<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "01 september 2014

TERREUR - Brussels procureur-generaal gaat strijd aan met Syriëstrijders.

Brussels procureur-generaal gaat achter uitkeringen van Syriëstrijders aan. 
Voormalig federaal procureur Johan Delmulle richt ook als Brussels procureur-generaal zijn vizier op de Belgen die naar Syrië vertrokken zijn om te strijden in de rangen van Islamitische Staat (IS). In zijn eerste mercuriale als hoofd van het Brusselse parket-generaal kondigt hij aan hun sociale uitkeringen te laten intrekken en zelfs te laten terugvorderen. Vzw's die een rol hebben gespeeld in het ronselen van Syrië-strijders en hun wettelijke verplichtingen niet nakomen, kunnen dan weer ontbonden worden. 

 "De recente gruwelijke feiten gepleegd door de zogenaamde Islamitische Staat, kunnen niemand onberoerd laten", zegt de procureur-generaal in zijn mercuriale. "We moeten hier zeer krachtdadig en met vereende krachten tegen optreden. Om die reden start mijn ambt, in samen-werking met het federaal parket, het project BELFI op." In het kader van dat project zal de Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) nagaan welke Belgische onderdanen die naar Syrië getrokken zijn, hier nog werkloosheids-, OCMW- of ziekte-uitkeringen of kindergeld genieten, aldus de magistraat. "De FGP zal daarvan telkens proces-verbaal opstellen en de arbeidsauditeur op de hoogte brengen, zodat die de betrokken sociale organismen kan verwittigen. Die kunnen dan niet alleen de uitkeringen intrekken, maar ook de reeds gestorte sommen terugvorderen."  Tegelijkertijd wordt ook een aantal vzw's die een rol zouden gespeeld hebben bij het ronselen van Syriëstrijders, onder de loep genomen. Als zij hun wettelijke verplichtingen niet nakomen, bijvoorbeeld door geen of een valse boekhouding neer te leggen, door geen ledenlijst of geen verslagen van hun algemene vergadering bij te houden, zal ook daarvan proces-verbaal worden opgemaakt en overgemaakt aan het parket. "Dat kan leiden tot een terechtwijzing, de aanduiding van een voorlopig bewindvoerder, een veroordeling of zelfs een gerechtelijke ontbinding", klinkt het in de mercuriale. 

Reactie: Ik kan niet anders dan deze man steunen en hopen dat de tegenwerking niet te groot wordt . Alle middelen zijn goed om dit uitschot op de knieën te krijgen , geld is er één van. Afnemen van de Belgische nationaliteit en uitwijzen samen met de rest van de familie een andere. Dergelijke organisaties moeten vernietigd worden voor zij ons vernietigen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

ONDERWIJS - Taaltest Nederlands voor allochtonen verplicht vanaf lager onderwijs.

Taaltest voor scholieren vanaf dit schooljaar verplicht. 
Leerlingen die aan de lagere of middelbare school starten, krijgen vanaf dit schooljaar een taaltest voorgeschoteld. Indien ze het Nederlands niet voldoende beheersen, kan de school hen een taalbad opleggen.  Een toolkit om de kennis van het Nederlands te testen, was vorig schooljaar al beschikbaar voor het secundair onderwijs. Vanaf vandaag is de test ook verplicht voor kinderen die in het basisonderwijs instromen. Deze maand wordt bij ongeveer 130.000 kinderen getest hoe het met hun Nederlands gesteld is. Wanneer de resultaten gekend zijn, wordt bekeken of voor sommige kinderen een aangepast traject opgezet moet worden. 
1 op 8 leerlingen spreekt thuis geen Nederlands, zo blijkt uit cijfers van het schooljaar 2011-2012. De bedoeling van de test is eventuele taalachterstand tijdig op te merken, om schoolachterstand te voorkomen. Secundaire scholen kunnen indien nodig bijkomende verplichte lessen Nederlands opleggen. Basisscholen kunnen leerlingen met een taalachterstand tot één jaar lang een verplicht taalbad Nederlands opleggen.  "Te veel leerlingen behalen vandaag minder goede schoolresultaten omdat ze het Nederlands onvoldoende beheersen. Dat beperkt al bij voorbaat hun toekomstmogelijkheden. Daarom voerde ik de taalscreening in", zei minister Smet vorig jaar bij de aankondiging van de maatregel. De screening is bij decreet verplicht en gebeurt na de inschrijving, tijdens de eerste maand van het schooljaar.

Reactie: Eindelijk gaat men iets proberen doen aan de tegenwerking van meestal allochtone ouders die weigeren hun kinderen Nederlands te leren of te laten spreken. Een taalbad is één oplossing , inhouden van een gedeelte van het " kindergeld" een andere misschien wel betere. Want nu zijn bij bepaalde allochtone groepen kinderen hun bron van inkomsten , of ze nu leren of niet is minder belangrijk. Later is het dan wel weer onze fout als ze geen werk vinden door leerachterstand. Het eeuwige excuus wij zijn de boosdoeners.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

31 augustus 2014

EUROPA - De show is over voor "Belgische dweil" Herman Van Rompuy.

Donald Tusk volgt Van Rompuy op als Europees president.  
Pools premier Donald Tusk volgt in december Herman Van Rompuy op als voorzitter van de Europese Raad. Dat hebben de Europese staatshoofden en regeringsleiders vandaag in Brussel beslist. Italiaans buitenlandminister Federica Mogherini volgt Catherine Ashton op als de nieuwe hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken. Aan het begin van de Europese top zei Van Rompuy onbewust in een openstaande microfoon tegen de Cypriotische president Anastasiadis dat er een akkoord is over zijn opvolging door de Poolse eerste minister. Later bevestigde hij het nieuws officieel op Twitter. Tusk treedt vanaf 1 december voor een periode van 2,5 jaar in de voetsporen van Van Rompuy als voorzitter van de bijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders. In zijn eerste toespraak noemde de ontroerde Pool zijn verkiezing tot voorzitter "zeer belangrijk voor mijn land". Tusk is één van de eerste politici uit een voormalig Oostblokland die een Europese topfunctie in de wacht sleept. Zijn landgenoot Jerzy Buzek bekleedde eerder al het voorzitterschap van het Europees Parlement.  De 57-jarige Tusk heeft net als vele Poolse politici een verleden als actief lid van de dissidente vakbond Solidarnosc. Als leider van het liberaal-conservatieve Burgerplatform versloeg hij in 2007 de eurosceptische partij Recht en Rechtvaardigheid van de broers Kaczynski en sindsdien voert hij met Polen een uitgesproken pro-Europese koers. Hij geniet ook aanzien voor de wijze waarop hij zijn land doorheen de financiële en economische crisis loodste. Kritikasters verwijten Tusk een gebrekkige kennis van het Engels en het Frans. Tusk beloofde alvast dat hij vanaf december de pers in het Engels te woord zal staan. Opvallend is voorts dat Tusk ook de bijeen komsten van de staatshoofden en regeringsleiders van de eurolanden zal leiden. Polen is nochtans nog geen lid van de eurozone. De voorzitter van de Europese Raad heeft de voorbereiding en de leiding van de Europese topbijeenkomsten in handen en vertegenwoordigt de Europese Unie op het hoogste internationale niveau. De functie bestaat pas sinds 2009. Tusk zong vandaag uitgebreid de lof van Van Rompuy, die het mandaat de voorbije jaren vorm gaf. De Pool noemde de Belgische oud-premier "een meester in zijn vak", die hem "leerde hoe er in Europa compromissen moeten gemaakt worden"

Reactie: Daarmee komt een einde aan de show die Herman enkele jaren mocht opvoeren , wat "hij" echt gedaan heeft blijft zelfs voor kenners een vraagteken. Maar al bij al had hij de best betaalde job uit de EU.. je zou voor minder zinloze compromissen sluiten en doen wat je door anderen ingefluisterd wordt.

Don Viona

Labels: , , ,

WIELRENNEN - Dreef druk op Igor Decraene tot zelfdoding ?

Wielertalent Igor Decraene overleden. 
Het Belgische wielertalent Igor Decraene is vannacht onverwacht overleden. De 18-jarige Decraene was wereldkampioen tijdrijden bij de junioren en stond als groot wielertalent bekend. 
Hij is vermoedelijk uit het leven gestapt. Decraene werd vorig jaar in september wereldkampioen tijdrijden in Firenze en kroonde zich in mei nog tot Belgisch kampioen in Hooglede-Gits. Komende maand zou hij zijn titel als wereldkampioen verdedigen in Ponferrada. Het jonge talent zou volgend seizoen overstappen naar de EFC-ploeg en was één van de jonge talenten die ondersteund worden door Patrick Lefevere, de manager van Omega Pharma – QuickStep. 
Mensen die vragen hebben over zelfmoord kunnen terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813. 

Reactie: Werd de druk op deze jongeman met een kans op een mooie toekomst te groot zodat hij het niet langer aankon om steeds weer te voldoen aan de soms te hoge verwachtingen. Topsport is nu eenmaal dodelijk en kent geen excuses hoe je het ook bekijkt.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

30 augustus 2014

GENT - Volvo Cars Gent maakt zich zorgen over voortbestaan wegens te duur.

Volvo Cars Gent blijft te duur.
GENT - "De vestiging van Volvo Cars in Gent moet zich zorgen maken als ze niet meer concurrentieel is." Dat zegt Geert Bruyneel, de Belg die vorig jaar promoveerde van directeur van de Gentse fabriek naar een topfunctie op het Zweedse hoofdkwartier in Göteborg. 
De uitspraak is een niet mis te verstane waarschuwing. De Volvo-topmanager laat er geen twijfel over bestaan: als de Belgische vestiging even goed presteert als de fabriek in het Zweedse Torslanda en als de wereldwijde verkoop tegenvalt, zal Gent de duimen moeten leggen. "Op het vlak van de loonkosten zijn de verschillen gering", zegt Bruyneel. "Gent is nu nog efficiënter en maakt op een goedkopere manier auto's. Maar als Zweden efficiënter gaat werken, moet Gent dat ook kunnen. Even competitief als Zweden is niet goed genoeg." Als het niet komt van efficiëntiewinst, zal het moeten komen van lagere loonkosten. En precies daar knelt het schoentje. 

Reactie: Dit is een probleem gecreëerd door de overheid en de vakbonden , de eerste willen steeds meer bijdragen ontvangen en de tweede willen steeds meer loon en andere voordelen. Op deze manier gaat alles kapot in België en vluchten ondernemers elders heen. Hoog tijd om te beseffen dat dit niet langer kan want de schrik zit er al goed in bij de werknemers.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

JUSTITIE - Iemand half dood schoppen niet voldoende op in de cel de eindigen in Brugge.

Weer zinloos geweld in Brugge niet bestraft.

