drukke kruispunten.

Gevaarlijk kruispunt in Gent.
Een student bestuurskunde aan de Universiteit Gent heeft een filmpje gemaakt waarin hij de gevaarlijke verkeerssituatie aan het kruispunt van de Rozemarijnbrug en de Coupure in Gent aankaart. Het kruispunt is een drukke kruising voor fietsers, auto's en trams. De video doet vandaag de ronde op sociale media. Op het filmpje is te zien hoe tientallen fietsers en auto's bijna met elkaar in botsing komen bij het oversteken. Ook de trams zorgen voor gevaarlijke situaties. Volgens de maker van het filmpje passeren dagelijks meer dan 7.000 fietsers het kruispunt. Met zijn video wil hij duidelijk maken dat een fietserstunnel  is. Die fietstunnel wordt al lang beloofd door het Gentse stadsbestuur en zou er binnenkort ook komen, zo laat schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) op Twitter weten. "In het najaar van 2015 starten de werken aan de fietsonderdoorgang", zegt Watteeuw. 

Reactie: Ik heb het filmpje 10 keer bekeken en kom steeds tot de zelfde vaststelling , iedereen die met de fiets rijd doet gewoon zijn zin , de haaientanden op het einde van het fietspad ( handig uit beeld gehouden) betekenen dat fieters hier aan iedereen voorrang moeten geven. Laat dat nu juist datgene zijn dat ze niet of nauwelijks doen , zelfs de tram wordt bijna uit de rails  gereden. Duidelijk is dat zij gewoon geen besef hebben wat de wegcode zegt of er gewoon lak aan hebben. Daarom pleit ik voor een rijbewijs voor fieters en een leesbare nummerplaat.
En ja, een tunnel zou een oplossing kunnen zijn maar dan moeten we straks tientallen tunnels graven. Een beetje meer discipline van de fietsers zou veel oplossen en boetes kunnen ook helpen zegt men toch als het over auto's gaat.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

VERKEER - E17 Potdicht na zoveelste ongeval met 5 vrachtwagens in Zwijndrecht. (26.02.15)

Urenlange hinder verwacht op E17 na ongeval met 5 vrachtwagens. 
ZWIJNDRECHT - Op de E17 in Zwijndrecht richting Antwerpen is om 10.30 uur terug een zwaar ongeval gebeurd waarbij vijf vrachtwagens zijn betrokken. Twee truckers zaten gekneld in hun cabine en moesten door de brand- weer bevrijd worden. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis.
De drie rijstroken zijn afgesloten. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de verkeers-hinder nog uren kan duren. Vier vrachtwagens moeten getakeld worden, de vijfde truck raakte lichter beschadigd. De takel- en opruimwerkzaamheden zullen nog een hele tijd in beslag nemen. De hinder is er nu al groot met wachttijden tot een uur en dat zal allicht nog toenemen, vreest het Vlaams Verkeerscentrum. Door het ongeval zal er nog een tijd slechts één rijstrook vrij zijn in de richting van Antwerpen, en de oprit Zwijndrecht is er afgesloten. Het verkeer vanuit Gent en het Waasland wordt zoveel mogelijk omgeleid via hetzij de E34 in Zelzate, hetzij de N16 en vervolgens de Temsebrug naar de A12. "Het gaat zelfs zo ver dat we het vrachtverkeer vanuit Frankrijk verwittigen en aanraden om via Brussel naar Antwerpen te rijden, zodat de E17 zoveel mogelijk ontlast wordt", zegt Hajo Beeckman van het Verkeerscentrum.

Reactie: Wanneer wordt eindelijk eens streng opgetreden tegen vrachtwagens die het verkeer steeds weer in de war sturen. Een totaal inhaalverbod voor vrachtwagens is een dringende noodzaak. Ook moet er een schadeloosstelling komen voor iedereen die in de file staat en daardoor tijd verliest. 
( time is money) Ook een rij verbod tijdens de spitsuren zou veel problemen oplossen.Maar welke politieker heeft de moed om deze moordtuigen die steeds maar groter en zwaarder worden aan banden teleggen ?

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

25 februari 2015

GENT - Omstreden mobiliteitsplan zal ondanks inspraakprocedure toch doorgaan.