. Op het internet wordt een schokkend filmpje gedeeld van zinloos geweld in Brugge. Er is duidelijk te zien hoe het slachtoffer door twee mannen geschopt wordt tot hij niet meer beweegt. Een buurtbewoonster kon het hele gebeuren filmen. Het slachtoffer wordt herhaaldelijk op het hoofd geschopt door twee daders. Een vrouw probeert de agressieve mannen nog tegen te houden, maar dat lukt niet. De twee geven de man een harde trap in het aangezicht, waarop het slachtoffer het bewustzijn verliest. Maar dan nog weten de daders van geen ophouden. De feiten deden zich voor kort na de wedstrijd van Club Brugge tegen Grasshoppers Zürich. De politie herkende de daders uit Moeskroen en kon hen arresteren. Toch mochten ze kort na hun arrestatie alweer naar huis. Volgens latere informatie leek het slachtoffer van de afranseling, een man uit het Brugse, eerst lichtgewond. Maar volgens de politie is zijn toestand intussen verslechterd. 

Reactie: Waar is onze politie feitelijk mee bezig , iemand half doodschoppen is al niet voldoende meer om in de cel te blijven. Maar o wee als je fout parkeert of 10km/h te snel rijd.

 Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

29 augustus 2014

GENT - Met de auto door de stad rijden gaat niet , met een kudde schapen wel.

Kudde schapen doorkruist Gent.
GENT - Openvallende monden en opgetrokken wenkbrauwen, en daarnaast ook wat auto's en een tram. Dat kregen 65 schapen gisteren te zien toen ze doodleuk door het stadscentrum wandelden, van St-Amandsberg naar de Blaarmeersen. "Van verhuizen in een vrachtwagen krijgen mijn schapen stress", verklaart herder Nils Mouton de tocht.   
Dat er in de stadsrand kuddes schapen de graskanten begrazen, zijn we intussen gewoon in Gent. Maar dat zo'n horde wollen beesten door het stadscentrum wandelt, dat was nooit eerder vertoond. Toch gebeurde het gisteren, totaal onverwacht. De kudde schapen van vzw De Grazer was klaar met 'werken' op twee weides nabij Rozebroeken en moest naar de Blaarmeersen. En dat gebeurde... te voet. "Nee, dat hebben we nog niet eerder gedaan, maar we gaan het in de toekomst nog doen", zegt herder Nils Mouton . "Het ging allemaal heel vlot. Auto's stopten, mensen zwaaiden en maakten foto's.  Iedereen had geduld tot de kudde voorbij was. Op minder dan anderhalf uur waren we verhuisd." Veel voorbereidingen waren er niet aan te pas gekomen, aan de avonturentocht voor de stadsschapen. "Ik had eens op internet gekeken voor een route", zegt Nils. "En ik wist dat we best niet over de Dampoort stapten. Dus hebben we de kleine straten van Sint-Amandsberg genomen, om zo doorheen de Machariuswijk te trekken, richting Zuid. Dan zijn we via de Lammerstraat en de Bagattenstraat gegaan, langs de Nederkouter, en zo via de Coupure en de Henleykaai naar de Blaarmeersen. In de Nederkouter zijn we ook een tram tegengekomen, maar daar kijken de beesten niet van op. Het ging echt vlot, we gaan dat nog doen in de toekomst. Niet dat er nu elke week schapen door het centrum gaan lopen, maar het zal toch een paar keer per jaar zijn. Het is beter voor de dieren. Vroeger verhuisden ze van Sint-Amandsberg naar de Blaarmeersen in vrachtwagens of aanhangwagens, maar dat geeft die beesten echt veel stress. Een wandeling is een veel beter alternatief."  
Volgens de Gentse politie deed herder Nils daar overigens niks verkeerd mee. "Met een kudde schapen over de openbare weg lopen mag volgens de verkeerswet", zegt politiewoordvoerder Manuel Mùgica-Gonzalez. "De herder moet dan zelfs op de rijbaan lopen, want hij wordt beschouwd als bestuurder." 
 De Gentse automobilisten weten dus wat hen te wachten staat. Naast een hoop wegenwerken waardoor iedereen toch al in de file staat, kan nu ook nog een hoop wol extra verkeersellende veroorzaken. Voor wie de verkeersellende in de stad ziet als een snood plan van de groene mobiliteitsschepen, is de kudde koren op de molen.

Reactie: Dat groen hier achter zit is duidelijk en schandalig . Gent kreunt onder de files door een slechte planning van allerlei wegen werken en nu dit nog.. Klein detail... wat met de uitwerpselen van de 65 schapen...een hondenbezitter moet de uitwerpselen zelf opruimen en in het bezit zijn van een wegwerpzakje die hij moet meenemen naar huis of hij krijgt een boete . Of gaat de politie hier hun beide ogen dicht doen ?? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

TERREUR - Terreurgroep Islamitische Staat maakt zich op voor biologische aanval op het westen.

Buitgemaakte laptop onthult IS-plannen: biologische wapens met builenpest voor het westen.  
Een op de terreurgroep Islamitische Staat buitgemaakte laptop toont aan dat IS  onderzoekt hoe het biologische massavernietigings-wapens kan ontwikkelen. Die wapens zouden de terreurgroep in staat moeten brengen om de dodelijke builenpest te verspreiden bij hun slachtoffers. Dat schrijft het magazine Foreign Policy, dat de documenten op de laptop in handen kreeg. Intussen kwam aan het licht dat "IS" ook drones inzet om posities van de vijand te bepalen.  De laptop werd volgens Foreign Policy buitgemaakt op IS door een gematigde Syrische rebellengroep in het noorden van het land. De aanval vond in januari van dit jaar plaats in de provincie Idlib, dicht bij de grens met Turkije. De laptop zou in een verborgen sectie in totaal 35.347 bestanden, goed voor 146 gigabyte, bevatten in meer dan 2.000 mappen. Het gaat voornamelijk om religieus geïnspireerde documenten in het Frans, Engels en Arabisch, met daarin ideologische rechtvaardigingen voor jihadistische organisaties. Ook bevat hij video's van bijvoorbeeld Osama Bin Laden, handleidingen over hoe bommen te maken of auto's te stelen, tips om vermommingen te gebruiken, enzovoort.  
Maar uit de documenten moet, nog steeds volgens Foreign Policy, ook blijken dat de eigenaar zichzelf aan het leren was hoe hij biologische wapens kon gebruiken voor een massale aanval op het Westen. Die eigenaar is een Tunesische chemie- en fysicastudent die zijn land verlaten heeft om te gaan vechten met IS. De biologische aanval moest volgens een 19 pagina's tellend document plaatsvinden door een ziekte te verspreiden die in onze contreien al honderden jaren is uitgeroeid: de builenpest.  Tijdens de Middeleeuwen maakte de pest in onze contreien tientallen miljoenen doden. De laatste grote uitbraak in West-Europa dateert al van begin 18de eeuw.  "Het voordeel van biologische wapens is dat ze niet veel kosten en toch veel levens kunnen eisen", zo klinkt het in het document. Daarin staat ook hoe het wapen eerst getest kan worden: "Wanneer de microbe is ingebracht in kleine muizen, zouden de symptomen van de ziekte binnen de 24 uur zichtbaar moeten worden." En ook: "Gebruik kleine granaten samen met het virus, en gooi ze in afgesloten ruimtes als metrostellen of voetbalstadions. Doe dat zo dicht mogelijk bij de airconditioning." De laptop bevat ook een fatwa van een extremistische islamitische geestelijke die het gebruik van massa-vernietigings-wapens goedkeurt "als er geen andere manier is om de ongelovigen te verslaan". Foreign Policy wijst er wel op dat geen enkel document een bewijs levert dat IS al over een massavernietigingswapen of een virus beschikt. Al Qaida probeerde er jaren aan te werken en experimenteerde er veel mee, maar slaagde er nooit in. Te vrezen valt wel dat in het grote gebied dat IS op dit moment in handen heeft in Syrië en Irak, wetenschappers in alle rust achter de frontlinies kunnen werken aan wapens. Ze hebben daartoe ook de nodige middelen tot hun beschikking, bijvoorbeeld in de universiteit in Mosoel of in de zelfverklaarde hoofdstad Raqqa. 

Reactie: En nog houd men hier vol dat er niets ernstigs aan de hand is  en dat we zelfs de gekende extremisten niet het leven mogen zuur maken of lastig vallen. Hoe dom kan men zijn om niet te zien wat er gaande is. Wat zit daar achter ?? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

GENT - Igor Van Hooste gebruik "IS" gruwel als grappig gevolg van bepaalde jobs.

Gents café Gloria choqueert met onthoofding journalist James Foley. 
GENT - Twee barbiepoppen, de een verkleed als beul en de ander als de onthoofde Amerikaanse journalist James Foley, en de slogan 'op een dag vind je de job van je leven'. Dat is sinds kort te zien op de Vlasmarkt in het kastje dat aan de gevel van café Gloria hangt. Bedenker Igor Van Hooste wil niet alleen choqueren. Van Hooste stelde in het kastje eerder al installaties tentoon rond onder meer de busramp in Sierre, de pedofilie perikelen van Walter Capiau en de moordpartij van Anders Breivik. Ook het bloederige tafereel dat sinds kort in het kastje te bewonderen valt, zal ongetwijfeld voor wat controverse zorgen: de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley door een lid van de Islamitische Staat (IS). Van Hooste maakte het werk door twee barbiepoppen te verkleden. 'Het is natuurlijk de bedoeling om te choqueren', bekent Van Hooste, die vroeger mee het café Gloria uitbaatte. 'Maar er zit meer achter. Ik merkte dat mensen na een week al niet meer wisten wie James Foley was en ik wilde de herinnering in leven houden. Bovendien toont mijn werk de extreme gevolgen van bepaalde jobs. Maar er zit ook genoeg humor in opdat mensen zich er niet aan zouden storen.' De huidige uitbater van café Gloria, Ben De Vriese, ziet er in elk geval geen graten in. 'Soms vind ik de creaties er een beetje over maar in Gloria is censuur niet welkom. Igor mag doen wat hij wil. Hij bedoelt het ook allemaal zeer ludiek. Zo lang het café maar geen verzamelplaats wordt voor moslimterroristen natuurlijk', zegt De Vriese met een glimlach. 

Reactie: Hoe men het ook tracht uit te leggen ik persoonlijk vind het wansmakelijk en ongepast . Dergelijke gruwel gebruikt men niet in grappen of kunnen onmogelijk tot grap uitgroeien, ik kan veel hebben maar TE is TE !

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

28 augustus 2014

TERREUR - Extremistische moslim vechtsoldaten moeten nu opgesloten of uitgewezen worden.