Stad Gent start maandag openbaar onderzoek dat vijf weken loopt. 
Komende maandag start een openbaar onderzoek naar het nieuwe mobiliteitsplan voor Gent. Iedereen die dat wil, mag suggesties, bemerkingen of bezwaren indienen. Het plan werd op de gemeenteraad nog zwaar afgekraakt door de oppositie, maar het is intussen wel genomineerd voor een Europese prijs. 
Maandag start de stad Gent met een ongeziene inspraakprocedure rond het mobiliteitsbeleid van schepen Filip Watteeuw. Dat plan wordt onderwerp van het openbare onderzoek dat tot 5 april loopt. Elke Gentenaar krijgt de kans het plan grondig te bestuderen en zijn of haar opmerkingen te formuleren. "Het plan zal ter inzage liggen op het stadhuis, maar het komt ook op de website van de stad en van het mobiliteitsbedrijf", zegt schepen Watteeuw. "Bij het begin van het onderzoek plannen we ook een grote infovergadering met duiding over het plan dat momenteel voorligt. Iedereen die dat wil, kan op het stadhuis of via een aangetekend schrijven opmerkingen, aanvullingen, bemerkingen of suggesties geven over het mobiliteitsbeleid. Na 5 april worden al die reacties gebundeld en bestudeerd, én iedereen mag zich verwachten aan een antwoord. Vervolgens wordt alles voorgelegd aan het schepencollege. Zij maken een eindrapport op, dat naar de gemeentelijke begeleidings-commissie en naar de regionale mobiliteitscommissie gaat. Die brengen hun advies uit, en vervolgens komt het geheel voor de gemeenteraad. Eens het plan daar definitief is goedgekeurd, kunnen we beginnen aan de uitvoering."  
In essentie moet het plan doorgaand verkeer uit het stadscentrum weren. Door straten door te knippen zal de stad worden opgedeeld in zones, die elk apart bereikbaar zijn van op de stadsring, maar waartussen onderling geen doorgang is. Het mobiliteitsplan werd maandag- avond nog zwaar op de korrel genomen door de oppositie in de gemeenteraad. Vorige maand moest Watteeuw het plan terugtrekken, omwille van een vormfout, want de wijze van inspraak was niet vooraf goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat gebeurde maandag dus wel. Maar er kwamen ook nog bakken kritiek op de inhoud van het plan, van zowel N-VA, CD&V als Vlaams Belang. Zo wordt de stadsring R40 als knelpunt aangehaald, want die zit nu al overvol. Ook werd gewezen op het feit dat heel wat geplande ingrepen niet de bevoegdheid van de stad zijn, en dat er geen akkoord is over de uitvoering ervan met de hogere overheden. Uiteindelijk werd het plan - meerderheid tegen oppositie - toch goedgekeurd, tot tevredenheid van Watteeuw.  
Die kreeg gisteren overigens nog een extraatje gepresenteerd, want het Gentse mobiliteitsbeleid is genomineerd voor de duurzaamheidsprijs van de Europese Commissie, de 'Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) Award 2014'. De prijs beloont voor het derde jaar op rij een Europese stad die zich onderscheidt in haar inspanningen om een duurzaam mobiliteitsbeleid uit te stippelen, uit te voeren en te evalueren. Tegenkandidaten zijn de Duitse steden Bremen en Dresden. Op 23 maart wordt de winnaar bekend gemaakt, die 10.000 euro krijgt. 

Reactie:  Iedereen die dat wil, kan op het stadhuis of via een aangetekend schrijven opmerkingen, aanvullingen, bemerkingen of suggesties geven over het mobiliteitsbeleid.Mooi toch zou men denken , maar er is meer , iedereen weet nu al dat met alles wat wij aanbrengen er niets zal veranderen.  Filip wil van Gent een dode stad maken waar enkel "zielepoten" zoals hijzelf met de fiets welkom zijn. Wat die Europese prijs betreft , was het hoofddoel niet om een stad bereikbaar te houden in plaats van onbereikbaar, want dat is waar wij op af sturen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

TERREUR - Syriëstrijders moeten sneller hulp krijgen bij terugkeer vind Erik De Soir .

"Geen tijd meer te verliezen met begeleiding teruggekeerde Syriëstrijders".
Vlaanderen heeft nood aan onder meer een neutrale hulplijn voor de omgeving van radicaliserende jongeren, die los staat van politie en gerecht. Dat was te horen in de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering van het Vlaams Parlement, waar onder meer de Nederlandse specialiste Amy-Jane Gielen en Saliha Ben Ali, moeder van een overleden Syriëstrijder, aan het woord kwamen. "Er is echt geen tijd meer te verliezen", zei traumapsycholoog Erik De Soir. In de zitting bleek woensdag dat de buurlanden een stuk verder staan in de preventie van radicalisering en de opvang van terugkeerders. "Duitsland is begonnen met een hulplijn waar ouders anoniem naar kunnen bellen", zei politicologe Amy-Jane Gielen. "Ook in Oostenrijk, Frankrijk en Nederland wordt het systeem intussen met succes toegepast. De ouders en de omgeving van radicaliserende jongeren hebben deze steun echt nodig." Ook Saliha Ben Ali, zelf sociaal werkster, wees op het belang van een dergelijk instrument. "Het moet gaan om een hulplijn die los staat van politie en gerecht, waar ongeruste ouders en leerkrachten anoniem terecht kunnen." Ben Ali hield een pleidooi voor een soepelere terugkeer van Syrië-strijders. "Gedesillusioneerde jongeren moeten onder begeleiding een nieuw leven kunnen beginnen. Je moet hen opnieuw leren leven, zonder enige druk." Dat was ook het standpunt van traumapsycholoog Erik De Soir. "We moeten nadenken over nieuwe kansen, we zijn immers niet enkel een repressieve samenleving." Volgens de psycholoog staat Vlaanderen alleszins niet erg ver in de begeleiding van mensen die met de problematiek worden geconfronteerd. "Ik heb het gevoel dat men nu zeer lokaal en zeer divers werkt", zei De Soir. Volgens hem moeten we 'from scratch' beginnen nadenken hoe we jonge mensen met een oorlogstrauma kunnen begeleiden. Daarbij kan worden voortgebouwd op expertise uit andere oorlogen. "Wat we nu zien gebeurt immers in elke oorlogssituatie. Zelfs met de best opgeleide militairen staan mensen soms als beesten tegenover elkaar." De Soir wees er tot slot op dat er voor terugkeerders slechts een beperkt tijdkader is waarin ze open staan voor hulp. Daarna dreigen ze af te glijden. "Ik vind persoonlijk dat er al heel wat tijd is verloren", besloot de therapeut. Het ging om de laatste hoorzitting van de commissie, die de bevindingen de komende weken in een resolutie zal gieten. 