"Aantal vertrekkende jihadi's in stijgende lijn sinds uitroepen Islamitische staat". 
Sinds de uitroeping van de Islamitische staat in een groot deel van Irak en in Syrië is het aantal vertrekkende jihadi's uit Europa gestegen. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders op de vooravond van een ontmoeting met zijn Europese collega's in Milaan. De verspreiding van schokkende beelden, onder meer van de executie van de Amerikaanse journalist James Foley, heeft dus geen afremmend effect. "Ik zeg niet dat er een verband is met de executie, maar het aantal mensen dat vertrekt en denkt te gaan deelnemen aan een historische missie is opnieuw gestegen", aldus Reynders. De stijging is volgens de minister de afgelopen weken opgemerkt in verschillende Europese landen. Ook in Noord-Afrika werd een toename van vertrekkers opgemerkt. Volgens Reynders moet de strijd tegen de radicalisering de prioriteit van de veiligheidspolitiek worden. Dat vereist naast de uitwisseling van veiligheidsinformatie een grote aandacht voor onderwijs, vindt de buitenlandminister. Hij pleit er tenslotte voor de gematigde moslims te blijven betrekken. 

Reactie: Waarom maar blijven pamperen en de waarheid verzwijgen , deze kerels  kicken op wat daar gebeurd , de betreffende video geeft hun geen afkeer bezorgt maar juist een "boost" gegeven om daar deel van uit te maken. We praten hier dan ook niet over normale mensen maar ziekelijke en moordende religie fanaten. Hun op school wijsmaken dat het aantal maagden (79) niet klopt en dat het er minder zijn zal hun niet stoppen. 
De uitweg is hun opsluiten , nationaliteit afnemen en uitwijzen , niet pamperen en niet meer op hun stemmen rekenen !

Don Viona

Labels: , , , ,

POLITIEK - Groen-voorzitter Wouter Van Besien geeft het op.

Van Besien stopt als voorzitter van Groen: "Genoeg van politieke manoeuvres".
Groen-voorzitter Wouter Van Besien is geen kandidaat om zichzelf op te volgen. Dat maakte hij vandaag bekend tijdens een persconferentie. "Ik wil me nu graag toespitsen op de grote dossiers, in de eerste plaats dat van de ring rond Antwerpen", klinkt het. "Ik kijk fier terug op mijn vijf jaar als voorzitter", stelde Van Besien. "Groen is in blakende gezondheid. We hebben 3 verkiezingen op rij gewonnen en hebben een recordaantal mandatarissen." Van Besien slaagde er wel niet in om zijn partij in de Vlaamse of (zoals het er nu uitziet) federale regering te krijgen. Volgens hem is de partij er nu beter aan toe dan voor zijn voorzitterschap. "De partij is geloofwaardiger geworden. Onze voorstellen zijn concreet en becijferd en worden met vuur in de parlementen verdedigd. We hebben bovendien een noodzakelijke verjonging doorgevoerd." Van Besien noemt de baseline 'werk voor iedereen' niettemin nog altijd "een heel belangrijke uitdaging, zeker in de steden". "Het is voor de komende vijf jaar onze opdracht om een stevig alternatief te blijven voor de Vlaamse en federale regeringen."  Na vijf jaar als voorzitter, tijdens een turbulente politieke periode, is het nu tijd voor iets anders. "In het Vlaams parlement en daarbuiten ga ik me bezig ouden met het verduurzamen van de economie, met het versterken van de democratie, en met het voor mijn stad zo belangrijke dossier: de toekomst van de Antwerpse ring", verduidelijkt Van Besien. Van Besien volgde in 2009 Mieke Vogels op als voorzitter van de groenen. In oktober loopt zijn mandaat af. De leden van Groen verkiezen op 15 november op een congres nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Mogelijke kanshebbers voor het voorzitterschap zijn Kristof Calvo en Meyrem Almaci

Reactie: Heeft hij eindelijk zelf ingezien dat je dromen voor werkelijkheid nemen iets teveel gevraagd is . Buiten enkelingen ligt niemand wakker van de extreme groene plannen en eisen die groen stelt aan de maatschappij. Ook hun keuze voor hun allochtonen en asielzoekers standpunt bleek een slag in het water en heeft niet de verwachte stemmen opgebracht. Als we zien wat in Gent gebeurd op gebied van mobiliteit begrijp ik dat de massa zijn dromen niet volgt. Kristof Calvo zal dan ook geen verandering brengen , integendeel hij is nog extremer en Meyrem Almaci lijkt mij een simpele ziel .

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

JUSTITIE - Geweld, kou en gezondheidsproblemen kwellen Joran van der Sloot in Peru.

Tot min 26 graden in Jorans nieuwe cel.
Geweld, kou en gezondheidsproblemen kwellen de gedetineerden in Challapalca, de gevangenis waarnaar Joran van der Sloot deze week is overgeplaatst. De omstandigheden in de overvolle Peruaanse gevangenis zijn zo slecht dat mensen-rechtenorganisaties als Amnesty International er al jaren op aandringen dat het complex wordt gesloten. Van der Sloot (27) kwam in Challapalca terecht nadat hij in zijn vorige gevangenis twee keer zou betrapt zijn op het bezit van een mobiele telefoon. Hij zou ook de gevangenisdirecteur met de dood bedreigd hebben. Challapalca is in 1997 geopend en was toen speciaal bestemd voor gevangenen die als extreem gevaarlijk worden beschouwd. Het complex ligt op 4.600 meter hoogte in het Andesgebergte en is slecht bereik- baar. Het is er flink koud, van maximaal 10 graden overdag tot 26 graden onder nul in de nacht. Verwarming is er niet en de gedetineerden moeten zich wassen met koud water. Veel gevangenen hebben gezondheidsproblemen. Van der Sloot zit een straf van 28 jaar uit voor moord. 

Reactie: Ik zie niet in waar de problemen zitten , moordenaars kunnen niet zwaar genoeg gestraft worden en zeker types zoals  Joran die zich niet willen aanpassen aan de regels. Misschien moeten we hier eens overwegen om enkele van onze top criminelen ook naar ginder te zenden inplaats van hun vervroegd vrij te laten. 

Don Viona

Labels: , , , , , ,

27 augustus 2014

GENT - Slechte planning Filip Watteeuw en aanhoudende verkeershinder nekt Gent.

Gent neemt nood maatregelen tegen aanhoudende verkeershinder. 
Een duidelijker overzicht van lopende werken en aanbevolen aanrijroutes naar Gent, niet-dringende werken op invalswegen uitstellen, meer Park+Ride-parkings en een pendeltram op tramlijn 1. Met die maatregelen wil de Stad Gent de verkeersproblemen bij de start van het nieuwe schooljaar zoveel als mogelijk binnen de perken houden. In Gent lopen sommige grote wegenwerken vertraging op, anderen konden niet meer uitgesteld worden. Daarom heeft de stad nieuwe Park and Rides voorzien langs de Watersportbaan, de Driepikkelstraat in Mariakerke en de Botestraat in Wondelgem. De Lijn zet vanaf 1 september een pendeltram in op tramlijn 1. Tijdens de werken aan de B401 is duidelijk geworden dat het viaduct in slechtere staat is dan de proefboringen voordien hadden uitgewezen, waardoor het viaduct drie weken langer afgesloten zal zijn voor alle verkeer. Vanaf maandag 22 september kan er opnieuw verkeer over het centrale viaduct maar de afrit Ledeberg blijft tot eind oktober wel nog gesloten. Daarnaast moet TMVW dringend een waterlek herstellen in de Nederkouter, waardoor ook daar het verkeer hinder zal ondervinden tot 17 september. Tijdens de werken aan de Nieuwevaartbrug is ontdekt dat een bruggenhoofd in zeer slechte staat is en opnieuw gebetonneerd moet worden. Hierdoor moeten er ook aanpassingen aan de tramsporen gebeuren met ook drie weken vertraging, al kunnen fietsers en voertgangers door. 
Daar zijn ze bij oppositiepartij N-VA niet mee gediend. "Niet dat de stad hier honderd procent schuldig aan is", reageert Siegfried Bracke. "Maar toch. We kunnen alleen maar vaststellen dat de werken hier nooit afgerond raken binnen de vooropgestelde termijn. Bouw dan toch een buffer in, denk ik dan. Anders creëer je problemen. Filip Watteeuw is zijn standpunt om de auto's uit de stad te weren aan het waarmaken. Maar hoe? Door chaos te organiseren ?

Reactie: Dit is het gevolg van het uitstelbeleid van het vorige SP.a college. Nu met Filip Watteeuw (groen) aan het roer gaat het blijkbaar niet beter. Alles loopt vast , het verkeer in Gent wordt echt een belachelijk iets , dat krijg je natuurlijk met een groene rakker aan het stuur die al het mogelijke wil doen om de auto weg te pesten. Een goede raad stop ermee , het lukt je nooit , Gentenaars zijn een raar volkje  , wij laten er mee spelen tot het pijn doet en dan,wel, dat merk je dan wel..

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

DIERENWELZIJN - Sterilisatie / castratie katten verplicht vanaf 1 september.

Wie een kat wil verkopen of weggeven, dient er vanaf 1 september voor te zorgen dat het dier is gesteriliseerd of gecastreerd.
 Vanaf aanstaande maandag moeten alle katten gesteriliseerd, gecastreerd , geïdentificeerd en geregistreerd worden wanneer ze een nieuw baasje krijgen. De maatregel moet het aantal zwerfkatten en het aantal katten dat in een asiel wordt gestopt in toom houden. Een niet-gesteriliseerde kattin kan per jaar twee keer werpen en tijdens haar leven tientallen nakomelingen voortbrengen. Een behoorlijk aantal ervan dreigt vroeg of laat in een asiel te belanden of als zwerfkat in de natuur te worden achtergelaten. De enige afdoende manier om dat in te perken, is een sterilisatie en een registratie. Tenzij voor kweek of buitenland.
Sinds 1 september 2012 moeten alle katten die in de Belgische asielen worden binnengebracht al gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd worden voor ze ter adoptie worden aangeboden. Nu wordt die maatregel dus uitgebreid voor verhandelingen van katten tussen particulieren. Alleen de katten die bestemd zijn voor een erkende kwekerij of voor mensen in het buitenland zullen nog zonder voorafgaande sterilisatie verhandeld mogen worden. Voor die overdracht zullen de katten dan wel moeten geïdentificeerd en geregistreerd zijn. 

Reactie: Of dit veel zal oplossen weet ik niet , maar ik vrees ervoor dat we terug gaan naar de tijd dat katte-jongen werden verdronken of dood geklopt. Of dat nu echt humaan is weet ik niet.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

TERREUR - Fantast en vader van Jejoen Bontinck brengt 3° gijzelaar in gevaar.