Reactie: Ik ben het eens met deze wereldverbeteraar , wij moeten niet langer tijd verspillen aan terugkerende Syriestrijders , wij moeten ze gewoon oppakken en 20 jaar in een cel dumpen. Hoe kan je iemand die gruwelijke misdaden tegen de mensheid begaat terug willen opnemen in onze maatschappij ? We praten hier over massa moordenaars die alles doen om nog slechter voor de dag tekomen dan destijds de Nazi's. Stop met ze te pamperen , ontneem ze de Belgische nationaliteit en lever ze uit aan de Iraakse of Syrische instanties  of gooi ze minstens voor 20 jaar in een cel. De dag dat zij het hier voor het zeggen hebben zullen ze ons ook geen 2de of 3de kans geven maar gewoon ons  de kop afhakken.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

24 februari 2015

WERK - ABVV wil bedrijven via interimsector verplichten allochtonen in dienst te nemen.

ABVV: "Discriminatie in interimsector is nog niet uitgeroeid".
Het ABVV reageert zeer tevreden op het arrest van het Brusselse hof van beroep dat uitzendkantoor Adecco veroordeelt voor discriminatie bij aanwervingen. De socialistische vakbond vreest dat de praktijk in de interimsector nog lang niet is uitgeroeid. "We moeten alert blijven", zegt federaal secretaris Dominique Meyfroot. De zaak dateert al van 2001. Een medewerker van Adecco bracht toen aan het licht dat Adecco op vraag van klanten voor bepaalde jobs enkel "blanke" kandidaten weer- houdt. Die werkaanbiedingen kregen de code "Blanc Bleu Belge" mee, een benaming uit de veeteelt die verwijst naar een "puur Belgisch" koeienras. Het parket stelde een strafonderzoek in, maar dat liep met een sisser af na een procedurefout. Maar samen met de Franse organisatie SOS Racisme  spande het ABVV een burgerlijke procedure in. Die leidde in 2009 tot een veroordeling in eerste aanleg, maar Adecco ging in beroep. Nu heeft het beroepshof Adecco veroordeeld tot het betalen van 25.000 euro schadevergoeding aan beide organisaties.  "Adecco is een vaste waarde binnen de wereld van de aanwervingen en tewerkstelling van werkzoekenden en het hanteren van de code BBB met een racistische connotatie door een aantal van haar eigen personeelsleden is een daad die verricht werd tijdens de bediening en er verband mee houdt. Voor dit foutief optreden vanwege haar werknemers dient Adecco aanspakelijk te worden gesteld", luidt het in het arrest. Het ABVV spreekt van een "historisch arrest". "Voor het eerst wordt een multinational in België veroordeeld voor een structurele vorm van racisme", klinkt het bij de vakbond. Maar met het arrest is het probleem van het racisme nog niet uit het interimsector verdwenen, meent het ABVV. Bij het laatste onderzoek via zogeheten "mystery shopping", in 2011, bleek dat 28 procent van de gecontroleerde interimkantoren open staan voor vragen van klanten om enkel autochtone kandidaten te sturen. "Deze resulaten blijven alarmerend", zegt ABVV-secretaris Meyfroot.  Gisteren raakte nog bekend dat ook in de dienstenschequessector discriminerende praktijken vaak voorkomen. Het ABVV wil discriminatie op de arbeidsmarkt met alle middelen bestrijden. "Dat is niet enkel zo met juridische zaken. Maar wie de wet overtreedt, zal op een bepaald moment het ABVV op zijn weg vinden en stelt zich bloot aan een burgerlijke procedure die we zullen opstarten", zegt Meyfroot. 

Reactie: Hier gaat het ABVV grondig in de fout , niet een vakbond maar de werkgever moet kunnen bepalen wie hij aanwerft , de redenen daarvoor zijn gekoppeld aan de functie , ervaring , geschiktheid , diploma's , taal en voorkomen kunnen hier bepalend zijn.  Dit omschrijven als racisme is een brug te ver.  Wat aanvangen met o.a een verkoper (ster) die met veel moeite nederlands spreek of verstaat ,  waarom allochtone loodgieters in dienst nemen als  je weet dat uw klanten ze niet in huis willen , enz.. dit kan enkel uitdraaien op de ondergang van een bedrijf. 
Allochtonen moeten één ding leren en daar ligt de taak van de vakbond misschien wel , zij moeten zich integreren , onze taal en onze cultuur zijn de sleutel tot succes op de arbeidsmarkt.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

VERKEER - Jacqueline Galant denkt na over snelheidsbegrenzers in auto's.