"Vader Jejoen Bontinck brengt leven derde gijzelaar in gevaar".
De onthulling dat Jejoen Bontinck samen met de onthoofde Amerikaanse reporter James Foley vastzat in Syrië, wordt niet overal op gejuich onthaald. Want de vader van de Antwerpse Syriëstrijder noemde ook een derde gegijzelde bij naam. Die is nog steeds in handen van de Islamitische Staat (IS) en loopt nu des te meer gevaar . Toen Dimitri Bontinck maandag bevestigde dat Jejoen met Foley opgesloten zat, vermeldde hij ook een derde lotgenoot. Het gaat om een westerse persfotograaf die in november 2012 samen met Foley ontvoerd blijkt te zijn. Het was al de tweede keer dat de man in handen viel van moslimextremisten in Syrië. De eerste maal was in juli 2012, maar toen werd hij na een week al bevrijd door strijders van het Vrije Syrische Leger - de verzetsmilitie die door het westen wordt gesteund. Het nieuws van de tweede ontvoering was bekend bij de overheid van zijn land en een deel van de pers. Maar er bestond een akkoord om daarover niet te berichten, omdat ruchtbaarheid het leven van de gevangene in gevaar dreigt te brengen. "Het is bijzonder onfortuinlijk dat mijnheer Bontinck de identiteit van onze onderdaan te grabbel heeft gegooid", zo klonk het gisteren op het ministerie van Buitenlandse Zaken van het betrokken land. "Van iemand die zich het lot van gijzelaars zegt aan te trekken, zou je verwachten dat hij dat zelf wel beseft. Wij vrezen voor zware gevolgen, zeker na wat er gebeurd is met Foley. We blijven iedereen verzoeken om verantwoord om te gaan met de risico's die onze gevangene loopt."

Reactie: Dat Dimitri een fantast en leugenaar is weten we ondertussen allemaal , het zelfde voor zijn zoon die via allerlei verhaaltjes wil laten uitschijnen dat hij een slachtoffer is van deze terreurgroep in plaats van een medestander. Indien dit allemaal waar zou zijn blijft nog steeds de vraag waarom is hij naar daar vertrokken en waarom noemt hij zichzelf een " extremist" ? Hopelijk krijgen we meer duidelijkheid tijdens het proces en ook over de duistere rol die zijn niet onbesproken vader speelt in dit verhaal. 

Don Viona

Labels: , , , , , ,

TERREUR - VRT geeft Engelse moslimextremist en aanhanger IS een forum.

VRT: "Het was niet bedoeling om moslimextremist Choudary forum te bieden".
De keuze van het VRT-programma 'Terzake' om jihadist Anjem Choudary aan het woord te laten, gaat er bij N-VA'ers Matthias Diependaele en Wilfried Vandaele niet in. Zij noemen het interview met de voormalig woordvoerder van Sharia4UK een inschattings- fout. Hoofdredacteur Carl Voet benadrukt dat het nooit de bedoeling was om Choudary een forum te bieden.  
Afgelopen vrijdag maakte Terzake een reportage over de Islamitische Staat (IS). Na de reportage over IS interviewt Annelies Beck jihadist Anjem Coudary. Hij is de tegenhanger van de Belgische Fouad Belkacem van Sharia4Belgium. "De moslims begrijpen nu dat er een kalifaat is, dat het beter is om te leven met de sharia. En dat de sharia een beter systeem is dan jullie rechtssysteem", legt Choudary uit in Terzake. "'Bedankt voor uw mening", zegt Annelies Beck vervolgens na het interview met het boegbeeld van Sharia4UK. Maar dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat bij N-VA. "Terwijl onze westerse samenleving nog niet bekomen is van de absolute gruwel van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley, mocht Choudary die daad komen nuanceren en rechtvaardigen in een vijf minuten durend interview op onze openbare omroep." 
Volgens hoofdredacteur van de actuaprogramma's Carl Voet was het "uiteraard nooit de bedoeling van de redactie om de man een forum te bieden". Maar Voet benadrukt wel dat Terzake de andere kant van het verhaal wou laten zien aan de kijkers. "Elke stem in het debat over de radicalisering moet wel worden gehoord, ook die van een overtuigd aanhanger van de jihad. Hoe zou je anders zicht krijgen op hun denkwijze, op wat er in hun hoofd speelt en vooral ook op de mentale wereld waarin jongeren terechtkomen die het slachtoffer worden van hun propaganda? " Diependaele en Vandaele zijn het erover eens dat ook de andere kant van het verhaal belicht moet worden. Maar ze stellen zich vragen bij de werkwijze van Terzake. "Kun je een forum geven aan iemand die zich openlijk afkeert van het respect voor de mensenrechten zoals die internationaal zijn vastgelegd", vraagt het duo zich af. "De VRT heeft hier een inschattingsfout gemaakt", klinkt het op de website van N-VA. "Menig democratisch verkozen politicus met respect voor mensenrechten wordt in die studio vaak harder aan de tand gevoeld."  De N-VA'ers klagen ook aan dat Terzake de achtergrond van Choudary niet duidelijk genoeg heeft voorgesteld. "Wie is die man, met welk recht en namens wie spreekt hij", vragen ze zich af. Maar volgens Carl Voet was dat niet nodig. "Wat de man in het gesprek zegt, gaat overduidelijk in tegen de maatschappelijke consensus, waardoor er nauwelijks een kanttekening bij moet." De kijker van Terzake is volgens de hoofdredacteur slim genoeg om dat in te zien. "Zijn standpunten staan zo ver van het aanvaardbare dat hij zichzelf ontmaskert", klinkt het bij de VRT. 

Reactie: Wat de VRT gedaan heeft kan niet en geen enkele uitvlucht is gepast , dergelijke monsters , wat ze duidelijk zijn aan het woord laten kan niet. Hun visie mag niet langer verspreid worden . Wat niet kan voor " Mein Kampf " van Hitler mag niet kunnen voor zijn zienswijze over hun strijd , die zeker even hard ingaat tegen onze gevestigde waarden en regels als destijds het nazisme en fascisme. Hier zouden koppen moeten rollen maar blijkbaar zien andere partijen hier geen probleem in , iets om ons vragen bij te stellen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

25 augustus 2014

POLITIEK - Groen wil belasting betaler laten opdraaien voor meer kinderopvang.

"Nog duurdere opvang zal ouders doen thuis blijven in plaats van te gaan werken".
Vlaams parlementslid Elke Van den Brandt (Groen) reageert vol onbegrip op de aankondiging van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) dat de prijs van kinderopvang zal stijgen. "Dit zal er onvermijdelijk voor zorgen dat meer ouders thuis blijven in plaats van te gaan werken", zegt ze. Het nog duurder maken van kinderopvang zal een negatief effect hebben op de werkzaamheidsgraad.  Volgens Vandeurzen zal "inderdaad over de tarieven onderhandeld worden". "We moeten daar iéts doen om de sector als geheel leefbaar te houden", laat hij optekenen . Elke Van den Brandt vreest dat het "nog duurder maken" van kinderopvang een negatief effect zal hebben op de werkzaamheids graad. Ze citeert cijfers van Kind en Gezin die zeggen dat gezinnen die geen kinderopvang gebruiken dat in 14 procent van de gevallen doen omdat de opvang te duur is. "Dat zijn vandaag al bijna 8.000 kinderen die niet naar de kinderopvang kunnen omdat het te duur is. Dat aandeel zal met het plan-Vandeurzen alleen toenemen." Ze meent dat de regering integendeel het aanbod aan betaalbare zorgplaatsen moet uitbreiden. "In de uitgelekte begrotingstabel worden er geen bijkomende middelen voor kinderopvang voorzien. Met een tekort van 44.000 plaatsen moet minister Vandeurzen geld vrijmaken om bijkomende plaatsen te creëren." 

Reactie: Kinderopvang is een o.a een keuze die men zelf maakt wanneer men beslist om kinderen te maken , wat nog steeds een persoonlijke keuze is , alle gevolgen van die keuze moeten dan ook zelf gedragen worden door de ouders en niet door de maatschappij. Wanneer het dan niet rendabel meer is om te werken moet men maar stoppen en plaats maken voor een ander. Misschien moeten vele ouders zich tijdig de vraag stellen of het voor hun situatie wel aan te raden is om kinderen te nemen. Hier geld volgens mij de regel " de gebruiker betaald". Als ik 4 honden of katten in huis haal moet ik ook niet rekenen op hulp allerhande om mijn miskleun op te lossen of te bekostigen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Noodkreet uit arm en onveilig "Nieuw Gent" via open brief aan stadsbestuur.


Open brief: 'Een noodkreet uit Nieuw-Gent'. 
GENT - Vijf Gentse vzw's en de stadsdienst Gebiedsgerichte werking roepen in een open brief het Gentse stadsbestuur op om in de wijk Nieuw Gent opnieuw een volwaardige ontmoetingsplek te krijgen. Net voor de zomer moest een populair sociaal restaurant er de deuren sluiten. 'Veel mensen in onze buurt hebben geen plek waar ze zich veilig voelen, waar ze mensen kunnen ontmoeten, waar ze vragen kunnen stellen, waar het gezellig is, waar ze de hoop en energie vinden om problemen het hoofd te bieden...' klinkt het op de website van de Zuidpoort. 
Open brief aan Gentse schepenen.
Beste schepen Tapmaz , Beste schepen Coddens , 
Wij, dat zijn de verenigingen die in Nieuw Gent actief zijn, willen een noodkreet richting beleid uitsturen op basis van onze dagelijkse praktijk. De vereenzaming van mensen in onze wijk is een immens probleem, waarbij een goed georganiseerde centrale ontmoetingsplaats gewoonweg een noodzaak is. Eind juni stopte Wijkresto & Co vzw te bestaan en daarmee sloot ook ons buurt-restaurant. We hebben vernomen dat er vanaf eind september een engagement is genomen om ervoor te zorgen dat er opnieuw warme maaltijden zullen aangeboden worden, nu vanuit het OCMW (OTC), alvast een positieve evolutie.  Maar meteen ook de kans om met deze nieuwe start een belangrijke leemte in de wijk Nieuw Gent op te vullen. Namelijk dat een buurtrestaurant meer moet zijn dan een plaats waar je terecht kan voor een betaalbare maaltijd. In onze werking gaan we dagelijks in gesprek met buurtbewoners die de nood aan een ontmoetingsplaats uitroepen. Een plaats waar buurtbewoners elkaar ontmoeten. Een plaats waar mensen aanwezig zijn die luisteren. Een plaats zonder drempels. Die zo georganiseerd is dat iedereen zich er welkom voelt. Een plaats waar je het activiteitenaanbod / organisatie-aanbod kan raadplegen. Waar ook uitgelegd wordt hoe je een Uitpas gebruikt. Een goed georganiseerde ontmoetingsplaats biedt kansen voor de verschillende diensten en organisaties die vindplaatsgericht werken en lijnhulpverlening in een gezellige niets verplichtende ruimte. We zouden onze visie kunnen staven met wetenschappelijke onderzoeken of kunnen citeren uit beleidsnota’s, maar we willen graag met u in gesprek gaan op basis van onze dagdagelijkse ervaringen. Als we de handen in elkaar slaan komen we hopelijk tot een nieuwe stap richting een leefbaar Nieuw Gent! Alle onderstaande verenigingen zijn ervan overtuigd dat een ontmoetingsplaats in onze wijk een noodzaak is en willen u dan ook graag uitnodigen voor een constructief gesprek omtrent deze problematiek. Om samen te kijken of/en door bestaande werkingen tegemoet kunnen komen aan deze urgente nood. Misschien meteen ook de gelegenheid om de invulling van andere locaties in de wijk eens af te toetsen aan de behoeften en te bekijken of er een gemeenschappelijke invulling kan aan gegeven worden. Wij hopen dan ook om zo snel mogelijk iets van u te vernemen met enkele mogelijke data voor een opbouwend overleg waar we samen met de ondertekende partners naar uitkijken. 
Met vriendelijke groeten
De Zuidpoort vzw 
Gebiedsgerichte Werking Stad Gent 
 Het Prisma brugfiguur Samenlevingsopbouw Gent vzw 
 vzw Jong Wijkgezondheidscentrum 
Nieuw Gent vzw 
http://www.humo.be/humo-archief/298537/onze-man-op-het-speelplein-oase-in-het-getto

Reactie: Op deze wijze lukt het nooit , het stadsbestuur kent maar één argument , acties in het centrum. Dat alles fout loopt en het onveiligheidsgevoel toeneemt in Nieuw Gent is niet nieuw , het sociaal profiel van deze wijk is door het hoge aantal allochtonen de hoogte ingeschoten. Zij in de eerste plaats krijgen toegang door hun financiële toestand en hun hoog aantal kinderen op deze sociale woningen. De rest is geschiedenis die hem overal voordoet waar dergelijke getto's uit de grond worden gestampt. Dit is de fout van het links beleid , de vereiste " oude belg zijn" zou de eerste vereiste moeten zijn om aanspraak te maken op een woning. Een bezoek bij schemerlicht aan deze wijk maakt veel duidelijk, maar die duidelijkheid mag en wordt niet gezien.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT / ZWIJNAARDE - Heerweg zuid al maanden onbereikbaar door falen schepen Watteeuw en De Lijn.

HEERWEG-ZUID AL ACHT MAANDEN ONBEREIKBAAR DOOR TRAMWERF.
Het geduld van de bewoners van de Heerweg- Zuid in Zwijnaarde is op. Al acht maanden lang worden ze geplaagd door werken van De Lijn die maar niet vooruit gaan. De straat is al maanden onbereikbaar. "Je kan niet eens meer door onze straat wandelen op Google Maps. Wij bestaan niet meer", zegt bewoonster Hilde Guns
GENT - Het doortrekken van de tram naar Zwijnaarde veroorzaakt onvoorstelbaar veel hinder en ellende. Eigenlijk komen er nog geen drie kilometer sporen bij, van aan de brug van Coca-Cola tot aan de bibliotheek van Zwijnaarde. Maar de werken vorderen niet. "We zijn onbereikbaar en er wordt niet met ons gecommuniceerd", zeggen de bewoners.  Dat er al heel wat fout loopt, blijkt uit de verhalen van de inwoners. "Ze zijn hier op 6 januari gestart, zonder bouwvergunning. Oorspronkelijk zouden de werken met Pasen klaar zijn. Maar dan waren ze vergeten tramsporen te bestellen. Toen die er waren, bleken het de foute te zijn. Wij kunnen onze auto niet meer in de straat parkeren. Ivago komt niet meer, dus moeten we onze vuilniszakken zelf naar het einde van de straat slepen. Officieel moet de aannemer dat doen, maar tegen dat die daarmee start, is Ivago alweer weg. Hier heeft eens vijf weken lang een berg afval gelegen. Ook worden overal putten gegraven die niet worden afgedekt. Een buurjongen is daarin gevallen en heeft zijn voet gebroken. Toen een oudere vrouw onwel werd, moest ze op een stoel naar het einde van de straat worden gedragen omdat de ambulanciers niet door konden met de draagberrie. Als hier brand uitbreekt, kunnen we het vergeten. Mooiste bewijs van onze onbereikbaarheid: je kan niet eens meer door onze straat wandelen op Google Maps. Wij bestaan niet meer." Nu is het geduld van velen helemaal op. "Vrijdag werd er een soort nieuwe betonlaag aangepakt, en dat maakte een hels lawaai", vertelt Hilde Guns. "Tot 22.40 uur 's avonds. Niemand had ons verwittigd. Verschillende keren heb ik de politie gebeld, maar die kwam niet. Uiteindelijk heb ik schepen Watteeuw (groen) gebeld. Hij reageerde wel, al kon hij weinig doen. Het is een werf van De Lijn." Watteeuw bevestigt. "De werf in Zwijnaarde is er één die niet vordert zoals het hoort. Ik begrijp de frustratie van de mensen. Het is belangrijk dat de mensen vooraf worden verwittigd van zo'n werken. Maar dat gebeurt daar niet. Ik zal hier opnieuw op hameren bij een volgend overleg met De Lijn." De Lijn was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. 

Reactie: Dat De Lijn hier in de fout gaat is zeker  maar ook groen schepen Watteeuw heeft hier duidelijk fouten gemaakt , bij dergelijke werken moeten op voorhand duidelijke afspraken gemaakt worden en dat lijkt hier niet het geval. Een ernstige financiële schadevergoeding door De Lijn zou hier dan ook op zijn plaats zijn.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , ,

24 augustus 2014

GENT - Gentenaar kiest voor de auto en laat de fiets staan ondanks files.

Gent is een grote werf, maar toch liever in de file dan met de fiets.
Pieter Vercruyssen van Max Mobiel krijgt zijn combitickets voor parking en een huurfiets aan de straatstenen niet kwijt. 
GENT - De auto inruilen voor een alternatief: het blijft bijzonder moeilijk. Terwijl heel Gent kreunt onder de werken, zijn de aangeboden alternatieven aan het Sint-Pietersstation een complete flop. ‘Mensen staan blijkbaar liever in de file dan de fiets te nemen’, klinkt het. Dit zou een moeilijk jaar worden op de weg, een heel moeilijk jaar. Zo werd al in januari aan- gekondigd. Ondertussen blijkt 2014 op de weg nóg moeilijker dan gevreesd. Maar blijkbaar nog niet dramatisch genoeg om over te schakelen op alternatieven. De opties om níét met de auto tot in het centrum van Gent te moeten rijden, zijn stuk voor stuk flops. Zo is er een speciaal abonnement van 50 euro voor een maand parking aan het Sint-Pieters­sta­tion en gratis gebruik van tram en bus. Het werd amper vijftien keer verkocht. Een combiticket van 50 euro voor een maand parking aan het station en een huurfiets van Max Mobiel gebruikt letterlijk niemand. 

Reactie: Dit is duidelijk het bewijs dat de Gentenaar niet moet weten van het openbaar vervoer en/of de fiets. Wij Gentenaars blijven trouw aan onze auto's en motoren zelfs met de nodige ongemakken. Wordt het dan niet hoogtijd dat het stadsbestuur dat ook gaat inzien en zijn mobiliteitsplannen aanpast aan wat de Gentenaar zelf wil zonder rekening te houden met de beperkte groep fanaten ( groen) die dit niet wil. Dit zijn nu eenmaal de regels van de democratie. Of gaat men eerst weer miljoenen belastinggeld uitgeven om daarna alles weer af te bouwen ?  

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

F1 - GP VAN BELGIE - Ricciardo wint ook in Spa,Nico Rosberg ramt Lewis Hamilton. (24.08.2014)


Ricciardo wint ook in Spa, nieuw drama voor Hamilton.  
Daniel Ricciardo is de tweede seizoenshelft begonnen zoals hij de eerste was geëindigd. De Australische Red Bull-coureur boekte zondag op het circuit van Spa-Francorchamps zijn derde seizoenszege, na een vroege aanvaring tussen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg. De Duitse WK-leider kwam desondanks als tweede over de finish, Hamilton reed na het incident een kansloze wedstrijd en viel in de 39ste ronde uit. Daardoor heeft Rosberg nu 29 punten voorsprong op zijn Britse teamgenoot. De derde plaats was voor Valtteri Bottas. Het belooft opnieuw een lange nabespreking te worden bij het team van Mercedes. Zaten Rosberg en Hamilton elkaar in de laatste race voor de zomerstop, in Hongarije, nog verbaal via de teamradio in de haren, tijdens de Belgische Grand Prix kwam het op het asfalt tot een clash tussen beide mannen. In de tweede ronde probeerde Rosberg bij het ingaan van Les Combes aan de buitenkant de leiding over te nemen van Hamilton, maar het leidde voor allebei tot problemen. Rosberg ramde zijn voorvleugel op de linker achterband van Hamilton. Het Pirelli-rubber overleefde de touché niet. De lekke band kostte Hamilton veel tijd. De wereldkampioen van 2008 haalde de pits nog wel, maar na een bandenwissel kwam een puntenfinish nooit in zijn vizier. Hamilton klaagde via de radio meermaals dat hij 'totaal geen downforce' had en, om de motor te sparen, leek het hem verstandiger er een punt achter te zetten. Naarmate de wedstrijd vorderde, was de wanhoop in zijn stem steeds nadrukkelijker te horen. Het team had er meer geloof in, ook omdat er wellicht nog een safety car-situatie zou kunnen komen. Die bleef echter uit en in de 39ste ronde kreeg Hamilton dan toch toestemming vanaf de pitmuur om zijn auto in de pitbox te parkeren. Hamilton was voor Rosberg komen te liggen na een slechte start van zijn teamgenoot. Rosberg had zich een dag eerder naar de pole-position getraind, maar kwam toen de lampen boven het rechte stuk uitgingen slecht weg. Hamilton pakte meteen de leiding en ook Sebastian Vettel stak de klassementsleider voorbij. In Les Combes wilde de regerend wereldkampioen ook een aanval bij Hamilton doen, maar hij schoot rechtdoor en zag Rosberg daardoor P2 overnemen. Rosberg wilde de bij de start geleden schade binnen twee ronden rechtzetten. Een ronde later was hij het die zich bij het ingaan van Les Combes positioneerde voor aanval bij Hamilton voor de leiding, maar voor beide titelkandidaten liep het verkeerd af. Rosberg kon ondanks zijn beschadigde voorvleugel wel P1 overnemen, door het wegvallen van Hamilton. Uitlopen op de nummer twee deed hij echter niet vanwege vibraties en een gebrek aan neerwaartse druk. Die nummer twee was inmiddels Daniel Ricciardo. De Australiër ging Vettel voorbij na een foutje van zijn teamgenoot in Pouhon. Bij de eerste pitstops werd Rosberg voorzien van een nieuwe voorvleugel, maar op het eerste setje medium banden was de Mercedes niet zo sterk als we gewend zijn. Rosberg werd bovendien een aantal ronden afgeleid door afval dat aan de antenne aan de voorkant van zijn auto was blijven hangen. Vermoedelijk waren het resten van de lekke band van Hamilton. Rosberg gaf door zijn vroege bandenwissel de leiding over aan Ricciardo en die stond hij niet meer af. De Australiër, eerder dit jaar al de beste in Canada en Hongarije, haalde opnieuw het maximale uit de RB10, die eigenlijk niet gemaakt is voor een snel circuit als Spa-Francorchamps. Rosberg, die na zijn eerste pitstop was teruggevallen naar de subtop en zich later in de race weer herpakte, deed met een late pitstop nog één ultieme poging om de voor hem tumultueuze dag toch als winnaar af te sluiten. Op zijn kakelverse Pirelli's strandde hij echter op P2, op ruim drie seconden van Ricciardo. Desalniettemin heeft hij nu wel 29 punten voorsprong op Hamilton in het WK. Valtteri Bottas bleef landgenoot Kimi Raikkonen voor in de strijd om het laatste podiumplekje. Vettel werd vijfde, na in een spannend gevecht Kevin Magnussen en Jenson Button te hebben verslagen. De McLaren-coureurs werden respectievelijk zesde en zevende. Fernando Alonso eindigde op P8. De Spanjaard kreeg gedurende de wedstrijd een tijdstraf van vijf seconden omdat de monteurs niet op tijd van de grid waren voorafgaand aan de opwarmronde. De laatste punten waren voor Sergio Perez en Daniil Kvyat. De posities van Magnussen en Alonso zijn nog even onder voorbehoud. De wedstrijdleiding onderzoekt nog een incident tussen hen.
Uitslag race 2014.
1. 
D. RicciardoRed Bull1:24:36.556
2. 
N. RosbergMercedes+3.383
3. 
V. BottasWilliams+28.032
4. 
K. RaikkonenFerrari+36.815
5. 
S. VettelRed Bull+52.196
6. 
K. MagnussenMcLaren+54.262
7. 
J. ButtonMcLaren+54.580
8. 
F. AlonsoFerrari+1:01.162
9. 
S. PerezForce India+1:04.293
10. 
D. KvyatToro Rosso+1:05.347