Na de flitspaal en traject-controle, nu de snelheids-begrenzers
Er komt een nieuw plan tegen snelheidsduivels. Na de flitspalen en de traject-controles, wil bevoegd minister Jacqueline Galant (MR) de intelligente snelheid-sassistentie (ISA) in auto’s invoeren. Daarbij blokkeert je gaspedaal als je te snel rijdt, of past je wagen zelf de snelheid aan. ‘Er zijn drie verschillende systemen', legt Koen Peeters van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid uit. 'Bij een open systeem zal er in de auto een biepsignaal afgaan als je te snel rijdt. Je kan het vergelijken met het waar- schuwingsbiepje van je gps als je een flitspaal nadert. De bestuurder kan dan zelf beslissen of hij trager gaat rijden. Bij een halfopen systeem voelt de bestuurder dat zijn gaspedaal zwaarder wordt als hij de snelheidslimiet overschrijdt. Hij moet al veel kracht uitoefenen om het gaspedaal dieper in te drukken.’ Bij het gesloten systeem - het meest extreme - zit er een snelheidsbegrenzer in de auto. De wagen past zelf zijn snelheid aan als hij voorbij een bord met een snelheidslimiet rijdt. Een camera vooraan de wagen leest alle verkeersborden". Welk systeem straks in onze wagens wordt geïnstalleerd, is nog helemaal niet duidelijk, want er is nog jaren onderzoek nodig. ‘Maar het is wel goed dat minister Galant morgen een actieplan voorstelt', zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh, die in 2012 al een voorstel tot resolutie indiende voor de intelligente snelheid-sassistentie. Gek genoeg zijn er geen voorbeelden in het buitenland, en er zijn ook nog heel wat struikelblokken te overwinnen. 

Reactie: Wat heeft men toch in België met alles wat misgaat op onze wegen op de rug van snelheid te schuiven . Onafhankelijke onderzoeken hebben uitgewezen dat ook de niet aangepaste en onveilige infrastrructuur een even grote boosdoener is. Maar goed de auto is nu eenmaal de melkkoe van de Belgische staat  via alle mogelijke soorten van boetes en belastingen. Dat dit nog jaren gaat duren is dan ook een goede zaak , laten we hopen dat ondertussen andere en betere  
( o.a dynamische borden) oplossingen gevonden worden.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

23 februari 2015

POLITIEK - Louis Tobback wil komst "Uplace" beletten met alle middelen.

Louis Tobback: "Leuven gaat alle rechtsmiddelen inzetten om Uplace te verhinderen"
LEUVEN - "Als wat in de kranten staat over de nieuwe beslissing van de Vlaamse regering over Uplace blijkt te kloppen, zullen we alle rechtsmiddelen inzetten om ook dat plan te bestrijden". Dat heeft de Leuvense burgemeester Louis Tobback vandaag gezegd tijdens een persconferentie van het schepen- college. De Leuvense gemeenteraad stemt daarover vanavond een motie. Tobback herhaalde dat de komst van Uplace in Machelen desastreus zou zijn voor de lokale handel in Leuven. In de motie die vanavond op initiatief van de meerderheidspartijen sp.a en CD&V aan de gemeenteraad wordt voorgelegd, staat dat dit project "alle inspanningen van de stad ter versterking van het kernwinkelgebied en haar boodschappencentra teniet dreigt te doen en de kansen voor een leefbaar handelsapparaat, de economische ontwikkeling en tewerkstelling in de stad bedreigt". Tobback haalde ook uit naar de belangenvermenging en partijdigheid van de Vlaamse regering bij de besluitvorming. "De Raad van State vernietigde om die reden eerder de milieuvergunning. Ik zie nergens een aanzet om aan dit bezwaar tegemoet te komen. Uplace-topman Bart Verhaeghe daarentegen bevestigt dat de Vlaamse regering woord gehouden heeft, terwijl men aan de kant van de Vlaamse regering de indruk geeft dat het verlenen van de vergunning geruild werd voor het opgeven door Uplace van schadeclaims", aldus Tobback, die ook voorstander is van een parlementaire onderzoekscommissie. "Het zou goed zijn de betrokken ambtenaren eens onder ede te verhoren over het feit dat zij door hun minister verplicht werden hun advies over dit project te herschrijven", besluit de burgemeester. 

Reactie: Wie denkt Louis nu feitelijk dat hij is , goed hij is misschien wel burgemeester van Leuven maar dat heeft hem niet het recht om zich te bemoeien met zaken die andere steden aangaan. Iedere stad doet wat het kan om de beste te zijn dit is nu eenmaal logisch. Hier duidelijk stellen dat  ambtenaren zich hebben laten onder druk zetten door hun betrokken minister is de pot verwijten dat hij zwart ziet , ik denk dat Leuven en Tobback daar meer over weten te vertellen.  Hij moet ondanks zijn oprukkende dementie ( waarschijnlijk)  eens leren aannemen dat wij nog steeds in een democratie leven en geen diktator nodig hebben.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

VEILIGHEID - Per dag worden nog maar 300 wapens vergund.

Elke dag worden gemiddeld 300 wapens vergund.
Sinds de nieuwe wapenwet van kracht is, worden in ons land nog altijd een tienduizendtal nieuwe wapens per jaar vergund. Dat zijn er gemiddeld 300 per dag. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Justitie . Sinds de moordpartij van Hans Van Themsche in 2006, is de registratie van wapens wettelijk verplicht. Sindsdien werden zo'n 78.000 vergunningen voor nieuwe wapens afgeleverd. Jachtwapens en bepaalde sportwapens zitten niet in dat cijfer, want die zijn niet vergunningplichtig. In totaal tellen we momenteel zo'n 900.000 wapens in ons land. Dat is bijna één wapen per tien Belgen. Maar dat aantal loopt echter nog op, omdat niet alle wapens van voor de wapenwet in 2006 al werden geregistreerd. Een 80.000-tal geregistreerde wapens is bovendien naar het buitenland geëxporteerd. Zowat 125.000 wapens werden in 2006 vernietigd. Bij Justitie gaan stemmen op voor een aanpassing van de wapenwet, waarbij achterpoortjes in wetgeving worden gesloten. Ook zou de bevoegdheid van gespecialiseerde ambtenaren moeten worden uitgebreid om sneller iets te kunnen ondernemen tegen eventuele inbreuken op de wet. 

Reactie: Hier gaat justitie weer in de fout , iedereen mits naleving van enkle "noodzakelijke regels"  zou een wapen in zijn bezit moeten mogen hebben en dragen ter bescherming van zichzelf , de familie en zijn goederen. Nu voelen wij ons totaal hulpeloos want bij een overval of inbraak hangen wij af van de "goodwill" van de gewapende daders ( met illegale wapens) of wij leven of dood gaan.
Dit kan gewoon niet langer in een maatschappij waar de ordediensten ons niet kunnen beschermen ondanks alle middelen waarover zij beschikken.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

INTEGRATIE - Ook OCMW's weren allochtone poetsvrouwen.

"Ook OCMW's willen geen allochtone poetsvrouwen".
Twee op de drie dienstencheque-bedrijven gaan zonder verpinken in op de vraag van klanten om geen "allochtone poetsvrouw" te sturen, zo blijkt uit een onderzoek van het Minderhedenforum.  "Ook de poetsdiensten van OCMW's doen hier grif aan mee", klaagt directeur Wouter Van Bellingen aan. Het Minderhedenforum benaderde anoniem 251 Vlaamse diensten-chequebedrijven met de vraag om een poetshulp, "een Vlaamse, géén allochtoon", zo werd aan de telefoon gevraagd. Twee op de drie bedrijven gingen in op die vraag en zochten vervolgens een poetshulp "van hier". Niet-discrimineren is nochtans een voorwaarde om als dienstenchequebedrijf een erkenning te krijgen. 
Opmerkelijk: een groot aantal bedrijven die discrimineren, zijn overheidsbedrijven , poetsdiensten van lokale OCMW-besturen en van de Plaatselijke Werkgelegenheids-agentschappen. Het Minderhedenforum eist strengere sancties, ook voor klanten.  ‘Dat ook de overheid zich daaraan bezondigt, is verwerpelijk’, aldus Van Bellingen, die voor strengere en ook anonieme inspecties pleit. ‘We gaan toch niet deze sector subsidiëren om vervolgens te discrimineren. En dat terwijl net deze sector een laagdrempelige job kan bieden voor mensen met een migratieachtergrond.’

Reactie: Misschien moet men zich eerst de vraag stellen waarom mensen ( van hier)  liever geen allochtone poetsvrouwen willen . Als ik als betalende klant iemand in huis neem wil niet niet geconfronteerd worden met zijn religie (hoofddoek) en mag ik hopen dat zij of hij mij taal spreekt.
Het mirakel woord is gewoon "integratie" , zolang zij zich niet aanpassen door cultuur , religie en taal zal het nooit werken.  Sancties opleggen aan klanten is dan ook een brug te ver , beter was het te peilen naar het waarom om daar iets te doen.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

22 februari 2015

VERKEER - Slachtoffer ongeval door wegeninfrastructuur die het laat afweten.