Reactie: Het was een mooie wedstrijd met mooie inhaal acties ; één zwart gat was echter de onsportieve actie van Rosberg tegenover Hamilton die gewoon uit de race werd geramd. Of tot wat eigendunk kan aanleiding geven. De vrienden van voorheen zullen nu wel keiharde tegenstanders zijn. Blijkbaar is dit een eigenschap van Duitse rijders als we terug denken aan de rijstijl van o.a Schumacher en Vettel .

Don Viona

Labels: , , ,

TERREUR - IS-symbolen duiken op in Antwerpen , gaan we dit weer laten gebeuren ?

"IS-symbolen duiken op in het Antwerpse straatbeeld". 
ANTWERPEN - De vlag van IS,  zou nu ook opduiken in Antwerpen.  "Het klopt dat er de laatste tijd meer IS-symbolen gesignaleerd worden. Dat gaat van vlaggen bij mensen thuis tot stickers op auto's en afbeeldingen in gsm's." Dat zegt een anonieme overheidsbron . Met de opkomst van de terreurgroep Islamitische Staat in Irak en Syrië, groeit ook bij ons de vrees dat geradicaliseerde jongeren zich tot de groep aangetrokken kunnen voelen. Ons land zou verhoudingsgewijs nu al de meeste Syrië-strijders tellen van heel West-Europa. Volgens  dat een bron citeert die uit veiligheidsoverwegingen anoniem blijft, duiken er nu ook meer en meer IS-symbolen op in Antwerpen, van vlaggen tot stickers. "En dat kan uiteraard niet", klinkt het. "IS staat op de lijst van terroristische organisaties die opgesteld is door de Verenigde Naties.  Het openlijk dwepen met IS is echter niet echt een misdrijf, maar als het opgemerkt wordt, dan worden die mensen er wel op aan - gesproken." Bovendien zouden salafistische jongeren aan een moskee in Hoboken met t-shirts van IS rondlopen en bezoekers wijzen op hoe ze zich moeten kleden in de moskee. Al wil de bron dat risico niet overschatten: "Het is typisch salafistisch om invloed te willen uitoefenen op bestaande moskeeën. Zolang dat zuiver religieus blijft, zit daar eigenlijk geen gevaar in. Een gevaar is er nu nog niet, want er wordt niet opgeroepen tot acties in het Westen. Als IS dat wel gaat doen, dan wordt het problematisch."  

Reactie: En terug wachten wij af tot de volgende bom ontploft of de volgende slachtoffers gewoon worden afgemaakt , waarom doet men niets aan deze symbolen show ... de wet toepassen die van toepassing is op Nazi-symbolen kan er perfect voor gebruikt worden. Maar nee, links zal het wel weer tegenwerken en zeggen dat het kwajongensstreken zijn en het niet echt gevaarlijk is . "IS" is de vijand van de westerse wereld doe er iets aan en wacht weer geen 20 jaar want wat nu gebeurd werd toen al voorspeld door bepaalde ( niet democratische ? ) partijen. Extreme moslims zijn een 5° colonne hier in België !!

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT / MARIAKERKE - Inbreker slaat bewoner neer na betrapping.

Betrapte inbreker slaat bewoner in Gent. 
GENT - In de Gentse deelgemeente Mariakerke sloeg een inbreker gisteren in de namiddag een bewoner neer die hem betrapte. De 32-jarige Roemeense inbreker werd gisteren door de onderzoeksrechter aangehouden, zo meldt het parket van Gent. Het voorval vond gisteren rond 16 uur plaats in de Rodonkstraat in Mariakerke. Toen de bewoners thuis kwamen, zagen ze dat de ruit en deur van hun woning ingeslagen waren. Bij een rondgang betrapten ze de inbreker en spraken hem aan. De man probeerde echter te vluchten, maar werd tegengehouden door een bewoner. Die kreeg  vuistslagen en raakte gewond. De bewoners slaagden er toch nog in om de inbreker in bedwang te houden tot de politie ter plaatse kwam. De man werd vandaag voor de onderzoeksrechter geleid en die besliste om hem aan te houden. Het gaat om een 32-jarige Roemeen die in Gent verblijft. Uiteindelijk werd er niets gestolen. 

Reactie: Eén ding is zeker , aanhouden zal men hem niet moeten doen als hij het zelfde bij mij probeert. Men zal hem kunnen afvoeren in een "body-bag". Wanneer krijgen wij eindelijk het recht onszelf en onze eigendommen met geweld te verdedigen ? Hoe lang nog moeten wij dulden dat dergelijk uitschot doet waarvoor ze naar hier zijn gekomen. Als de politie geen tijd geeft door andere " belangrijke" ( parkeerboetes uitschrijven enz..) bezigheden moeten wij de kans krijgen het zelf op te lossen zonder risico op vervolging.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

23 augustus 2014

GENT - In Gent zal iedereen overal moeten betalen om te parkeren.

BOVEN- EN ONDERGRONDSE PARKEER TARIEVEN STIJGEN VOLGEND JAAR AL 
De vier parkeerzones waarbij de rode de duurste is en de gele de goed- koopste.   
Parkeren in Gent wordt volgend jaar al fors duurder, zowel op straat als in de ondergrondse garages. Dan worden de nieuwe parkeerregimes en -tarieven ingevoerd. "Dit is de basis, de rest van het parkeerplan hangen we hieraan op", stelt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).  
De parkeerdruk in de Arteveldestad moet omlaag, bewoners moeten vlotter een parkeerplaats vinden én de handelaars moeten bereikbaar blijven. Dat is de grondslag van het 'Parkeer plan Gent 2020'. Een eerste versie werd al voorgesteld, nu is ook duidelijk waarmee en wanneer wordt afgetrapt: de nieuwe parkeerregimes en -tarieven. "Het plan gaat in november naar de gemeenteraad. Als het dan wordt goedgekeurd kan het snel gaan. Dan worden de nieuwe parkeerzones volgend jaar ingevoerd." De vier parkeerregimes zijn veel overzichtelijker dan het huidige systeem, maar ook veel duurder. In het centrum (rode zone) geldt een maximum parkeerduur van 3 uur, waarvoor je 10 euro neertelt. De groene zone is grosso modo de rest van het gebied binnen de stadsring, min Brugse Poort en Rabot. In die zone wordt het dagticket fors duurder. Voor de stationsbuurten Dampoort en Sint-Pieters werd een aparte zone uitgetrokken. Die gebieden in de oranje zone kampen met een hoge parkeerdruk, waardoor de bewoners er amper nog plaats vinden. De laatste zone is geel gekleurd, die vormt een extra 'schil' rond de eerste drie gebieden. Onder meer Sint-Amandsberg, Rabot, Brugse Poort en Ledeberg vallen daaronder. Daar geldt nu nog gratis straatparkeren. Ook de tarieven in de ondergrondse parkeergarages worden opgevoerd. Zowel de stedelijke garages (zoals Sint-Michiels en Vrijdagmarkt) als die in privébeheer (zoals Zuid, Kouter en Reep) volgen dan tarieven aangepast aan de zone waarin ze liggen.  "Die twee factoren hangen vast aan elkaar, daarom passen we ook die regimes aan", zegt Watteeuw. In een latere fase kan er ook voor de Gentse deelgemeenten een gelijkaardig plan worden uitgestippeld. Wie meer wil weten over het parkeerplan kan vanaf woensdag terecht in het stadhuis. Daar wordt een infomarkt georganiseerd tot 10 september. Ook op www.mobiliteitgent.be/ parkeerplan is de nodige informatie te vinden. 

Reactie: Dus iedereen , buiten voorlopig de randgemeenten zal betalen , zowel de inwoners of de bezoekers  als anti-sociaal beleid kan dit tellen. Zeggen nadat men bijna iedere beschikbare parkeerplaats vernietigd heeft dat de parkeerdruk te groot wordt is gewoon de feiten verdraaien , voorheen waren er plaatsen genoeg , ik denk hierbij aan de bovengrondse Kouter en Vrijdagmarkt , de plek waar nu de schaapstal staat , Sint-Baafsplein  enz... dit waren de plaatsen waar bezoekers hun auto kwijt konden als men ging winkelen. Dat dit het einde betekend op termijn van de meeste winkeliers kan die college niet deren , zijn willen en zullen hun zin doordrijven tegen alle protesten in. En dat dit plan nog massa's geld zal opbrengen is meegenomen in het kader van één of ander zinloos prestige project.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Werkenchaos in Gent is ondanks ontkenning een duister auto pest plan.