Vangrail doorboort wagen na ongeval door gladheid.
ZONNEBEKE - Op heel wat wegen was het deze ochtend gevaarlijk glad en dat ondervond een automobiliste uit Ieper aan den lijve. In de Kasteelstraat in Geluveld (Zonnebeke) slipte ze met haar wagen op de brug over de A19. 
De wagen kwam tegen het uiteinde van de vangrail tussen de rijbaan en het fietspad terecht. De vangrail doorboorde de voorkant van de wagen en stopte slechts op enkele centimeters van het lichaam van de vrouw. Ze raakte niet op eigen kracht uit de wagen en moest door de brandweer worden bevrijd uit haar hachelijke positie. Met verwondingen aan het been werd ze naar het ziekenhuis overgebracht.

Reactie: Nog maar eens het bewijs dat niet alleen snelheid de grote boosdoener is  maar ook de gebrekkige en gevaarlijke wegeninfrastructuur vele slachtoffers maakt.  Dergelijke toestanden vragen om problemen, pak die aan en er zullen al merkelijk minder slachtoffers vallen.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

ISLAM - Oostenrijk toont EU hoe moslims moeten aangepakt.

Oostenrijk krijgt nieuwe strengere islamwet.
OOSTENRIJK - Oostenrijk wil een nieuwe regelgeving voor de omgang met moslims in het land. In het parlement zal nu woensdag een herziening van de oude Islamwet van 1912 aangenomen worden. In het ontwerp van de rood-zwarte regering is onder andere een verbod op de financiering van moslim-verenigingen en moskeeën uit het buitenland. Ook de voorrang van het staatsrecht tegenover religieus recht zal schriftelijk vastgelegd worden. Critici zien er eerder een algemene achterdocht in tegenover de ongeveer 600.000 moslims in de Alpenrepubliek. De grootste koepelorganisatie van islamitische moskeeverenigingen in Oostenrijk (Atib) kondigde aan de Islamwet voor het grondwettelijk hof aan te zullen vechten. 

Reactie: Volgens mij heeft Oostenrijk hier een punt , door de aanpassing van de wet verplichten ze moslims zich aantepassen. Ook het stoppen van  financiering van moslimorganisaties lijkt mij logisch. Het kan gewoon niet langer dat wij ons moeten aanpassen aan een religie die niet in de Europese cultuur verankerd is. 

Don Viona

Labels: , , , , , ,

21 februari 2015

GENT - Zware rellen tussen AA-Gent en Club Brugge supporters.

Morgen pas topper, maar nu al zware rellen tussen supporters AA-Gent en Club Brugge.
GENT - Een dag voor de voetbalwedstrijd AA Gent - Club Brugge kwam het zaterdag-namiddag al tot een confrontatie op de Gentse Vrijdagmarkt tussen een 160-tal supporters. De politie moest het waterkanon inzetten om de twee harde kernen uit elkaar te drijven. De rellen ontstonden zaterdag in de late namiddag op de Vrijdagmarkt. Een 80-tal supporters van Club Brugge ging in de clinch met een 80-tal supporters van AA Gent. "Zelf waren we heel goed voorbereid op deze match en stonden we onmiddellijk ter plaatse", klinkt het bij de politie van Gent. De confrontatie van beide harde kernen van supporters werd snel ongedaan gemaakt dankzij de inzet van het waterkanon. "Een groep supporters van Club Brugge had in een café op de Vrijdagmarkt in Gent een fuif georganiseerd. De harde supporterskern van AA Gent was daarachter gekomen en had via sociale media opgeroepen om naar het centrum te trekken", vertelt politiecommissaris Patric Joos. Vervolgens is het snel uit de hand gelopen, maar de politie greep meteen in. Zij hielden al een oogje in het zeil nadat ze de oproep op de sociale media hadden opgemerkt. Volgens de politie vielen er geen gewonden, niet bij de politie en niet bij de supporters. Er werden ook geen aanhoudingen verricht. Wel betreurt de politie de gebeurtenissen een dag voor de eigenlijke match. Bovendien komt ze door de terreurdreiging al handen tekort.  "De harde kern van Brugge, de hooligans, geven hier fuiven om de Gent supporters uit te dagen. En dat zijn ook geen doetjes. Dus die willen dan op de vuist gaan met die supporters van Brugge, en dat willen we absoluut vermijden", aldus Gents burgemeester Daniël Termont (sp.a) in een reactie . "We waren al op het ergste voorzien. Ook voor morgen. We hebben nog een aantal extra maatregelen genomen, maar die ga ik niet voor de camera zeggen. We hebben ook vandaag een 70-tal mensen een PV opgemaakt. Er zal onderzocht moeten worden wat hun aandeel was", aldus nog Termont. De Gentse politie had eerder deze week al beslist dat sjaals van Club Brugge in het centrum van Gent verboden zouden zijn. De wedstrijd vindt morgen om 14u30 plaats in de Ghelamco Arena. 

Reactie: Natuurlijk durft Termont niet optreden tegen deze supporters van AA-Gent zij maken immers deel uit van zijn trouw kiesvee nadat hij miljoenen Gents belasting geld geeft gepompt in hun tempel de Ghelamco Arena.
Dat de politie niemand heeft aangehouden zal ook wel een order zijn van hogerhand. Laten wij als brave burgers eens dergelijke onlusten uitlokken en zien wat er dan gebeurd !.
Voor dergelijke rellen is er maar één oplossing , verbied de match... simpel en doeltreffend. Wij 250.000 Gentenaars wensen boven op de terrreurdreiging geen heibel met meestal dronken voetbal supporters , niet vandaag en niet morgen , doe hier iets aan vergeet voor één keer dat u AA-Gent supporter bent meneer de burgemeester.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

OORLOG - NAVO vreest voor Russische blitzkrieg gevolgd door volledige oorlog .

Britse generaal waarschuwt voor Russische blitzkrieg.
De NAVO doet er goed aan zich voor te bereiden op een verrassingsaanval door Rusland op een van de Oost-Europese bondgenoten. Door een soort snelle Blitzkrieg met grote militaire overmacht zou Rusland kunnen proberen westers grondgebied te annexeren, bijvoorbeeld in een van de Baltische staten. Na zo'n grootschalige verrassingsaanval zou de NAVO volgens Bradshaw twee opties hebben: een volledige oorlog of de zaak accepteren 
Die waarschuwing gaf de Britse generaal Adrian Bradshaw, de op een na hoogste Navo-bevelhebber in Europa, gisteren op een bijeenkomst in Londen. Bradshaw doet zijn opmerkelijk geharnaste uitspraken een paar dagen na het wankele staakt-het-vuren in Oost-Oekraïne, dat de door Rusland gesteunde rebellen er niet van weerhield de stad Debaltseve in te nemen. Gisteren meldde het Oekraïense leger dat Rusland zich met het conflict blijft bemoeien: de laatste dagen zouden opnieuw Russische tanks en raketten zijn binnengebracht. Volgens de Britse topmilitair moet de NAVO niet alleen lering trekken uit de subversieve taktieken en hybride oorlogsvoering die Rusland heeft ingezet bij de overrompeling van de Krim en de opstand in Oost-Oekraïne. Rusland speelt ook met het idee van grootschalige invasies, aldus Bradshaw. "Rusland zou kunnen menen dat het de grootschalige conventionele strijdkrachten die het op korte termijn kan mobiliseren niet alleen zou kunnen gebruiken voor intimidatie en afpersing, maar ook om NAVO-grondgebied te annexeren." Na zo'n grootschalige verrassingsaanval zou de NAVO volgens Bradshaw twee opties hebben: een volledige oorlog of de zaak accepteren. 

Reactie: Moeten we deze waarschuwing ernstig nemen of is dit stemmingmakerij om Rusland nog meer in een slecht daglicht teplaatsen. Dat men aanstuurd op een WO III wordt uit bepaalde hoeken gezegt , een paar miljoen doden (werklozen minder op termijn) ,  terug controle over de olie-voorraden in het midden oosten door het uitschakelen van moslim bestuur ,  enz... voor diegene die daar over beslissen kan dit een uitdaging zijn waar sommigen wel achter zullen staan.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

ROYALTY - MEEST BIZARE PRINSELIJKE UITSPRAAK VAN DE WEEK.

Prins Laurent liet zich opmerken door een wel heel bizare opmerking , hij verklaarde immers te spreken met de doden . 
De vraag is of wij iemand die dit beweerd O Serieux kunnen nemen en nog moeten onderhouden ook ?

Reactie: Mensen die dergelijke onzin uitkramen plaats men meestal in een instelling , gaat men dat ook met Laurent doen .Graag had ik hier de uitleg gehoord van de regering , die uiteindelijk zijn geldschieter is.

Don Viona

Labels: , , , , ,

20 februari 2015

JUSTITIE - Is school mee verantwoordelijk voor zelfmoord 13 jarige gepeste Lars Declercq ?.

School stelde ouders van Lars gerust over pesterijen: "Zichzelf iets aandoen? Zo ver zou het niet komen". 
VLAMERTINGE - "Een guitige en vrolijke jongen." Zo wordt Lars Declercq (13) door dichte kennissen omschreven. Maar na de zoveelste pesterij op school heeft de jongen uit Vlamertinge een einde gemaakt aan zijn leven. Omdat zijn ouders weet hadden van het pestprobleem, hadden ze de school eerder al gecontacteerd, maar "tot een ernstig gesprek met de directie is het nooit gekomen." CLB Poperinge zegt in een reactie: "De laatste maanden kregen we geen signalen binnen in verband met de jongen uit Vlamertinge." Lars belde me vaak over de middag, om zijn beklag te doen over een groepje van tien pesters. Hij vroeg dan om hem op school te gaan halen. Soms ging hij ook in foetushouding op de speelplaats liggen  De moeder van Lars vertelde dat hij al vanaf 2013 "voortdurend gepest werd". "We hebben meteen de directie en de leerlingen - begeleidster van de school gecontacteerd. We kregen echter te horen dat het niet om pesten ging, maar eerder om plagerijen. En Lars zou zelf ook nu en dan eens iets uitgespookt hebben. Als pesters zijn potlood wegnamen, dan deed hij dat ook bij hen. Het was een manier om zich te verdedigen. In zijn agenda stonden allerlei nota's over zijn gedrag." De ouders schakelden het Centrum voor Leerlingen begeleiding in. Moeder Ramona: "Lars had veel aan de gesprekken met de mensen van het CLB, maar die zeiden dat ze hem niet continu konden bijstaan. Toen ging het weer bergaf. Hij belde me vaak over de middag, om zijn beklag te doen over een groepje van tien pesters. Hij vroeg dan om hem op school te gaan halen. Soms ging hij ook in foetushouding op de speelplaats liggen. Ik meldde dat aan de leerlingenbegeleidster, maar ze antwoordde dat Lars sterker moest worden." Dat de problemen de laatste maanden aan het escaleren waren, is nieuws voor CLB Poperinge. Vorig schooljaar kreeg het signalen van pestgedrag binnen de schoolomgeving van de jongen, het VTI van Poperinge. De leerlingenbegeleiders boden toen hulp. Maar het zou niet om ernstige pesterijen gegaan zijn. "Als CLB bieden wij hulp wanneer we die vraag krijgen. De laatste maanden kregen we geen signalen binnen in verband met de jongen uit Vlamertinge." In het VTI van Poperinge wordt onthutst gereageerd op het overlijden. "We waren ons ervan bewust dat er kleine plagerijen waren in het verleden, maar we waren helemaal niet op de hoogte van zware pesterijen die dit drama kunnen verklaren", zegt directeur Stefaan Gyssels. De directie voegt eraan toe dat er wellicht ontoelaatbare dingen gebeurd zijn, die het slachtoffer zo ver gedreven hebben. Waarschijnlijk gingen de problemen verder dan het pesten alleen, ook buiten de schoolomgeving. 

Reactie: Op deze school is iets grondig mis , de begeleiding heeft niets of bijna niets gedaan om het probleem te stoppen , integendeel het slachtoffer moest maar sterker worden was hun enige raad... Hopelijks doet justitie hier haar werk grondig  en worden alle verantwoordelijken vervolgd. Pesten is een kwaal die moet gestopt worden.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

JUSTITIE - Krijgt Jejoen 10 maanden cel voor slagen aan vriendin een drugsverslaafde prostituee ?

Jejoen riskeert tien maanden cel voor partnergeweld.
Jejoen Bontinck riskeert tien maanden effectieve gevangenisstraf voor partnergeweld. Dat heeft de aanklager vandaag gevorderd voor de correctionele rechtbank in Antwerpen. Bontinck zelf vraagt de vrijspraak. Zijn vriendin, die mee naar de rechtbank was gekomen, zegt immers zelf dat ze alles verzonnen had, omdat ze kwaad was op Jejoen.  Op het terrorisme-proces tegen Shariah4Belgium had Jejoen enkel een voorwaardelijke celstraf van 40 maanden gekregen, maar hij zat wél nog in de gevangenis. Dat heeft te maken met een andere zaak: Jejoen had immers een contactverbod met zijn vriendin Ella M. geschonden na een geval van partnergeweld. Zijn vriendin was op 17 november 2014 naar Jejoen gegaan om haar laptop en geld op te halen. Ze vertelde later aan de politie dat het tot een woordenwisseling was gekomen en dat Jejoen haar bij de haren had gegrepen en geslagen. Toen ze op de grond lag, had hij haar nog geschopt. Ze zei dat hij al meermaals geweld had gebruikt, onder meer op 7 en 11 november. Jejoen erkende tegenover de politie dat ze vaak ruzie hadden over haar werk als prostituee en haar druggebruik. Dat ging soms met wat duw- en trekwerk gepaard, maar hij had haar nooit geslagen. Zijn vriendin trok later al haar verklaringen weer in.  Volgens de procureur doen slachtoffers van intrafamiliaal geweld dat wel vaker. Haar oorspronkelijke versie van de feiten werd echter ondersteund door een medisch attest én de verklaring van een vriend des huizes, die gezien had hoe hij haar geschopt had. Die man zou echter niet hoog oplopen met Jejoen. De verdediging pleitte de vrijspraak. "Gelet op de weinig standvastige verklaringen van zijn vriendin is er sprake van twijfel en als er toch iets gebeurd zou zijn, dan handelde hij uit wettige zelfverdediging of omdat hij werd uitgelokt. Zijn vriendin lijdt aan een bipolaire stoornis, waardoor ze woede-uitbarstingen krijgt. Ze zegt zelf dat de eerste agressie van haar is uitgegaan", pleitte zijn advocaat Kris Luyckx. Uitspraak volgt op 20 maart. 

Reactie: Wat mij betreft krijgt hij deze keer wel wat hij verdient , een vrouw slaan is het laatste wat je doet. En laten we hopen dat die voorwaardelijke straf ( 40 maanden) die hij staan heeft na het terreurproces ook effectief worden. De vraag die ik mij stel , hoe kan hij als radicale moslim omgaan met een verslaafde prostituee, hoe legt hij deze situatie uit ? Door het eruit te slaan misschien ? Nee , deze kerel is gewoon een showmannetje net als zijn vader die tracht met geweld de top te halen.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,