Werkenchaos in Gent, mobiliteits-schepen reageert: ‘Neen, dit is geen duister plan om auto’s weg te pesten’ 
Schepen Watteeuw, tegenwoordig met baardje: ‘Ik kan de verwijten relativeren. Ik begrijp dat mensen boos worden.’  GENT - ‘Ik begrijp dat dit de mensen op de zenuwen werkt.’ Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw erkent dat het verkeer in Gent helemaal in de soep draait. ‘Hoe dat komt? Een combinatie van te weinig onderhoud, steeds meer verkeer en verouderde coördinatie.’ Neen, hij heeft geen stiekem plan-Watteeuw om de auto's weg te pesten uit Gent door alle werken te laten samenvallen. 'Dat zou het domste zijn wat ik kan doen', zegt Filip Watteeuw (Groen). 'Ik probeer net een draagvlak te creëren voor een nieuwe mobiliteit, bij fietsers én bij automobilisten.' Hoe het dan komt dat het Gentse verkeer nu zo'n soep is? 'Een combinatie van te weinig onderhoud, steeds meer verkeer en verouderde coördinatie. De laatste twintig jaar is er te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van onze wegen en bruggen. Door de stad Gent zelf, maar ook door de Vlaamse overheid, De Lijn en alle andere niveaus. Daarvoor betalen we nu de factuur. Er is geen marge meer om alles deftig te ­coördineren.' Een taskforce heeft ondertussen vier concrete maatregelen klaar om het verkeer in Gent begin september in goede banen te leiden. 

Reactie : Als deze immer grijnzende man "nee" zegt bedoeld hij "ja" , dat hebben automobilisten nu wel al door. Gent wordt al jaren geleid door de SP.a , dus zij zijn de oorzaak van de huidige ellende . We kunnen enkel hopen dat het ooit weer goed komt voor diegene die hun auto of motor willen gebruiken in Gent , als het van groen alleen afhangt zie ik het zwart in , die willen immers Gent-Centrum auto vrij en de SP.a volgt hun daarin..

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

POLITIE - Strenge Ieperse politie opleider blijkt corrupste van allemaal te zijn.

Top agent leert collega's boetes verwijderen.
IEPER - Het parket en het Comité P onderzoeken mogelijk gesjoemel met pv's. De Ieperse inspecteur I. B., ook hoofdlesgever in de West-Vlaamse politieschool, zou collega's geleerd hebben hoe ze hun eigen flits­boetes konden wissen. De inspecteur zou bij de politie van Ieper onder meer zijn jongere collega M.B. 'geholpen' ­hebben. Die had 80 km/uur gereden waar hij 50 mocht en dat zou hem 170 euro kosten. Na wat gezeur op het bureau over "véél te dure boetes" ­besloot I.B. zijn col­lega te leren hoe hij pv's van zichzelf of vrienden uit het systeem kon ­verwijderen. Het trucje lukte: M.B. kreeg geen boete. Helaas voor het duo kwam de zaak aan het licht. Een andere collega had vastgesteld dat het pv waar M.B. zo veel heisa over gemaakt had, plots ontbrak. Dat ging hij melden en er kwam een onderzoek. Het parket van Ieper nam het Comité P onder de arm. I.B. is goed gekend in verkeers-­middens. "Hij is dé expert en wordt door veel West-Vlaamse procureurs gevraagd om zijn grote verkeers­kennis", vertelt een goed ingelichte bron. "En hij is de hoofdopleider in de politieschool in West-Vlaanderen. Daar staat hij gekend als West-Vlaamse procureurs." 

Reactie: Zo zie je maar weer waar de rotte appels zitten , deze was zelfs heel goed verborgen achter een imago van "onkreukbare". Hier is maar één oplossing voor , ontslag om zware redenen met verlies van alle rechten plus een hoge boete zodat alle verwijderde PV's vergoed worden. En misschien is een celstraf ook wel nuttig om hem de andere kant van de maatschappij te leren ondergaan. Dergelijke agenten horen niet de macht uit te oefenen maar hem wel te ondergaan.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

22 augustus 2014

GENT - Uitgerangeerde Freya Van den Bossche probeert het nu als bokster.

Freya Van den Bossche bokst op gala Junior Bauwens. 
GENT - Op 30 augustus zal Vlaams parlementslid Freya Van Den Bossche (sp.a) de boksring betreden ter ere van de Europese titel van Junior Bauwens. Ook onder meer Cédric Van Branteghem en Gunther Schepens zullen voor de gelegenheid hun bokshandschoenen aantrekken. Het gratis boksgala wordt door Bauwens georganiseerd "om de Gentenaren te bedanken voor de steun tijdens zijn strijd om de Europese titel"
Wie te weten wil komen of voormalig atleet Van Branteghem of ex-voetballer Schepens de betere rechtse heeft, kan op 30 augustus terecht in de Gentse Stadshal (schaapstal). 
Programma:
13.30u: Gunther Schepens (KAA Gent) vs. Cédric Van Branteghem (ex-atleet) 
15.00u: Guy Reynebeau (gemeenteraadslid) vs. Filip Rasschaert (politiechef) 
17.15u: Sofie Bracke (schepen) vs. Freya Van den Bossche (Vlaams parlementslid) 
Daarna (omstreeks 17.30u) neemt Junior Bauwens het zelf nog op tegen de Spanjaard Alex Bone.

Reactie: Mijn idee over boksen is gekend , ik zie het dan ook niet als een sport maar als een uiting van agressie. Dat politiekers en zelfs een politiechef dit promoten is er gewoon over. 
Over Freya moeten we ons weinig zorgen maken zelfs al loopt het compleet fout " hersendood " was ze toch al ,dat heeft ze meerdere keren bewezen in haar laatste minister post waar ze compleet de mist is ingegaan.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

JUSTITIE - Ex - Vrederechter Jan Nolfs op zwarte lijst door vertellen waarheid.

Jan Nolf: van vrederechter tot "gevaar voor justitie". 
Jan Nolf is op de zwarte lijst beland van het Europees Netwerk Hoge Raden van Justitie. Het rapport noemt hem een "gevaar voor justitie". Zijn kritische analyses maken de Belgische Hoge Raad voor Justitie duidelijk nerveus. 
Het zegt alles over hoe stekelig en allergisch justitie met de media en democratische kritiek omgaat  Jan Nolf schrijft regelmatig columns om problemen bij justitie aan te kaarten. Maar dat valt niet in goede aarden bij zijn ex-collega's binnen justitie. Het Europese rapport verzamelt 10 voorbeelden die "de onafhankelijkheid van de gerechtelijke macht bedreigen" in Appendix F. Jan Nolf reageert scherp op zijn plaats in de zwarte lijst. "Op die manier wordt kritische analyse en opiniewerk in België op één hoopje gegooid met populistische media, bedreigingen en desinformatie, zoals vooral in vroegere Oostblok-landen voorkwam", zegt hij aan Knack.be.  Volgens Nolf is het rapport trouwens tegenstrijdig opgesteld. Enerzijds pleit het document voor meer transparantie, externe controle, kwaliteit en dialoog tussen justitie en samenleving. Nochtans wil de ex-vrederechter met zijn analyses het systeem enkel transparanter maken. In andere Europese landen zijn media en politici kop van jut. In Ierland krijgt de regering bijvoorbeeld het deksel op de neus omdat ze de lonen hebben verminderd. Jan Nolf denkt dat de plaats in Appendix F het resultaat is van het ongenoegen binnen de Belgische Hoge Raad van Justitie. In zijn columns heeft hij al meermaals de disfuncties van de Hoge Raad aangekaart. Hij noemt het "verontrustend" dat de Belgische HRJ zich via het Europees netwerk uitspreekt. "Het zegt alles over hoe stekelig en allergisch justitie met de media en democratische kritiek omgaat." 

Reactie: Dat justitie verkeerd bezig is weet iedereen maar zij zijn onaantastbaar  in hun ivoren toren. Iemand die daar tege ingaat wordt dan ook beschouwd als de vijand en moet monddood worden gemaakt. Ik blijf echter respect opbrengen voor Jan die zegt wat er fout gaat en wat er moet veranderen.  Niet alleen gerechtigheid is in gevaar maar ook onze democratie waarden worden beetje bij beetje aangetast.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

21 augustus 2014

RELIGIE - Moslimexecutieve, Léonard en Opperrabijn veroordelen geweld maar dat is niet voldoende.

Moslimexecutieve, Léonard en opperrabijn veroordelen gezamenlijk religieus geweld
"Wij willen, los van elk politiek gelegenheidsdiscours, ten stelligste elke vorm van geweld in naam van religie veroordelen." Dat zeggen André-Joseph Léonard, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, opperrabbijn Albert Guigui en Noureddine Smaili, voorzitter van het Executief van de Moslims van België, vandaag in een gemeenschappelijke verklaring. De drie roepen iedereen uitdrukkelijk op tot respect voor zijn medemens ongeacht zijn levens-overtuiging, ras, huidskleur, etnische of culturele origine. "Als vertegenwoordigers van de drie monotheïstische religies vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen", luidt het. "Geen enkele godsdienst heeft het recht de stabiliteit, de vrede en de samenhorigheid van een samenleving op het spel zetten. Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijk leven wil bevorderen en behoeden." Ze voegen daar aan toe dat niets het uitdrijven of uitroeien van etnische minder- heden op basis van godsdienstige of welke redenen ook kan rechtvaardigen. "Het blijft verbazen hoe bepaalde discours het geloof instrumentaliseren om bevolkingsgroepen mee te slepen in een oorlog tussen beschavingen of tussen religieuze gemeenschappen." De drie betuigen ook hun solidariteit met de getroffen volkeren. "Niemand blijft onberoerd bij de ontelbare onschuldige slachtoffers, de gedwongen volksverhuizingen, de vernietiging van cultusplaatsen en het onrecht in heel wat regio's wereldwijd." 

Reactie: Deze woorden zeggen niets en zijn dus onvoldoende , er is maar één uitweg voor oorlogen die al meer dan 2.000 jaar duren. Toegeven dat deze 3 religies één gemeenschappelijke factor hebben , zij zijn gebouwd op een leugen en  verhaaltjes uit de tijd dat mensen niet beter wisten en zelfs geen uitleg hadden hoe kinderen op de wereld kwamen. Laten we niet vergeten dat mensen o.a vervolgd zijn om te zeggen dat de wereld niet plat was maar een bol. 
Nu 2014 wordt het de hoogste tijd  dat de religie leiders ( die weten wat de waarheid is ) wereldwijd verkondigen dat er geen goden of profeten of zonen van goden zijn geweest of nog moeten komen. Stop deze legende en stop de waanzin en gruwel die gebeurt in naam ervan. Doe het gisteren want vandaag zijn er weer doden bijgekomen , en voor wat ?? 

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

ENERGIE - Stroomuitval het afscheidscadeau van Di Rupo I zal voor drama's zorgen.

Chaos bij stroomuitval: overstromingen, stilvallende treinen en massale veesterfte.
Risico's op overstromingen, het treinverkeer dat stilvalt, massale sterfte van de veeteelt,... De gevolgen kunnen indrukwekkend zijn zodra bepaalde gebieden in ons land worden afgeschakeld van het stroomnet, zo blijkt uit een document van de dienst nood- planning van het Nationaal Crisiscentrum dat alle provincies hebben gekregen.  In alle zes 'schijven' of gebieden die zonder elektriciteit kunnen worden gezet, zullen grote problemen opduiken. In het slechtste geval zullen 1,8 miljoen burgers getroffen worden, in het beste geval nog altijd een miljoen burgers. 
Er is een oplijsting gemaakt van alle mogelijke problemen, hieronder enkele voorbeelden. 
Winkels en horeca moeten sluiten. 
Grote warenhuizen beschikken soms over noodgeneratoren om stroompannes op te vangen. 
Kleinere winkels en restaurants moeten sluiten. Hun kassa's doen het niet, de automatische deuren werken niet, de weegschalen laten het afweten, de betaalterminals functioneren niet.  
De banksector is vrij goed voorbereid op stroompannes. Onder meer de veiligheid van de data en van de kantoren blijft gevrijwaard. Geld uit de muur halen zal wel een probleem zijn. Net als betalen met bank- of kredietkaarten, vermits al die terminals en verbindingen op elektriciteit werken. Cash is dus de boodschap. Mocht u een winkel of een restaurant vinden dat u wil bedienen, natuurlijk. 
Grote veeteeltbedrijven hebben dan misschien wel noodstroomgeneratoren, de meeste veetelers echter niet. Daardoor dreigt massale sterfte binnen enkele minuten of uren. Een voorafgaande waarschuwing aan de sector is dus essentieel. 
Op het vlak van mobiliteit dreigt totale chaos. 
Tankbeurten? Vergeet het. 
Al die hinder te slim af zijn door gebruik te maken van de trein? Vergeet het. De spoorwegen zullen niet meer kunnen rekenen op hun ondersteunende infrastructuur: seinen, aansturing van wissels,... Alles zal onherroepelijk uitvallen. Mogelijk wordt in dat scenario beslist om het treinverkeer die bewuste black out-dagen niet in België te laten plaatsvinden. 
Geen elektriciteit betekent ook ellende bij De Lijn en de trams. De radioverbinding met de voertuigen valt weg en opvolging via gps wordt onmogelijk. Verbinding met de bestuurders kan enkel nog met gsm, als de batterijen opgeladen zijn en de gsm-netwerken nog werken. Concreet gevolg: de voertuigen en bestuurders zijn onzichtbaar en onbereikbaar voor dispatching. Bussen zullen zich vastrijden in het wellicht dichtslibbende wegverkeer. Busbestuurders rijden na het beëindigen van hun rit naar de stelplaats. De trams vallen meteen stil zodra hun 600 volt-voeding wegvalt. 
Nog een heikel punt: in de getroffen zones verhoogt het risico op overstromingen, want infrastructuur om het water te beheersen, valt uit. 
De ziekenhuizen mogen dan wel over perfomante noodstroomvoorzieningen beschikken. De meeste zorginstellingen, zoals rusthuizen, wacht een ander lot. Ze beschikken immers niet over noodstroomapparatuur. 
De huisartsen kunnen tot op zekere hoogte voortwerken. Maar ze bereiken zal moeilijk zijn, hun technische apparatuur functioneert niet of kan niet opgeladen worden, het digitaal medisch dossier valt niet te raadplegen. 
In de apotheken komt de bevoorrading in het gedrang. Groot probleem daar is het uitvallen van de koeling. Veel magistrale bereidingen kunnen niet gemaakt worden. De informatica, belangrijk voor bestelling en registratie van geneesmiddelen, ligt uit. 
Tot vandaag heerst er grote onduidelijkheid over welke gemeenten bij een stroomtekort mogelijk van het net zullen worden afgekoppeld. Binnenlandse Zaken wil echter nog niet meer informatie vrijgeven. De provinciegouverneurs krijgen pas begin september een nieuwe en definitieve kaart met daarop de getroffen gemeenten, zo wordt gemeld. 

Reactie: Ja , als afscheidscadeau van de regering Di Rupo I kan dit tellen , waarom werden niet tijdig aanpassen gedaan aan het bestaande net , waarom werden onze atoomcentrales niet omgeschakeld op andere energie... allemaal vragen waar onze "Rode" en "Groene" lobbygroepen nu geen antwoord op geven. De oplossingen waren er maar door en slecht en onbekwaam beleid is alles compleet uit de hand gelopen. En de grote verantwoordelijke... die wordt al snel weer burgemeester en maakt zich verder geen zorgen .

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

20 augustus 2014

TERREUR - UPDATE - Moslimexecutieve distantieert zich dan toch "onder druk" van misdaden IS.

Moslimexecutieve distantieert zich dan toch van misdaden IS.
Het Executief van de Moslims van België (EMB) laat vandaag in een persbericht weten "geschokt te zijn door de misdaden begaan door IS (Islamitische Staat) in Irak", en dan met name "de executies en vervolgingen die de religieuze minderheden ondergaan". Eerder had de moslimexecutieve gezegd dat ze vond dat ze zich niet moest distantiëren van IS, omdat ze daar niets mee te maken heeft. Maar daar kwam felle reactie op, onder andere van Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever. Zo'n 1,5 miljoen Iraakse burgers zijn al gevlucht sinds de opmars van IS in Irak.  Het EMB laat vandaag weten "zich helemaal niet te herkennen in de handelingen en doelstellingen van IS, en bovendien het gebruik van de denominatie 'Islamitisch' door IS te verwerpen, aangezien die criminele handelingen niets te zien hebben met de islam, die staat voor nobele waarden van broederschap, respect en vrede". Bovendien veroordeelt het EMB "op de meest krachtige wijze" de activiteiten van bepaalde jongeren die IS steunen. Het executief engageert zich dan ook om "overleg te blijven plegen op elk niveau met andere instanties in de strijd tegen de radicalisering van bepaalde jonge moslims"

Reactie: Dank u Bart dat u als enige politieker de moed had om te zeggen waar het opstaat. 
Of het EMB hier die waarheid spreekt zal de toekomst snel uitwijzen. Ik kijk uit naar het moment dat moslims  aanhangers van IS uitleveren aan onze overheid , pas dan zullen zij geloofwaardig overkomen. Nee, ik ben nog steeds de beelden niet vergeten van juichende moslims op 9/11 terwijl er duizenden doden vielen , wie wel ? Dus even afwachten blijft de boodschap.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT - Worden haat en lastercampagne door Termont tegen N-VA Gent fataal ?

In het nieuwe Vlaamse regeer-akkoord wordt met geen woord gerept over belangrijke Gentse dossiers als de herinrichting van Dampoort en Heuvelpoort. 
Ook de Verapazbrug aan het Handelsdok is onvindbaar in dat document. Nochtans moet de Vlaamse regering de knoop door- hakken én (grotendeels) betalen. Die onzekerheid veroorzaakt nervositeit in het Gentse stads-bestuur.  Het Gentse stadsbestuur zal de komende jaren moeten knokken om grote mobiliteitsdossiers in gang te zetten. Zo lijkt het tenminste in het Vlaamse regeerakkoord. Daarin wordt met geen woord gerept over belangrijke projecten zoals de totale herinrichting van de Dampoort en de Heuvelpoort. Die knooppunten op de stadsring (R40) zijn nu simpel te omschrijven: onoverzichtelijk, druk en levensgevaarlijk. De stad wil dat dus anders zien, maar heeft daar de medewerking van de Vlaamse regering voor nodig. Die moet de nodige knopen doorhakken én (grotendeels) betalen, aangezien die projecten op een gewestweg liggen. Hetzelfde geldt voor de Verapazbrug aan het Handelsdok, die de Afrika- en Muidelaan in de toekomst moet verbinden. Dit alles veroorzaakt de nodige ongerustheid binnen het stadsbestuur. Daar is geen reden toe, vindt het kabinet van mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA). "Van dergelijke projecten, of ze nu in Gent of elders liggen, staan er bijna geen in het regeerakkoord. Verder doen we nog geen uitspraken over concrete dossiers. De minister zal eerst alles toelichten in het parlement", zegt woordvoerder Jeroen Tiebout. Al tempert dat de bezorgdheid niet. "Ik zal pas gerust zijn als die projecten effectief zijn opgenomen in de plannen. Binnenkort nodig ik de minister uit in Gent, dan kan ik de situatie rustig uitleggen. Tot dan ben ik bekommerd", zegt Filip Watteeuw (Groen), schepen van mobiliteit.  Het is dus nog even wachten op duidelijkheid, al is er nog een verschil tussen een dossier in gang zetten en de manier waarop dat gebeurt. Het is geen geheim dat het Gentse stadsbestuur er een andere mobiliteitsvisie op nahoudt dan de N-VA. Denk maar aan het zeer autovriendelijke mobiliteitsplan van de Antwerpse N-VA-schepen Koen Kennis. Al wil Watteeuw dat relativeren. "Elk stadsbestuur heeft zijn eigen visie. Ik hoop dat de minister verstandig genoeg is om de fietsers en het openbaar vervoer te blijven ondersteunen. We maken in Gent duidelijke keuzes, hopelijk worden die gevolgd door de Vlaamse regering."  Ook rond het Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) is onduidelijkheid in het Vlaamse regeerakkoord. Dat gigantisch media-archief zou initieel een plekje krijgen op De Krook, al is die knoop nog niet definitief doorgehakt. In het akkoord van de vorige Vlaamse regering stond nog klaar en duidelijk dat het VIAA naar Gent zou komen. In het nieuwe akkoord staat het VIAA vermeld, maar duidt niets op een komst naar Gent. Dat is dus een extra onzekerheid voor Gent. De ontwikkeling van De Krook is namelijk een belangrijk dossier voor Gent. Mocht het VIAA daar geen deel van uitmaken, dan moet de inrichting van De Krook worden hertekend.

Reactie: Zelf Gentenaar zijnde zou ik sommige projecten wel toejuichen andere dan weer niet. Het auto onvriendelijke beleid (groen) in Gent moet een doorn in het oog zijn van de betrokken N-VA minister, ik kan enkel hopen dat hij de kaart van Antwerpen trekt en de auto de plaats geeft die hij verdient. Het zelfde voor het SP.a prestige project "De Krook ", weinigen in Gent zien het nut in van dit veel te duur project dat enkel de betonboeren ten hoede komt en waar niemand echt van wakker ligt of het er nu komt of niet.
En dan hebben we nog de beruchte haat en laster campagne van burgemeester Termont tegen alles wat N-VA is of was tijdens de laatste verkiezingen, tot zover dat hij beloofde hier weg te vluchten als N-VA aan het roer kwam te staan. Nu moet hij echter op de knieën voor geld en vergunningen , het wordt dan ook uitkijken hoe vergevingsgezind N-VA is...ik vrees het ergste , en ik zou het nog begrijpen ook. Filip Watteeuw is in het zelfde bedje ziek , hij sprak de banvloek uit over het Antwerps mobiliteitsplan toevallig wel een plan uit N-VA hoek dat nog goed blijkt te werken ook.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , , ,