<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "01 augustus 2015

INTEGRATIE - Resultaatverbintenis voor inburgeraars wordt verplicht.

Vanaf volgend jaar resultaat-verbintenis voor inburgeraars.
De inspanningsverbintenis voor het volgen van een inburgeringscursus wordt op 1 januari vervangen door een resultaat-verbintenis. Dat bevestigt bevoegd minister Liesbeth Homans. Er was lange tijd twijfel over het standpunt van Europa, maar die is van de baan. Nieuwkomers uit een land dat geen lid is van de Europese Unie moeten momenteel een inburgeringstraject volgen, de zogenaamde inspanningsverbintenis. Op 1 januari 2016 wordt dat een resultaatverbintenis. De inburgeraar moet in een test slagen voor de onderdelen Maatschappelijke Oriëntatie en Nederlands voor anderstaligen alvorens hij het inburgeringsattest krijgt. Daarnaast kan ook nog steeds een boete worden opgelegd als hij of zij aan minder dan de helft van de lessen heeft deelgenomen. Ook vrijwillige inburgeraars zullen enkel nog een attest krijgen als de toets met succes wordt afgelegd. Het inburgerings-attest heeft op zich weinig formele waarde. Wel kan het op de arbeidsmarkt als een troef beschouwd worden voor de nieuwkomer die op zoek gaat naar een baan. Homans maakte haar voornemen al eerder bekend, maar er was twijfel over het standpunt van Europa. Het Europees Hof van Justitie oordeelde in juni echter dat lidstaten een inburgeringsexamen mogen opleggen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo mag het vereiste kennisniveau niet te hoog zijn, moet een lidstaat rekening houden met individuele omstandigheden - zoals leeftijd, opleidings-niveau en analfabetisme - en mogen de inschrijvingskosten en boete niet te hoog liggen. Volgens Homans voldoet het Vlaamse systeem aan die Europese norm. 

Reactie: Dit mag pas een begin zijn want het moet veel strenger , en na een 3de mislukte poging op een  examen moet een automatsiche uitwijzing het gevolg zijn. Rekening houden met individuele omstandigheden is dan ook niet nodig , een niveau 6de leerjaar is voor ieder normaal mens een minimum dus ook voor migranten. Stop eens met toe te laten dat kanslozen ( al dan niet door eigen toedoen ) hier blijven profiteren van onze sociale instellingen waar zij nooit een cent zullen aan bijdragen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

POLITIEK - Doet CD&V België een plezier en stapt ze uit de regering ?

CD&V'er: "Als het zo doorgaat, stappen we beter uit de regering".
Binnen CD&V ettert ongenoegen over de tax shift. Dat blijkt uit een rondvraag. Vooral de linkerflank heeft het moeilijk met haar rol binnen deze coalitie. "Als het zo doorgaat, dan stappen we beter uit de regering." 
Aanleiding is het akkoord over de tax shift dat CD&V vorige week afsloot met de andere regerings-partijen. Daarin zit geen noemens-waardige bijdrage van de grote vermogens, iets waarop de linker- flank van CD&V nochtans aandrong sinds de hete herfst vorig jaar. "Mensen aanvaarden dat het moeilijke tijden zijn, op voorwaarde dat je een rechtvaardig beleid voert. Maar deze tax shift is niet rechtvaardig. Te onevenwichtig. Onze limiet is overschreden. Ik wil nog in de spiegel kunnen kijken", zegt federaal parlementslid Nahima Lanjri, lid van de ACW-vleugel. Ze beseft dat haar kritiek gevoelig ligt binnen de partij, maar net zoals zovelen is ze ontgoocheld in de rol die CD&V op dit moment vervult. De vrees is vooral dat de partij dit nooit verkocht krijgt aan de achterban. Na de begroting was de ontgoocheling over de indexsprong groot, maar toen kon nog worden verwezen naar de tax shift die eraan kwam. "Een paar symbolische maatregelen waren voldoende om dit te verdedigen bij onze mensen, maar zelfs dat zit er niet in." Lanjri is lang niet de enige die er zo over denkt. Uit de rondvraag blijkt dat de frustratie erg diep zit. Sommigen zien een vertrek uit de regering wel zitten. Een parlementslid: "Als het echt niet gaat, dan moet je eruit stappen. Er is een bodem en daar kunnen we niet onder blijven gaan. Dan moet het maar zonder ons. Ook al zullen we daarvoor allicht niet worden bedankt."  De kwestie zorgt voor diepe verdeeldheid. Vooral de linkerflank heeft het moeilijk. Andere partijleden ergeren zich dan weer aan 'het zelfdestructieve gedoe' binnen de partij. "Soms kun je je eigen nederlaag fantaseren en stimuleren. Wat dat betreft mag de linkerflank eens diep in de eigen ziel kijken", zegt een Vlaamse topper. "Onze partij heeft ervoor gezorgd dat de welvaartsenveloppe volledig wordt gerealiseerd en dat er meer jobs komen. Het wordt tijd dat iedereen dat inziet en verdedigt." 

Reactie; Dit is weer echt de CD&V uitleg en eventuele oplossing die we gewoon waren sinds CVP het hier voor het zeggen had . Steeds gokken en spelen op meerdere paarden en als het misgaat weglopen. Dat het ACW op zijn achterpoten staat is dan ook ongepast , beter zouden zij eerst hun schuldeisers (ARCO) uitbetalen voor zij het hebben over eerlijkheid .Maar ja , wat wil je van een partij die nog steeds een " sprookjes figuur " neemt als groot voorbeeld.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

30 juli 2015

WERK - N-VA : "Het is net bedoeling om kloof tussen werken en niet werken te vergroten"

Zuhal Demir (N-VA) reageert op standpunt Frank Vandenbroucke .
Het is expliciet de bedoeling van deze regering om de kloof tussen werken en niet werken te vergroten. Dat zegt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir in een reactie op het standpunt van professor Frank Vandenbroucke (SP.a) . De voor- malige sp.a-politicus waarschuwt voor de plannen van de overheid om het verschil tussen werken en een uitkering groter te maken. Daardoor daalt in verhouding het inkomen van werkloze huishoudens. "De federale regering geeft geen impuls aan de werkgelegenheid in het laaggeschoolde segment. Tegelijkertijd bouwt de Vlaamse regering de voordelen af voor werkgevers die ervoor kiezen om kwetsbare groepen een job te bezorgen. Dat doet de kansen van de laaggeschoolden op de Vlaamse arbeidsmarkt dalen." Vandenbroucke roept de federale minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en zijn Vlaamse collega Philippe Muyters (N-VA) op om 'het gecombineerde effect' van hun beleidsvoornemens te bekijken. Volgens hem maken ze de foute keuze en zal het beleid leiden tot meer armoede. "Dat de kloof tussen werken en niet werken wordt vergroot, houdt volgens Vandenbroucke risico's in. Nochtans is dat expliciet de bedoeling van deze regering", reageert Zuhal Demir (N-VA). "Niet door de uitkeringen te verlagen - de welvaartsenveloppe wordt integraal ingezet - maar door werkenden netto meer te laten overhouden, waardoor het interessanter wordt om een job aan te nemen." "Dat er niets gebeurt voor het laaggeschoolde segment is gewoon fout", vindt het Kamerlid. "De werkgeversbijdrage was al verlaagd, de netto-koopkracht moet vooruitgaan door een verdere versterking van de werkbonus en maatregelen in de personenbelasting. Op Vlaams niveau zijn de vereenvoudigde doelgroep-maatregelen versterkt voor laag- en middengeschoolde jongeren. De Vlaamse regering zet tot 1.150 euro per kwartaal in om de eerste stappen op de arbeidsmarkt voor laaggeschoolde jongeren makkelijker te maken." Frank Vandenbroucke wijst op het armoederisico voor werkloze huishoudens. "Uit eerder onderzoek dat hij daar zelf naar deed, blijkt dat die vooral in Brussel en Wallonië voorkomen", stelt Demir. "Door de regionalisering van het doelgroepenbeleid kunnen de gewesten hiervoor een aangepast beleid voeren. Vlaanderen doet dat voor jonge laaggeschoolden, 55-plussers en arbeidsgehandicapten. Logisch dat ook Wallonië en Brussel maatregelen moeten nemen om 'werkloze huishoudens' aan het werk helpen." 

Reactie: Als men het nu ook nog de OCMW leefloners wat moeilijker maakt komt het misschien nog allemaal goed , zij die niet willen werken omdat het verschil tussen een leefloon of andere uitkering te klein is moeten er gewoon uit. Hoe zij het dan financieel oplossen is hun probleem  maar niet datgene van deze die hard werken om profiteurs te blijven onderhouden. Solidariteit is mooi , maar er zijn grenzen !

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

TERREUR - Eindelijk dan toch eens redelijk straffen voor Syriëstrijders / terroristen.

Straffen tot 20 jaar in megaproces tegen Syriëstrijders. 
BRUSSEL - Straffen tot 20 jaar in megaproces tegen Syriëstrijders Abdelhamid Abaaoud kreeg de zwaarste straf in Brussel.  De rechtbank in Brussel heeft zware straffen uitgesproken voor een dertigtal beklaagden in de zaak rond de ‘Syrische filière’. Twee vrouwen werden vrijgesproken, alle anderen kregen straffen tot twintig jaar. 32 beklaagden stonden terecht voor de rechtbank in Brussel. Ze moesten zich verantwoorden omdat ze jongeren uit Sint-Jans-Molenbeek en andere Brusselse gemeenten ronselden voor de oorlog in Syrië, omdat ze geholpen hebben bij hun vertrek, omdat ze zelf vertrokken zijn of omdat ze op punt stonden dat te doen. Het voorlezen van het vonnis duurde heel de dag. Rechter Pierre Hendrickx en zijn twee assessoren lazen om de beurt delen van de 245 pagina’s van het vonnis voor. Ze spraken zeer zware straffen uit voor de kopstukken van de bende. De zwaarste straf was voor Abdelhamid Abaaoud (28), het vermoedelijke brein achter de verijdelde terreuraanslag in Verviers. De man die het proces niet bijwoonde, kreeg 20 jaar cel. Niet alleen voor zijn deelname aan de terreurgroep in Verviers, maar ook omdat hij naar Syrië trok om te gaan vechten, voor diefstallen in Molenbeek en voor de ontvoering van zijn 13-jarig broertje Youness. Die nam hij mee toen uit in januari 2014 naar Syrië trok. Kopstuk Khalid Zerkani, een prediker uit Molenbeek met als bijnaam de Kerstman, moet twaalf jaar achter de tralies. Hij wordt beschouwd als het kopstuk van de ronselaarsbende. Ook twee andere beklaagden werden door de rechter beschouwd als kopstukken van de bende. Fatima Aberkan en haar zoon Soufiane Alilou kregen elk acht jaar cel. De twee andere zonen van Fatima Aberkan, de twee halfbroers Yassine en Abdelhoumein Lachiri, werden veroordeeld tot 20 jaar cel. Een van hen woonde het proces bij, de andere niet. Hij zou gedood zijn in Syrië. De overige beklaagden kregen straffen tussen 10 maanden en twintig jaar, de meesten van hen kregen vijf jaar cel. De twee zussen Soumaya en Sarah Kaddouri werden vrijgesproken. 

Reactie: Heeft men eindelijk een rechter gevonden die de moed heeft om terroristen een redelijke straf tegeven ? Het lijkt er toch op , al is het voor mij nog steeds niet voldoende , ik pleit voor levenslang ( effectief ) bij gebrek aan de doodstraf. Ik vraag mij dan ook nog steeds af hoe men  de voorwaardelijke straf van Jeroen Bontinck kan verantwoorden  !! Is je medestrijders verraden dan echt deze pampering waard ? 

Don Viona 

Labels: , , , , , , , , ,

29 juli 2015

GENT / MERELBEKE - Gent schrapt 25 parkeerplaatsen in het kader van het autopesten in Merelbeke.

Gent schrapt parkeerplaatsen rond Merelbeke-station. 
GENT/MERELBEKE - Gent schrapt parkeerplaatsen rond Merelbeke-station Om het parkeerinfarct rond Merelbeke-station enigszins binnen de perken te houden, voert Merelbeke in de buurt van het station een blauwe zone in. 
Bij de heraanleg van het Merelbekestationplein schrapt de stad Gent op het grondgebied van Gentbrugge 25 parkeerplaatsen. Dat terwijl de parkeerdruk in de straten rond het station nu al te groot is. Merelbeke vreest een parkeerinfarct en voert daarom in de stationsbuurt een blauwe zone in. Het station van Merelbeke ligt op het grondgebied van Gentbrugge, maar paalt aan Merelbeke en Melle. De gemeente Merelbeke schrok toen ze vernam dat het Gentse stadsbestuur bij de herinrichting van Merelbekestationplein vijfentwintig parkeerplaatsen gaat schrappen. 

Reactie: Het loopt werkelijk de spuigaten uit met het anti-auto beleid in Gent. Nu gaat men zich ook al bemoeien met de randgemeenten. Wie de man is achter dit veto is is duidelijk.( de groene ridder) .Een echte reden werd dan ook niet opgegeven.
Wanneer gaat men een actie ondernemen om dit terreurbeleid te stoppen van die West -Vlaamse gefrustreerde fietsfanaat. 

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

28 juli 2015

VERKEER - Autobestuurders blijven onlogische zones 30 negeren.

Autobestuurders trekken zich niets aan van zone 30.
Al tien jaar rijden we in België door zones 30, maar we passen ons rijgedrag nog altijd niet aan. Vorig jaar is een recordaantal bestuurders geflitst. De zone 30 is sinds 1 september 2005 verplicht in een schoolomgeving, maar komt ook steeds vaker voor in het centrum van de stad. Toch hebben we in tien jaar tijd ons rijgedrag amper aangepast. Uit nieuwe cijfers van de federale politie blijkt dat vorig jaar in alle lokale politiezones samen 92.076 bestuurders geflitst zijn. Dat is een record. Het zijn er nog eens 5.628 meer dan in 2013. Eén op de tien bestuurders rijdt bijna dubbel zo snel als toegelaten. "Bestuurders zien dan ook amper dat ze een zone 30 binnenrijden", zo reageren de mobiliteits-organisaties VAB en Touring. "De verkeersborden zijn vaak te klein en de wegmarkering is afgesleten." Verkeers­expert Johan De Mol (UGent) pleit dan weer voor trajectcontrole. "Het lijkt de enige manier om bestuurders ­trager te doen rijden." 

Reactie: Men tracht weer een uitleg te verzinnen die ver weg is van de realiteit. 
Persoonlijk , en velen met mij houden zich wel aan de zone 30 in een schoolomgeving ( buiten de vakantie) maar vinden het gewoon onrijdbaar in een een groter gebied. Men moet namelijk met de huidige auto's en motoren constant de teller in het oog houden of men gaat er over. Ik vind deze overdreven aandacht nefast want zij leid af  van alle andere zaken die in het verkeer gebeuren. Technisch gezien zijn moderne voertuigen ( 6 versnellingen) niet afgestemd om steeds weer in 1°ste versnelling te rijden , veel hoger verbruik is maar één van de nadelen maar er zijn er meer. Ook geeft die 30km/h een vals veiligheidsgevoel aan zwakke weggebruikers die denken dat zij nog alle tijd hebben voor die auto echt een gevaar wordt en dus gaan ze risico's gaan nemen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

JUSTITIE - Steeds meer inbraken in woningen , bewoners staan machteloos.

Woninginbraken in de lift: 660 inbrekersbendes actief.
In ons land zijn 660 inbrekers-bendes gekend. En elke dag krijgen gemiddeld 87 Vlaamse gezinnen te maken met een woninginbraak. Dat zijn per dag 28 gevallen méér dan 10 jaar geleden. Woninginbraken zitten weer in de lift, hoewel alle politiezones er de hoogste prioriteit van maken, privéfirma's goed samenwerken met agenten én de overheid beveiliging stimuleert door fiscale aftrek. Professor Brice De Ruyver (UGent) ziet maar één verklaring: buitenlandse dievenbendes die vrij hun gang kunnen blijven gaan. 660 groepen werden er volgens de recentste gegevens geïdentificeerd. "Ondanks alle inspanningen kampen we nog steeds met hoge inbraakcijfers: enkel en alleen omdat de criminele druk van Oost-Europese dadergroeperingen zo hoog blijft", zegt hij. "Ze lopen dan wel geregeld tegen de lamp, maar daar maken ze zich niet druk in. Een paar maanden in de cel en dan worden ze weer vrijgelaten, in de hoop dat ze naar hun proces komen. Dat doen ze natuurlijk niet. En voor elke crimineel die zo geklist wordt, staan er in landen zoals Roemenië, Albanië, Bulgarije, Moldavië en het voormalige Joegoslavië weer tien anderen te trappelen om naar hier te komen." In de landen van herkomst is de motivatie om deze dievenbendes aan banden te leggen en in eigen land te bestraffen niet bijster hoog. "Daarom moet Europa veel strenger zijn op dit soort zaken. Als ik zie hoe strikt Europa zich opstelt voor de Grieken en hun financiën dan zie ik niet in waarom ze niet even dwingend zijn voor alle Europese landen en kandidaat-lidstaten wat betreft informatie-uitwisseling en bereidheid om criminelen te bestraffen. Pas dan zouden onze statistieken een forse duik nemen." 

Reactie: Alle uitleg die men heeft is zinloos en preventie al even zeer. Zolang bewoners machteloos staan en wij van de overheid moeten dulden dat inbrekers zomaar binnen en buiten lopen zonder risico op verzet zal het steeds maar erger worden. 
Mijn oplossing is simpel , geef iedere " brave" burger het recht een wapen in zijn bezit te hebben  waar hij zichzelf , zijn familie en goederen mee kan beschermen. Die inbrekers zullen wel 2 maal nadenken als ze weten dat er een kogel op hun wacht. Maar ja , dit zal wel een illusie blijven want hier worden criminelen nog steeds gepamperd en dat de politie de hoogste prioriteit maakt van de strijd tegen inbraken is ook weer een lachtertje.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

27 juli 2015

POLITIEKE JOKE VAN DE WEEK

Reactie: Er zit veel waarheid in hun woorden...van die piloten .

Don Viona

Labels: , ,

26 juli 2015

F1 - GP HONGARIJE - Vettel wint na chaotische wedstrijd. (26.7.2015)

Vettel snelste in chaotische GP van Hongarije.
Sebastian Vettel (Ferrari) heeft vandaag de Grote Prijs van Hongarije op zijn naam geschreven. De Duitser reed op de Hungaroring autoritair naar de finish. Danill Kvyat en Daniel Ricciardo (beiden Red Bull) ver- volledigden het podium na een chaotische race waarin zowel Lewis Hamilton als Nico Rosberg (beiden Mercedes) in de klappen moest delen. De Brit eindigde uiteindelijk zesde , De Duitser achtste. Max Verstappen (Toro Rosso) eindigde op een knappe vierde plaats. Hamilton en Rosberg mochten vanop de eerste startrij vertrekken, maar beide Mercedes-piloten werden onmiddellijk verrast door de Ferrari's van Vettel en Räikkönen. De Duitsers nam de koppositie over, gevolgd door zijn Finse ploeggenoot. Hamilton probeerde aan te klappen, maar ging van de baan toen hij Rosberg wilde passeren en viel zo terug naar de tiende plaats. "Nico reed over mijn lijn, hij drukte me naar buiten", reageerde Hamilton furieus via de teamradio. De Brit begon nadien aan een knappe inhaalrace, maar die viel in het water nadat Hulkenberg crashte. De safety car kwam de baan op en daar profiteerde Rosberg optimaal van door Räikkönen voorbij te gaan en zo de jacht op leider Vettel te openen. Hamilton kende meer pech, hij raakte Ricciardo en moest naar binnen voor een nieuwe voorvleugel. Bovendien kreeg hij voor de aanrijding ook nog een drive through. De Brit moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de zesde plaats. Niet veel later kende ook Rosberg, de teamgenoot van Hamilton, de nodige pech. Op een aantal rondes van het einde kreeg hij een platte band en moest ook hij naar binnen, de Duitser verspeelde zo zijn tweede plaats en eindigde achtste. Vettel was de enige die vooraan geen pech kende en reed zo autoritair naar de finish. Met Kvyat en Ricciardo eindigden twee Red Bulls op het podium. In de WK-stand blijft Hamilton (202 punten) leider, hij vergroot zelfs zijn voorsprong op eerste achtervolger Rosberg (181 punten). Vettel (160) nadert op zijn landgenoot. Op 23 augustus gaat het WK verder met de Grote Prijs van België op het circuit van Spa-Francorchamps.  
Uitslag  2015
1. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari)  1u46:09.985  
2. Daniil Kvyat (Rus/Red Bull-Renault) op 15.748 
3. Daniel Ricciardo (Aus/Red Bull-Renault) 25.084  
4. Max Verstappen (Ned/Toro Rosso-Renault) 44.251 
5. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 49.079 
6. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) 52.025 
7. Romain Grosjean (Fra/Lotus-Mercedes) 58.578 
8. Nico Rosberg (Dui/Mercedes) 58.876 
9. Jenson Button (GBr/McLaren-Honda) 1:07.028 
10. Marcus Ericsson (Zwe/Sauber-Ferrari) 1:09.130

Reactie: Eindelijk een wedstrijd waar één en andere te beleven viel. Dat Rosberg zich weer van zijn onsportieve kant liet zien bij het inhaalpoging van Lewis is een smet voor het Mercedes team. Voor mij is Max dan ook als rookie de man van de wedstrijd.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

GENT - Gentse Feesten lijken steeds meer op een boete-festival.

Aantal GAS-boetes op Gentse feesten blijft toenemen.
GENT - Het aantal wildplassers op de Gentse Feesten blijft toenemen. Gisteren werden 112 mensen betrapt, een nieuw record. De scheepvaartpolitie schreef ook een GAS-boete uit voor een man die van de Sint-Michielsbrug in het water sprong. 
Door de 112 betrapte wild- plassers komt het aantal nu op 630 voor de hele Gentse Feesten. "Dat is meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar", zegt politiewoordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. "Opvallend blijft de vaststelling dat het overgrote deel wordt betrapt binnen de feestenzone, daar waar de faciliteiten toch het grootst zijn." In de nacht van donderdag op vrijdag sprong een man van de Sint-Michielsburg, de brug over de Gras- en Korenlei, in het water. "Het was die man zijn verjaardag. De scheepvaartpolitie schonk hem daarom een GAS-boete", grapt feestenburgemeester Christophe Peeters (Open Vld). 

Reactie: Als men weet voor wat men op de " Gentse Fieste" allemaal een boete kunt krijgen ga je beter nadenken en thuis blijven.Sommige boetes (wildplassen) zijn terecht al lijkt mij 120 Euro een beetje teveel van het goede en enkel als doel te hebben de stadskas te vullen.. Als ik zie hoeveel plasboetes er vast gesteld zijn stel ik mij zelfs vragen over onze privacy door de massale aanwezigheid van camera's en agenten in burger. Dit lijkt wel Noord-Korea  waar ook iedereen gevolgd wordt.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

24 juli 2015

MOSLIMS - Extremistische moslims dagvaarden minister Weyts voor verbod op gruwel slachtingen.

Moslimgemeenschap dagvaardt minister Weyts om verbod op onverdoofd slachten.
Omdat ze tegen het volgende offerfeest niet voldoende alternatieven kan vinden voor het verbod op het onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren, zal de Vlaamse moslimgemeenschap Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in gebreke stellen en dagvaarden. Dat zeggen de vertegen-woordigers van moslims vandaag. Nadat minister Weyts het verbod op onverdoofd slachten had bekendgemaakt, was er bij de moslimgemeenschap vooral onvrede over het ontbreken van een overgangsperiode. De moslims kunnen namelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke slachtvloeren, waardoor er een capaciteitsprobleem dreigt te ontstaan in de wettelijk erkende slachthuizen. Enkele weken geleden liet de moslimgemeenschap nog verstaan een procedure voor te bereiden bij de Raad van State. Daar stapt ze op advies van haar raadsman nu van af. "We gaan minister Weyts eerst in gebreke stellen en daarna dagvaarden", zegt Mustafa Aytar, sp.a-schepen in Houthalen-Helchteren en spreekbuis van de moslim-gemeenschap in Limburg. "Die procedure wordt nu voorbereid. Eind augustus organiseren we een persconferentie waarin we alle argumenten van de dagvaarding nauwgezet zullen uitleggen." 

Reactie: Deze moslim-extremisten die deze barbaarse rituelen willen blijven uitvoeren zouden gewoon moeten genegeerd worden en hun klacht onontvankelijk verklaart en de betrokken personen streng opgevolgd. Het kan niet langer dat in onze westerse maatschappij dergelijke praktijken nog mogelijk zijn. Dat de SP.a dit barbaars gedoe steunt via Mustafa Aytar toont nogmaals waar deze partij mee bezig is. Als dit het begin is van hun "nieuwe" aanpak hoeft het voor mijn allemaal niet.
Stop deze religieuze waanzin nu !! 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

23 juli 2015

POLITIEK - Kamerlid Emir Kir (PS) belet repatriëring maar beschuldigd vals politie.

Francken: "Gedrag van Emir Kir bij repatriëring was stuitend".
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt het stuitend dat Kamerlid Emir Kir (PS) eerst "zware beschuldigingen" uitte aan het adres van de politie, terwijl die achteraf "totaal vals" bleken te zijn.Zo reageert Francken op het verslag van de Algemene Inspectie van de politie naar de rol van de agenten bij de repatriëring van een Nigeriaanse vrouw begin mei. "Als Kir oppositie wil voeren, moet hij dat in de Kamer doen en niet op een vliegtuig", vindt Francken.
Op 12 mei verzette een Nigeriaanse vrouw zich tegen haar repatriëring. Het ging al om de vijfde poging om haar gedwongen het land uit te brengen. Aan boord bevond zich ook PS-Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir, die de repatriëring probeerde te verhinderen. Hij zei tussenbeide te zijn gekomen "om een einde te maken aan het psychische en fysieke geweld van de agenten". Volgens staatssecretaris Francken waren dat zeer zware beschuldigingen tegen agenten die zich niet publiek konden verdedigen. "Bijzonder laaghartig", zegt Francken, nu uit het verslag blijkt dat de agenten professioneel hebben gehandeld en er geen buitensporig geweld werd gebruikt. Wel heeft Kirs houding "actief bijgedragen tot een verhoogde spanning in het vliegtuig".  Francken merkt nog op dat ons land nog steeds collectief getraumatiseerd is door het drama dat zich indertijd afspeelde bij de uitwijzing van Semira Adamu. "Niets is zo delicaat in een migratiebeleid als een gedwongen terugkeer. Dat is geen gemakkelijk politiewerk, waarbij de agenten in alle omzichtigheid tewerk gaan. Dan zo'n zware beschuldigingen uiten die totaal vals blijken te zijn, is stuitend", aldus de staatssecretaris. "Voor Kirs achterban in Sint-Joost en aangelande gemeenten kan het misschien leuk zijn om repatriëringen van illegale criminelen te verhinderen en politieagenten valselijk te beschuldigen van 'ontoelaatbaar geweld', voor mij is dit alvast een parlementslid onwaardig", besluit Francken. Kir zelf wil op het rapport - waarover hij naar eigen zeggen niet is geïnformeerd - niet reageren. Wel noemt hij het beleid van Francken inzake asiel en migratie "betreurenswaardig" en "verachtelijk".

Reactie: Dit is de manier waarop de PS met hun allochtone verkozenen te werk gaan. Zij willen tegen alle logica in deze uitgewezenen hier houden omdat hun dat verzekerd van stemmen winst. Het zelfde gebeurd ook in Vlaanderen , zij het in mindere mate. Hier is maar één goede oplossing voor  ,Emir Kir moet uit zijn functie ontzet worden. We kunnen dergelijke bedriegelijke kerels missen als de pest.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

22 juli 2015

VERKEER - Dronken doodrijder vijftien dagen na dubbel dodelijk ongeval terug achter stuur.

"Vijftien dagen na dodelijk ongeval terug achter stuur. Dat is om te lachen!".
GISTEL - Nabestaanden doen emotionele oproep na dodelijk ongeval met bestuurder onder invloed .De familie en na- bestaanden van Marie-Laure Geers en Jonathan Vande-casteele, die op 28 juni ver- ongelukten in Gistel tijdens een motorrit na een aanrijding door een bestuurder onder invloed, hebben een open brief ge- schreven aan politici en rechters. Daarin doen ze een emotionele oproep om harder op te treden na zo'n dodelijk ongeval.  
- Open brief aan politici en rechters.
In navolging van een open brief die eerder deze maand verscheen, voelen ook wij, broer en zussen van Marie-Laure Geers, de dringende nood dit te doen. Een open brief die naar alle waarschijn- lijkheid toch maar weer in dovemansoren zal vallen... dat ook wij hier desondanks naar grijpen, toont de mate van machteloosheid aan die we momenteel ervaren. We wensen onze verbazing en ons onbegrip te uiten over een tolerante houding die er bestaat bij officiële instanties voor chauffeurs die zich de ongeoorloofde vrijheid aanmeten om beneveld achter het stuur te kruipen en daarmee ieders veiligheid in het gedrang brengen. Twee weken geleden werden Marie-Laure en Jonathan dood- gereden door een jonge bestuurder onder invloed van alcohol. Hierop werd diens rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken... Vijftien dagen... Terwijl wij nog steeds proberen om deze ingrijpende gebeurtenis enigszins te plaatsen, en ons stilaan een eerste, voorzichtig beeld kunnen vormen van hoe het leven er voortaan zal uitzien zonder ons kleine zusje, kan de doodrijder vanaf vandaag als vanouds z'n weg verderzetten. Een bezinningsperiode van vijftien dagen, langer wordt niet nodig geacht van een chauffeur die onder invloed van alcohol het leven van twee jonge mensen definitief kapotmaakte. Staat dit niet in schril contrast met alle signalen die de regering inzake dronken bestuurders lijkt te geven? Uiteraard weten we dat die aanvankelijke periode slechts een tijdelijke maatregel is, in afwachting van de conclusies van het onderzoek en de mogelijke procedure die erop volgt. Helaas maalt de molen van het gerecht op haar eigen ritme, waardoor er vaak meerdere jaren zitten tussen de gebeurtenissen en een vonnis. Net daarom is het zo belangrijk om als samenleving onmiddellijk het juiste signaal aan de doodrijder te geven. Beperkt het beleid van deze regering zich dan tot het sensibiliseren? Zijn de harde woorden van de ministers en de hippe affiches langs de autosnelweg niet meer dan de verpakking rond een lege doos? Onze ervaring met de politie in deze zaak lijkt dit voorlopig toch wel te beamen; nog nooit hebben wij zoveel begrip gezien voor iemand die een positieve alcoholtest aflegde... De mate waarin doodrijders beschermd worden, hadden wij voordien nooit voor mogelijk geacht. En wist u dat er zelfs geen verplichte bloedsafname is van de dader? Alsof alcohol de enige negatieve factor op rijgedrag kan zijn... Hoeveel mensen dienen nog slachtoffer te worden van dronken bestuurders vooraleer de regering werk maakt van een beleid waarbij naast sensibilisering ook sanctionering een ontradend effect kan hebben? Denkt u dat u hierin eenzelfde mate van tolerantie toont als uw bevolking? 
Wij maken ons zorgen. 
Elise Geers & Loïc Florizoone 
Charlotte Geers  
Olivier Van Damme 
Lowie Geers & Fé Huyghe 

Reactie: Ik kan niet anders dan deze open brief steunen , moest men drinken en rijden aanpakken met het fanatische dat men rokers op café aanpakt dan pas zouden we kunnen spreken van een preventief beleid. Dronken chauffers moeten gewoon beschouwd worden als plegers van " vrijwillige doodslag" en dus op die gronden worden aangepakt. Zolang drank ( bier)  gepromoot wordt door o.a onze nationale voetbalploeg  zal het nooit lukken. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

21 juli 2015

POLITIEK - Vlaams Gewest niet aanwezig op 21 Juli defilé in Brussel..

Militair en burgerlijk defilé zonder incidenten verlopen. 
BRUSSEL - In Brussel heeft dinsdagmiddag naar aanleiding van de nationale feestdag het traditionele militair en burgerlijk defilé plaats-gevonden. Het thema voor dit jaar was ‘samenwerken’. Daarbij kwam de nadruk te liggen op het belang van de nauwe samen-werking tussen de militaire en burgerlijke componenten. Een opvallend voorbeeld hiervan was de steun die Defensie verleende aan de politiediensten in het kader van de bijzondere bewakings- en beschermingstaken naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en de gebeurtenissen in Verviers in januari dit jaar. Koning Filip en koningin Mathilde arriveerden even na 16.00 uur aan het Paleizenplein. Ze werden verwelkomd door onder meer Kamer-voorzitter Siegfried Bracke (N-VA), premier Charles Michel (MR), vertegenwoordigers van de Brusselse, Waalse , Duitstalige en Franstalige Gemeenschapsregeringen en tal van andere politici en hoogwaardig-heidsbekleders , De Vlaamse gemeenschapsregering was er niet vertegenwoordigd  . Eerder op de dag hadden ze het Te Deum in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal bijgewoond. Die traditionele viering ging door onder strenge veilgheids-maatregelen. Op de daken rond de kathedraal stond scherpschutters en iedereen die de kathedraal binnenging, werd gecontroleerd.  Ook de vier kinderen van het vorstenpaar waren aanwezig, net als prins Laurent en prinses Claire en prins Lorenz en prinses Astrid. Koning Albert en koningin Paola verkozen zelfs om het defilé niet bij te wonen. Voorts waren wel de N-VA-ministers Jan Jambon (N-VA)en Steven Vandeput (N-VA) present, maar hun partijgenoten, Vlaams parlements-voorzitter Jan Peumans (N-VA) en Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), bleven opvallend afwezig.  Het militaire defilé telde meer dan 1.400 deelnemers: 1.119 Belgische militairen, 84 buitenlandse militairen (uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en het Groothertogdom Luxemburg), 145 veteranen en 125 jongeren (marinekadetten, luchtkadetten en para junior- en commando junior-stages). Het gemotoriseerde defilé bestond uit 72 voertuigen van de Landcomponent. Diverse vliegtuigen en helikopters overvlogen het Warandepark, waaronder F-16’s, een Sea King en zijn opvolger, en de bekende C-130 transportvliegtuigen. 
Ook de politie nam deel aan het defilé. Vorige week raakte bekend dat de politievakbonden aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hadden gevraagd om het defilé van de agenten af te gelasten, omdat ze de agenten niet willen blootstellen aan een “onnodig risico”. Jambon besliste later echter dat de politie wel moest deelnemen. Koning Filip en zijn familie verlieten rond 17.30 uur het evenement. 

Reactie: Veel reactie kan men niet hebben op het zoveelste zinloze spektakel die wordt georganiseerd om de monarchie meer glans tegeven. Dat er geen vertegenwoordigers uit het Vlaamse gewest bij waren zegt genoeg. Vlaanderen heeft het duidelijk gehad met al dit federaal gedoe dat handen vol geld kost en enkel het verschil tussen de landsdelen duidelijk maakt. Dus van echt samenwerken is er geen sprake.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

20 juli 2015

JUSTITIE - Justitie heeft geen idee hoeveel moorden zij oplost of niet.

855 moorden in vijf jaar: "Aantal opgelost? Geen idee". 
Het gerecht weet niet hoeveel moorden het de jongste vijf jaar heeft opgelost en hoeveel er onopgehelderd zijn gebleven. "Dat bewijst andermaal dat het met de misdaadstatistiek in ons land bijzonder slecht gesteld is", zegt criminoloog Brice De Ruyver . De onwetendheid van het gerecht is gebleken uit een antwoord op een parlementaire vraag van Els Van Hoof (CD&V). De volksvertegen-woordiger was op zoek naar tendensen in moordzaken. Maar toen ze vroeg naar de verhouding tussen opgeloste en niet-opgeloste moorden tussen 2010 en 2015, liet de top van het parket aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) weten daar geen cijfers over te hebben. De instroom van nieuwe moordzaken tussen 2010 en 2014 is wel bekend. In het hele land werden 855 moorden geregistreerd, of gemiddeld tussen 150 tot 180 per jaar. In Brussel worden het meest mensen omgebracht, ongeveer 15% van alle moorden. Dat het parket niet kan zeggen hoeveel zaken opgelost worden, is zeer nefast bij het opstellen van het strafrechtelijk beleidsplan, zeggen experts. "Het verbaast me helemaal niet", zegt criminoloog Brice De Ruyver. "Er bestaat geen goed case-management bij de parketten. Hoe kan de minister van Justitie dan prioriteiten vastleggen en bepalen hoeveel mensen en middelen er ingezet moeten worden?", vraagt De Ruyver zich af. 

Reactie: Wat iedereen reeds lang wist wordt hier nogmaals bevestigd   "Justitie werkt niet zoals mag verwacht worden. "Wanneer kunnen wij eindelijk rekenen op een justitie ons land waardig ? Buiten wat klassen - justitie waar alles in de minne wordt geregeld weet niemand waar hij echt heen moet bij criminele feiten. Als zelfs moorden oplossen of niet niet meer belangrijk is vraag ik mij af waar dit stopt en hoeveel rechtzekerheid wij burgers hebben .

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

18 juli 2015

TERREUR - Zelfs radicale moslim kinderen zijn dodelijk.

IS schakelt kind in om gevangene te onthoofden.
Een nieuw dieptepunt in de IS-terreur: de jihadi's hebben een kind van nog geen tien jaar ingeschakeld om een gevangene te onthoofden. De wrede executie vond allicht plaats in de om- geving van Palmyra. Islamitische Staat veroverde die historische site in mei, sindsdien werden al verschillende gebouwen en monumenten vernield. De soldaat die het leven liet, zou een Syrische geweest zijn. IS heeft al vaker jonge jongens ingezet voor misselijkmakende doeleinden. De 'welpen van het kalifaat', worden zulke individuen liefkozend genoemd.  
Opvallend: geen bedekt gezicht deze keer, de beul van dienst wordt bijzonder herkenbaar in beeld gebracht. Hij dwingt het slachtoffer om op de buik te gaan liggen, trekt hem bij de haren en gebruikt een mes om zijn keel door te snijden. Daarna houdt hij het losgekomen hoofd triomfantelijk omhoog en legt hij het op de rug van de dode man. (Die vreselijke beelden besparen we u uiteraard).  Op het einde van het filmpje heeft een oudere strijder ook nog dreigende taal voor het Westen in petto. "Ons einddoel is niet Palmyra of Homs of Damascus, wij richten ons op Jeruzalem en Rome. Als God het belieft." 

Reactie: En dan worden wij westerlingen hier opgeroepen om op ontspannen manier samen te leven met moslims , hoe maakt men echter een keuze tussen de " goede" en de "slechte" ? Kan men nog verder gaan dan tot wat zij in staat blijken te zijn als zelfs kinderen van amper 10 aan het moorden gaan voor een religie .? Sorry , maar ik voel mij niet veilig meer !!

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

F1 - F1-piloot Jules Bianchi overleden na hopeloos gevecht met de dood.

F1-piloot Jules Bianchi overleden.
NICE - De Franse Formule 1-rijder Jules Bianchi is vrijdag in een ziekenhuis in Nice overleden. Hij lag in een coma sinds zijn zware crash op 5 oktober 2014 tijdens de Grote Prijs van Japan. Bianchi reed toen op het circuit van Suzuka met zijn Marussia-bolide in de gietende regen tegen een takelwagen en liep daarbij zware verwondingen op aan het hoofd. 
"Jules vocht tot het einde, zoals hij altijd deed. Maar vandaag is een einde gekomen aan zijn gevecht", laat zijn familie weten in een verklaring. Bianchi is de eerste F1-rijder die sterft aan de gevolgen van een wedstrijdongeval sinds de Braziliaanse legende Ayrton Senna in 1994. De Fransman debuteerde in 2013 in de Formule 1. Hij reed in totaal 34 Grote Prijzen. Zijn beste uitslag was een negende plaats in de Grote Prijs van Monaco in 2014. 

Reactie: Dit leek mij al vanaf dag één een hopeloze strijd om ongeschonden uit deze crash tekomen. En misschien is dit de minst erge oplossing , de dood stopt alles , kiezen voor leven als een zombie of plant wat wel het geval is voor Michael Schumacher ( door zijn vermogen ) lijkt mij voor alle partijen slechter. Wij kunnen nu Jules blijven zien als een jonge man die met beide voeten op de grond stond en heel goed wist wat hij wou en waar hij mee bezig was. 
RIP Jules

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

17 juli 2015

MOSLIMS - Suikerfeest lijkt ideaal voor grootscheepse anti-terreur controle.

250.000 Brusselse moslims vieren einde van ramadan.
BRUSSEL - Net als over de hele wereld vieren 250.000 Brusselse moslims vandaag het einde van de ramadan. Om acht uur 's morgens verzamelden veel van hen aan de moskee, waar ze in de namiddag opnieuw samenkwamen voor het vrijdaggebed. Het einde van de ramadan viel volgens de Islamitische kalender gisteren samen met de nieuwe maan. De volgende dag wordt 'Id Al Fitr' gevierd, de feestdag ter gelegen- heid van het einde van de vasten. Bij ons is die dag beter bekend als het Suikerfeest. Rond drie uur stroomde de Attahwid-moskee in de Brusselse Marollenwijk leeg na het vrijdaggebed. "Vanmorgen zijn we om acht uur in onze mooiste kleren naar de moskee getrokken, waar de imam een toespraak van een half uur deed", beschrijft Zakaria. "Daarvoor hadden we al een 'Zakat' of aalmoes gegeven aan een arme of een goed doel. Dat bedraagt vijf euro per gezinslid. Een echtgenoot en vader van vier kinderen geeft bijvoorbeeld dertig euro."  Veel moslims nemen één of twee dagen vakantie voor het Suikerfeest. Na de ochtenddienst verzamelen ze thuis met familie en vrienden, waar ze na een maand vasten ook overdag weer mogen eten en drinken. Het is ook een dag waarop ze bij zieken op bezoek gaan of de eerste stap zetten in de verzoening na een conflict. "De ideale gelegenheid om afstand te nemen van onze dagelijkse, opgejaagde routine", vindt Zakaria. Over zeventig dagen vieren de moslims met Id al-Adha het Offerfeest. Het is ook in die periode dat de Hadj plaatsvindt, de bedevaart naar Mekka.

Reactie: Dit lijkt mij het ideale moment om een grootscheepse anti-terreur controle te doen op wie en wat men voor zich heeft. Dat de gematigde moslim zijn feest heeft lijkt mij geen probleem maar de extremisten moeten bij iedere gelegenheid worden aangepakt om hun duidelijk te maken dat zij het hier niet voor het zeggen hebben en dat nooit zullen hebben. Wie heeft van onze politiekers de moed om terreur aan de wortels aan tepakken ??  

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

POLITIEK - Herman "natte dweil" wordt "Graaf Herman Van Rompuy".

Koning verheft Herman Van Rompuy in adelstand.
Met de aanstelling van zeven baronnen, drie baronessen, drie ridders en een graaf is koning Filip dit jaar gul geweest met het verlenen van adellijke titels. 
Het meest opvallend zijn de titel van graaf voor ex-Europees president Herman Van Rompuy,(CD&V) en de baronstitel voor gewezen minister Karel Pinxten. In de komende dagen ontvangt Herman Van Rompuy (67) de hoogste adellijke onderscheiding, die van graaf. Het gaat om een "persoonlijke titel", die niet erfelijk is. 

Reactie: Op deze manier maakt men verder een einde aan de beschaving , wat heeft deze klaploper en "ja" knikker ooit gedaan voor de bevolking ?? Niet dat die titel belangrijk is , maar het blijft voor dit soort mensen wel een bevestiging dat ze goed bezig zijn of zijn geweest al toont de geschiedenis en de feiten het tegenovergestelde. 

Don Viona

Labels: , , , , , ,

GENT - AA-GENT supporters mogen blijkbaar wel wild parkeren.

Gent nu ook kampioen wildparkeren.
GENT - Geen parkeerplaatsen, dan zetten we ons op het gras of half op het pad, dachten veel supporters die met de auto de match bijwonen. 
Bij de match tegen Club Brugge gisteren in de Ghelamco Arena speelde Gent opnieuw kampioen. Niet op vlak van voetbal, wel op het gebied van wildparkeren. Nooit eerder werden zo'n taferelen vertoond rond de Ghelamco Arena. Het volledige grasgebied tussen de R4 en de Ringvaart werd omgevormd tot publieke parking. Rond de Ghelamco zijn nauwelijks parkeerplaatsen. Er is wel een shuttlebusje dat tussen het stadion en de P&R Gentbrugge pendelt. De stad en de club hopen vooral dat zoveel mogelijk supporters met de fiets of te voet komen. Maar daar hadden de supporters gisteren alvast geen oren naar. 

Reactie: Iedere Gentenaar is blijkbaar niet gelijk voor de wet , wie we daar niet gezien hebben is de politie met de nodige takelwagens. Het is dus meer dan duidelijk dat wie voor AA-Gent kiest ( de ploeg van de burgemeester) wordt met rust gelaten. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

16 juli 2015

POLITIE - Politie moet ondanks haar schrik deelnemen aan 21-Juli defilé.

"Politie neemt deel aan defilé op nationale feestdag". 
De politie zal deelnemen aan het traditionele defilé op de nationale feestdag en er zal opnieuw een politiedorp worden ingericht. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vandaag in de Kamer verklaard. "Het is niet aan de vakbonden om te beslissen of dat al dan niet wordt georganiseerd, maar aan het politiemanagement", klonk het.
De politievakbonden vroegen aan de minister om het traditionele defilé van de politieagenten op de nationale feestdag af te gelasten. Ook het politiedorp willen ze die dag liever niet zien. VSOA, NSPV, ACV en ACOD willen de agenten niet blootstellen aan een "onnodig risico".
Indien de minister niet ingaat op de vraag, dreigden de bonden de evenementen te verstoren. Minister Jambon liet tijdens het vragenuurtje in de Kamer verstaan dat hij OCAD, het orgaan dat de terreurdreiging onderzoekt, onmiddellijk om een analyse heeft gevraagd. Voor de politie staat het dreigingsniveau nog steeds op niveau 3, de dreiging voor de evenementen op de 21ste juli zelf haalt echter 'slechts' niveau 2. De agenten zullen dus present zijn, er zullen wel maatregelen genomen worden om de veiligheid te garanderen.

Reactie: Waar gaan we heen als de politie zelf niet meer op straat durft komen door terreurdreiging ? Ik kan dan ook niet anders dan Jan gelijk geven , niet de vakbonden maar de bevoegde top neemt beslissingen.
En misschien kunnen gewapende burgers de politie beschermen , "want wat jezelf doet doet men meestal beter". Ik wil dan ook in de toekomst geen woord meer horen over betere verloning wegens gevaarlijke job !!. Ja, flitsen doen ze liever natuurlijk.!

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Stad Gent manipuleerd duidelijk misdaadcijfers in Gent.

De criminaliteit, en dan vooral de auto-inbraken, is in het Gentse de voorbije jaren gedaald. 
Wanneer we een blik werpen op de top drie van het aantal diefstallen in 2000, 2007 en 2014 blijkt dat vooral fietsen het vaakst gestolen worden. Dat ligt in de trend van de andere regio's in Vlaanderen. Dat er heel wat minder diefstallen plaats vinden, en dan vooral het aantal autokraken, heeft wellicht te maken met de acties van de politie daartegen. Ook zakkenrollerij op het openbaar vervoer is aanzienlijk gedaald. De cijfers van de federale politie geven niet het volledige criminele plaatje weer. Er zijn bijvoorbeeld geen cijfers over druggebruik, slagen en verwondingen of zedenfeiten. 

Reactie: Men moet vooral goed letten op welke misdrijven wel de hoogte zijn ingegaan.. nee volgens mij bewijzen deze cijfers enkel dat Gent steeds onveiliger wordt voor de burger. Wie het anders ziet is blind of heeft last met cijfers.

Don Viona

Labels: , , , , ,

15 juli 2015

BIZAR - Op kerkhof in Dendermonde vind men zelf geen rust na de dood.

Botten liggen open en bloot op kerkhof. 
DENDERMONDE - Buurt-bewoners van het kerkhof in Dendermonde ontdekten afgelopen weekend een hoop bloot liggende schedels , knoken en lijkzakken. "Gruwelijke taferelen die de buurtbewoners dan ook choqueerden", zegt Tomas Roggeman (N-VA) die het ontslag van de bevoegde schepen vraagt. "Ik betreur dat er onnauwkeurigheden zijn gebeurd bij de diensten", reageert Leen Dierick (CD&V). "Buurtbewoners werden afgelopen weekend door een stank uit hun huis naar het kerkhof gelokt. Daar zagen ze knoken, schedels en lijkzakken op een hoop liggen, vermengd met zand. Eén van de buurtbewoners had het zo moeilijk met het gruwelijke tafereel dat hij moest overgeven", zegt Tomas Roggeman (N-VA) bij wie de buurtbewoners met hun verhaal kwamen aankloppen. Zelf wilden ze hun verhaal niet opnieuw doen voor de krant. "De mensen zijn te aangeslagen door de beelden die ze te zien kregen", weet Roggeman. Op het kerkhof in Dendermonde, net over de brug naar Appels, startte op 3 juli een ontknekeling van zo'n zeshonderd graven. "Zo'n werk is steeds een emotionele gebeurtenis voor de nabestaanden", zegt Roggeman. "Daarom is het ook nodig dat zoiets met het grootste respect gebeurt. Maar hier werd alles blijkbaar respectloos op een hoopje gegooid in het zicht van wie het wilde zien, terwijl de poorten van het kerkhof niet eens gesloten waren", zegt Roggeman. "Toen de buren het tafereel aanschouwden, waren de werkmannen al naar huis terwijl de werken helemaal niet afgeschermd waren." N-VA is van mening dat de bevoegde schepen Leen Dierick (CD&V) in de fout ging. "Het is intussen de vijfde keer dat er dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen op onze kerkhoven. Steeds wordt het een trapje wansmakelijker. Als de schepen er niet voor kan zorgen dat onze overledenen een waardige rustplaats krijgen, geeft ze beter haar bevoegd-heid door aan iemand die hier wel de nodige zorg aan kan besteden." 
Schepen Leen Dierick vernam het gebeuren met grote ontsteltenis. "Ik was niet op de hoogte van klachten over geurhinder en inkijk in de werfzone. Noch bij de stadsdiensten, noch bij mij kwamen er klachten binnen over de werken op het kerkhof. Ook van problemen hadden we geen weet", zegt Dierick. "De diensten lieten me wel weten dat er effectief meer geurhinder was door de hoge temperaturen afgelopen weekend in combinatie met de wijze van begraven. Voor de rest bleek alles verlopen zoals afgesproken." Nadat de schepen de foto's te zien kreeg, reageerde ze geshockeerd. "Toen ik aan de bevoegde diensten vroeg hoe dit kan, is gebleken dat er geen omheining was. Dit gaat volledig in tegen de verplichting die opgelegd werd in het bestek en tegen de opdracht die gegeven werd aan onze toezichter", zegt Dierick. "Ik til hier bijzonder zwaar aan. Op mijn aandringen werd in het bestek opgenomen dat er geen inkijk mag zijn. Er werden ook duidelijke afspraken gemaakt. Toch zijn er onnauwkeurigheden gebeurd. Dit raakt me diep, als mens en als politica. Ik zal het dan ook verder onderzoeken." 

Reactie: Dit is dus duidelijk een politiek antwoord , de schuld doorschuiven en de paraplu bovenhalen. Hoe de betrokken schepen het ook uitlegt hier moeten koppen rollen en niet enkel de hare. Een beetje respect voor de doden en nabestaanden is toch het minste wat men kan verwachten of eisen.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , ,

14 juli 2015

BIZAR - Het echte Duitsland komt boven bij Griekse onderhandelingen.

Duitse media: 'Imago Duitsland kapot door Griekse onder-handelingen'.
Om een hervormingsdeal op tafel te krijgen, voerden de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de minister van Financiën Wolfgang Schäuble harde onderhandelingen met de Griekse regering. Zo hard dat veel Duitse journalisten vrezen dat het, na de oorlog, zorgvuldig opgebouwde imago van Duitsland ernstig is beschadigd. Politieke commentatoren afkomstige uit het hele politieke spectrum hebben hun zorgen geuit over de strenge houding van Duitsland tijdens de gesprekken in Brussel. De onderhandelingen zouden het oude lelijke beeld van Duitsers als brute, rigide handhavers nieuw leven hebben ingeblazen. "Merkel is er in geslaagd om het imago van de lelijke, hardvochtige en gierig Duitser, dat net begon te vervagen, weer te laten herleven", schreef het centrumlinkse dagblad Süddeutsche Zeitung. "Elke cent van het steun- geld aan Griekenland die de Duitsers probeerden te redden zal de komende jaren twee of drie keer moeten worden uitgegeven om het beeld weer op te poetsen." "De Duitse regering heeft zeven decennia van naoorlogse diplomatie in één enkel weekend vernietigd," zo schreef de nieuwssite Spiegel Online. In een analyse noemde de krant de uiteindelijk deal een ''catalogus van wreedheden" en een 'plan om Griekenland te vernederen'. Mathias Mueller von Blumencron van het conservatieve dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung is het daarmee eens: "Het is een dunne lijn tussen het redden en het straffen van Griekenland. Deze nacht is die lijn verdwenen." De laatste jaren was het imago van Duitsland erg goed. Twee jaar geleden concludeerde de BBC na een onderzoek nog dat Duitsland het populairste land ter wereld was. Veel journalisten vrezen dat van die populariteit nu maar weinig over is. "We hebben een enorme hoeveelheid likeability met een communicatie-ramp verspild," aldus Constanze Stelzenmueller van de denktank Brookings Institution. 

Reactie: Wat nu gebeurd is met Griekenland is gewoon de manier waarop Duitsers anderen willen behandelen. Zij hebben enkel uit economisch standpunt hun imago van lelijke, hardvochtige, brute en wrede Duitser met de jaren doen vervagen en zich opgesteld als goede partner.  Daar is nu duidelijk een einde aangekomen. 
Laten we niet vergeten dat vele Duitsers hun nederlaag nog niet vergeten zijn en hun DNA nog steeds de zelfde genen heeft. Zij willen hun doel nu enkel bereiken via economische weg want uber-menschen en under-menschen is nog steeds "hun" standpunt.

Don Viona 

Labels: , , , , , , , ,

13 juli 2015

JUSTITIE - 520 Criminele illegalen opgepakt bij 2° Gauwdi-actie.

Tweede Gaudi-actie haalt 520 illegalen van straat.
De tweede Gaudi-actie tegen gauwdiefstallen en winkeldieven leidde tot 520 intercepties van delinquenten die illegaal in ons land verblijven. Dat zei staats-secretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vandaag bij de voorstelling van de resultaten van Gaudi II. De actie liep in van 18 mei tot 15 juni in 11 steden. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) toonde zich tevreden over de resultaten van de actie.  Na een succesvolle eerste editie van Gaudi, begin dit jaar, kreeg het gecoördineerde project in het voorjaar een vervolg. Naast Antwerpen, Brussel, Molenbeek, Luik, Gent, Leuven en Charleroi, die ook al deelnamen aan Gaudi I, sloten nu ook Kortrijk, Oostende, Aalst en Bergen zich aan bij de actie. "We hebben nog nauwer overleg gepleegd met de lokale politiezones en de veiligheidsadviseurs", aldus Francken. Francken toonde zich tevreden met de resultaten. Het aantal intercepties van illegale, delinquenten verdubbelde van 252 naar 520. Het ging vooral om diefstallen. Ook het aantal vasthoudingen verviervoudigde van 22 naar 93. Van de 93 vastgehouden personen werd precies één op drie al uitgewezen. Veertien delinquenten werden ook naar de gevangenis gebracht. Het gaat vooral om Algerijnen (19 procent), Marokkanen (19 procent) en Roemenen (9 procent). "Die laatste groep is niet onbelangrijk. Het toont dat we ook optreden tegen Europeanen. En ja, zij kunnen snel terugkeren, maar niet optreden is daarom niet minder nodig. Ik ga taboes uit de weg." Francken is ook niet spreken over de samenwerking met enkele Noord-Afrikaanse landen. "Bijvoorbeeld met Algerije loopt alles heel stroef. Alle vliegtuigen zitten vol en op andere alternatieven, zoals een omweg via Italië, krijgen we geen antwoord." De meeste intercepties gebeurden in de grotere steden. Luik, Antwerpen en Brussel zorgden samen al voor 56 procent van alle intercepties. "We hebben ervoor gekozen om deze actie kort voor de koopjesperiode te organiseren. Deze kleine criminaliteit vormt een grote overlast voor handelaars en burgers. Dit soort criminaliteit is zicht- en voelbaar. De vorige Gaudi vond plaats tijdens de wintersolden, nu treden we preventief op. We plukken de delinquenten, vaak veelplegers, van straat nog voor kunnen toeslaan tijdens de zomerkoopjes. De focus lag op illegalen die zich misdragen en zo ons sociaal weefsel onder druk zetten", aldus Francken. "Mensen die misbruik maken van onze gastvrijheid zijn hier niet welkom", besloot hij duidelijk. Burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, vroeg Francken om een sluitende aanpak die een einde maakte aan de straffeloosheid. "We houden de dossiers al op een actieve manier in de gaten", aldus Francken. "Zelfs de opgepakte illegalen die niet opgesloten worden en gewoon een uitzettingsbevel krijgen, dat is nog meer dan de helft, volgen we nauw op. Zo zijn we begonnen met de pre-identificatie-procedure. We nemen dan vingerafdrukken en foto's. Zo blijven ze bij ons gekend, en kunnen de betrokken ambassades bevestigen of ze de persoon kennen." De staatssecretaris gaf ook nog mee dat sinds begin dit jaar de teller van het aantal aanhoudingen van delinquenten in illegaal verblijf nu al op 467 staat. Dat is een stijging van 161 delinquenten in vergelijking met de eerste zes maanden van 2014. 

Reactie: Dit is een goed begin , maar het moet strenger , iedere illegale crimineel moet onmiddelijk worden uitgewezen , met of tegen de zin van zijn thuisland , desnoods droppen we hun met een militair vliegtuig. Dit noem ik pas taboes negeren. Niet praten maar handelen. Deze gelukzoekers die misbruik maken van onze gastvrijheid zijn niet langer welkom.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Fietspromotor en schepen Filip Watteuw valt zelf met fiets.

Mobiliteitsschepen valt van fiets.
GENT - Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw heeft kennis gemaakt met de Gentse straatstenen. Zaterdag nam hij met de fiets in Ledeberg een bocht te kort, en hij is plat op zijn gezicht gegaan. 
Gevolg: een flink gehavende 'façade'. 
Hij kon er zelf nog om lachen, want hij postte een foto van zijn nieuwe look op Twitter. Voor wie nu in zijn vuistje zou lachen, Watteeuw gaf ook mee dat zijn val louter te wijten was aan zijn eigen stuurkunsten, en niet aan tramsporen of een kapot wegdek. 

Reactie: Hoe fanatiek kan men zijn om toch niet te willen toegeven dat fietsen gevaarlijk is , zelf na met zijn kop op de straatstenen te eindigen vind hij dit ( de fiets) het middel om zich te verplaatsen. Volgens mij kan deze reactie er enkel komen na een "te" harde klap , een normaal mens reageert niet op deze manier.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

11 juli 2015

GENT - Verzuurde buurtbewoners willen hoerenbuurt weg aan het zuid.

Zuid voert strijd tegen prostitutie op.
GENT - De bewoners van de Zuidbuurt stappen naar de Raad van State: de hoerenbuurt moet weg. Het overleg met de burgemeester en de genomen maatregelen brengen geen zoden aan de dijk, vinden ze. De buurt nam Tomorrowland-advocate Griet Cnudde onder de arm."De buurt heeft een vzw opgericht omdat dat makkelijker is voor procedures bij de Raad van State, maar ook om de anonimiteit van de buurtbewoners te garanderen. De mensen hebben schrik", zegt advocate Griet Cnudde. Zij verdedigde eerder onder meer de buren van Tomorrowland en de Sinksenfoor en haalde haar slag thuis. "We stappen naar de Raad van State tegen de politieverordeningen die de stad heeft opgesteld, ongetwijfeld met goede bedoelingen. Maar enerzijds is er de 'politieverordening rond uitbating van raamprostitutie', en die is gewoon illegaal. Anderzijds is er een reglement opgelegd aan de uitbaters waarbij bars aan bepaalde richtlijnen moeten voldoen qua grootte en hygiëne. Als die uitbaters nu hun panden verbouwen, krijgen ze die daar later nooit meer uit. Bovendien is er geen einddatum vooropgesteld voor de prostitutie-activiteiten rond de Zuid. 
De ZuidbuurtGent vzw wil na de Raad van State ook verdere stappen zetten. De bewoners willen de raamprostitutie - en eigenlijk de gehele prostitutie-activiteit - weg uit hun woonbuurt. "Ze willen dat hun kinderen naar school kunnen zonder schaarsgeklede hoeren te zien. Ze willen af van de urine en het braaksel tegen hun muren, ze willen af van het carrousselrijden van de hoerenlopers, van de vechtpartijen, het lawaai en de gehele reputatie van de buurt." In hun open brief eisen de bewoners inderdaad dat de hoeren - als eerste stap - achter gesloten deuren én ramen gaan werken. Heel concreet klinkt het: "Na 5 jaar praten en dialoog over de overlast problemen in 't Zuid, is het tijd geworden voor de buurt om in een hogere versnelling te schakelen. Door Stad Gent - en vooral de politie - werd ingegrepen waar en wanneer het kon met controles en acute maatregelen. Maatregelen die veel geld en mankracht hebben gekost. Maatregelen die vandaag een maat voor niets blijken te zijn. Concrete veiligheidsmaatregelen die op de lange baan worden geschoven, want de camera's zijn er nog niet."  Burgemeester Termont is 'not amused' met de nieuwe wending in het dossier. "Hiermee wordt het overleg tussen stad en buurt opgeblazen", stelt hij. "We werken aan een stappenplan, met de uiteindelijke bedoeling de hoerenbuurt te verhuizen uit het centrum. Ik geloof écht dat dat lukt, maar dat kan niet van vandaag op morgen." De prostituees zelf zijn naar goede gewoonte kort van stof. "Wij willen hier blijven", klinkt het in gebroken Frans of Engels. Want Vlaamse dames van plezier vind je al lang niet meer aan de Zuid. 

Reactie: Dit is gewoon dubbelspel dat hier gespeeld wordt door de buurtbewoners . Zij willen niet de hoertjes weg omdat ze voor overlast zorgen maar zij willen de buurt klaar maken voor grote project-ontwikkelaars  en op deze wijze schatten verdienen aan hun meestal oude en vervallen woningen.
Dat Stad Gent dit spel al een hele tijd meespeeld via onze "heilige Termont" is dan ook geweten maar hun slechte ervaringen met grote projectontwikkelaars (Waalse Krook)  maakt dat het allemaal langzaam mag gaan deze keer.
Is er dan niemand die in 2015 inziet dat prostituees een noodzakelijk iets zijn en nuttig kunnen zijn in de huidige samenleving.
Een verzuurde samenleving is dan ook het laatste wat wij wensen. Is er nog iets wat wij wel mogen zonder dat één of andere "anti" groep zich er tegen gaat verzetten ?

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

LOVENDEGEM - Glenn Maes gecremeerd inplaats van vakantie na glaasje teveel of overdreven snelheid ?

Gecremeerd op dag dat hij met gezin op reis zou vertrekken.
Familieleden, vrienden en collega's hebben gisteren afscheid genomen van Glenn Maes (42) uit Loven-degem. De vader van twee kinderen, die gisteren met zijn gezin op reis zou vertrekken, kwam vorige week om het leven bij een tragisch ongeval.
Normaal zou het gezin van Glenn Maes gisteren op reis vertrekken naar Frankrijk, in de plaats namen zijn vrouw Carla, zoon Yoran (10) en dochter Phara (12) gisteren afscheid van hun man en papa. Vorige week vrijdag keerde Glenn terug van zijn dagelijks bezoek aan café Family in de Kasteeldreef in Lovendegem. Hij ging vroeg naar huis, het was nog maar 17 uur, toen het niet veel later mis ging. In de Appensvoordestraat ging Glenn uit de bocht en botste tegen een boom. Hij overleefde de klap niet. Het nieuws sloeg in als een bom. Maar weinig mensen in Loven- degem waren zo geliefd als Glenn. Zowel bij zijn gezin, op café, bij zijn collega's van Sylphar als bij minivoetbalclub Opel Haeck uit Drongen, was hij erg graag gezien. Dat bleek ook gisteren in het crematorium van Lochristi waar de zaal volliep voor de uitvaart. Het ploegje dat hij trainde, legde mooie bloemen op zijn kist.  Het werd een emotionele dienst, die opgeluisterd werd met de lievelingsmuziek van Glenn zoals 'Een ster' van Stan Van Samang en 'With or without you' van U2. Muisstil was het ook toen dochter Phara (12) de menigte toesprak. "Liefste papa, mijn leven begint, maar eindigt ook. Ik kan het niet geloven dat je mij geen kus meer komt geven, mij induffelt, mij helpt met mijn huiswerk. Nu ben je mijn sterretje aan de hemel en in mijn hartje. Op school zal ik blijven vechten. Ik zal je trots maken. Papa, ik zie je graag." Carla, de partner van Glenn, haalde zelfs zijn eerste liefdesbrief boven en liet er een stukje uit voorlezen. "Wat er ook gebeurt, ik zal altijd en eeuwig van jou zijn. Niets of niemand kan tussen ons komen", schreef Glenn destijds. Carla had zelf ook een brief geschreven die ze liet voorlezen. "Je kon soms zo streng zijn tegen de kinderen, maar je hield ervan om met hen te spelen, hen te helpen met hun huiswerk. Vandaag zouden we samen met ons gezin naar Frankrijk op reis vertrekken, maar ik moet je afgeven. Samen met Yoran zou je naar Barcelona gaan, waar je een echt stadion kon bezoeken. Ik voel mij zo alleen. Mijn mooiste herinnering? Die vele jaren samen met jou en onze twee schatten van kinderen. Glenneke, ik zal er alles aan doen om onze kinderen een mooie toekomst te geven. Ik zal altijd van je houden, je zoeteke voor altijd." In het dagelijkse leven was Glenn een erg succesvolle financieel directeur bij het farmaceutisch bedrijf Sylphar. Maar ook op zijn werk kwam zijn gezin elke dag weer naar voren. "Geen dag ging voorbij of je had het over je kinderen", getuigden zijn collega's. "Toen je met je zoontje de beker van België won, moest iedereen het artikel met jullie foto zien. Het was een plezier om met jou samen te werken. Je was zo charmant, je hield van avontuur, je was bevlogen, talentvol. Living on the edge was dan ook je motto."

Reactie: Is dit het zoveelste slachtoffer van drinken en rijden of is overdreven snelheid hier de boosdoener geweest. De boom zelf kan weinig verweten worden die staat daar al jaren en de weg was voor Glenn geen onbekende door zijn dagelijks café bezoek. Van de doden geen kwaad , maar ergens heeft hij zich onverantwoord gedragen. Hem afschilderen als een half-god lijkt mij dan ook ongepast.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

10 juli 2015

DRUGS - Cannabisverkoop en - bezit piekt ook in België.

Cannabisverkoop en -bezit piekt in België.
De verkoop en het bezit van cannabis in ons land is de voorbije jaren gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie . Tussen 2012 en 2014 is het aantal zaken van cannabisbezit gestegen van 21.000 naar 30.000. Dat is een stijging met 43 procent. Ook de verkoop van cannabis zit in de lift: van 4.000 naar 5.000 gevallen in twee jaar tijd. De meeste drugs komen uit Marokko en bereiken via Nederland ons land.

Reactie: Waarom weer al die heibel over iets dat minder schadelijk is dan alcohol , er is nog steeds niet bewezen dat personen die gematigd cannabis gebruiken zorgen voor problemen . Enkel omdat het illegaal is  en dus in de criminele sfeer zit wordt het pas een probleem , maak het legaal en de prijzen zullen dalen wat dan weer tengoede komt aan de criminaliteit die er soms voor veroorzaakt wordt. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

09 juli 2015

TERREUR - Wanneer worden "Belgische Syriëstrijders" ernstig aangepakt ?

Belgische Syriëstrijder lacht met onthoofd slachtoffer. 
Het is een beeld dat koude rillingen veroorzaakt , de Belgische Syriëstrijder Abou Isleym Belgiki heeft op Twitter een gruwelijke foto gepost waarop hij lachend naast een gekruisigd en onthoofd slachtoffer poseert. "Mijn doel is niet het huwelijk maar wel de dood", zo stelt de jihadist. "Ik heb geen vrouw, enkel een kalashnikov onder mijn hoofdkussen." De kwalijke intenties van Abou Isleym Belgiki zijn klaar en duidelijk. Hij aarzelt dan ook niet om te poseren bij een onthoofd slachtoffer en zijn meest stralende glimlach boven te halen. 
Volgens Sudinfo heeft de Syriëstrijder zijn slachtoffer zelf onthoofd en nadien het hoofd terug bovenop het lichaam van de gekruisigde gelegd maar die informatie valt van hieruit moeilijk te bevestigen. 

Reactie: Wanneer gaat onze overheid iets doen aan ons Belgisch imago en deze "beesten" de Belgische nationaliteit ontnemen . Wat daar gebeurd heeft niets meer van doen met oorlogvoering maar is gewoon een slechte versie van "friday the 13th" maar dan wel in het echt. Hoe kan men hier nog dulden dat radicale moslims die dergelijke praktijken niet veroordelen nog vrij rondlopen. Ik ben beschaamd op de naam van "Belg"te moeten dragen.

Don Viona

Labels: , , , , , ,

08 juli 2015

BRANDWEER - Vrijwilligers willen zelfde rechten maar minder plichten dan beroeps.

Brandweer verliest steeds meer vrijwilligers.
Dit jaar zijn al 264 vrijwillige brandweerlui opgestapt. Dat komt volgens de Vereniging van Vlaamse Brandweervrijwilligers door de brandweerhervorming die sinds januari van kracht is. 
De verenigingen van brandweer-vrijwilligers worden vanmiddag ontvangen op het kabinet van minister van Binnenlandse zaken Jan Jambon. Ze hopen op erkenning als officiële gespreks-partners, zodat ze betrokken kunnen worden bij de brandweer-hervorming. Ze willen vooral betrokkenheid bij de voorbereiding van het Koninklijk Besluit "Opleidingen". "Dit moet ervoor zorgen dat de opleidingen haalbaar blijven voor vrijwilligers in combinatie met een voltijdse job en hun privéleven. We vrezen immers dat steeds meer vrijwilligers willen stoppen", luidt het. België telt ongeveer 12.000 vrijwilligers bij de brandweer, waarvan 8.000 in Vlaanderen. 
De Vereniging van Vlaamse Brandweervrijwilligers (VVB) ging in 2013 van start en telt momenteel 2.200 leden. "Dankzij dit ledenaantal zijn we er in geslaagd om te wegen op de brandweerhervorming, waar oorspronkelijk geen rekening werd gehouden met de vrijwilligers", legt Geert Ollevier, voorzitter van de VVB, uit.  Omdat de brandweerhervoming een federale materie is en er geen organisatie voor vrijwilligers was in Wallonië, kon de VVB het ontwerp KB Opleidingen niet als officiële gesprekspartner helpen sturen. Sinds april is er nu ook de Association des Pompiers Volontaires Francophones  Germanophones de Belgique (APVF&GB). Die telt intussen ongeveer 600 vrijwillige brandweerlui. Beide organisaties worden vanmiddag om 14 uur ontvangen op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Ze hopen zo om als officiële gesprekspartner erkend te worden zodat ze nog mee kunnen wegen op de brandweerhervorming  De VVB kaart onder meer de verstrengde medische keuringen en de invoering van de zwaardere fysieke testen aan. "Professionals kunnen tijdens hun uren sporten. Dat kunnen vrijwilligers niet. Daarom zijn er nog meer begeleidende maatregelen nodig", zegt Ollevier. "Door de steeds grotere professionalisering van ons beroep, kunnen de passie en het engagement van de vrijwilligers verloren gaan. En als deze trends zich nog lang blijven voortzetten, kan dit nefaste gevolgen hebben voor het verzekeren van de snelle en adequate hulp voor de bevolking", benadrukt Ollevier.

Reactie: Als vrijwillige brandweermannen ( die ook betaald worden) de taken van beroeps-brandweermannen willen uitvoeren zoals het moet moeten zij minstens de zelfde opleiding en  fysieke testen aankunnen. Indien het bij een "vriendenclub" mentaliteit blijft heeft dit zeker nefaste gevolgen voor de getroffen bevolking. Er is voor mij maar één goede oplossing , maak van de brandweer één beroepskorps  zodat iedere Belg gelijke kansen heeft op een snelle en adequate  hulpverlening. Dat dit iets meer geld gaat kosten moeten we er maar bijnemen , we werken toch ook niet met "vrijwillige" politie ?

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Filip Watteeuw wil fietscomfort verbeteren en laat fietsers door rood rijden.

Legaal door rood fietsen uitgebreid in Gent. 
GENT - In Gent mogen fietsers vanaf dit najaar het rood licht negeren op negen extra kruis-punten. Sinds 2014 loopt een proef-project met een nieuw verkeersbord dat fietsen door het rood licht beperkt toelaat. Op vijf kruis-punten staan borden met een gele fiets in een omgekeerde driehoek. Deze test is goed verlopen, en daarom komen er negen kruis-punten bij. "Deze maatregel is bedoeld om het fietscomfort te verhogen", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). "Fietsers hoeven geen tijd te verliezen door te wachten voor een rood licht, terwijl ze zien dat de baan vrij is om verder te rijden. Ze moeten wel altijd voorrang verlenen aan overstekende voetgangers die groen licht hebben." Waar geen aangepaste verkeersborden 'rechtsaf of rechtdoor door rood' hangen, blijft het absoluut verboden om voorbij het rode licht te rijden. 

Reactie: Tot wat fiets fanatisme kan aanleiding geven wordt in Gent nog maar eens bewezen. Nu mogen ze ook al op 9 kruispunten gewoon het rood negeren. Dat dit tot misbruiken zal leiden is duidelijk  , fieters zijn in Gent eerder terroristen en dat is nog maar eens bewezen tijdens de laatste mega-braderij waar ze het doorgang verbod gewoon aan hun laars lapten. Wanneer stopt men deze "groene" fiets fantast uit West-Vlaanderen ?

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

07 juli 2015

MOSLIMS - Religieuze gruwel slachtpartijen gaan verder zij het enkel in slachthuizen.

"Tijdelijke slachtvloeren zijn onwettig, ook in Brussel". 
Het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren is onwettig. Dat stelt de Raad van State duidelijk in een advies aan de Brusselse staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V), zo stelt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA). "De Raad van State laat er geen enkele twijfel over bestaan", zegt ze. "Tijdelijke slachtvloeren zijn onwettig, ook in Brussel". Dhaene roept Debaets op om het voorbeeld van haar Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) en onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren te verbieden. In Vlaanderen wordt onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf dit jaar verboden. Die beslissing van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kreeg veel kritiek. Weyts hield echter voet bij stuk. Volgens de N-VA-minister was een verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet alleen wenselijk voor het dierenwelzijn, maar ook een wettelijke noodzaak. Weyts baseerde zich op een Europese verordening, die stelt dat onverdoofd slachten alleen plaats mag vinden in een slachthuis. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest volgde Weyts niet. Staatssecretaris voor Dieren-welzijn Bianca Debaets koos ervoor om het onverdoofd slachten op tijdelijke slacht-vloeren niet te verbieden. In de plaats wou Debaets een verplichte opleiding voor islamitische slachters organiseren. Haar ontwerp werd voorgelegd aan de Raad van State, die het besluit onwettig verklaarde. De Raad van State gebruikte daarbij net dezelfde argumenten als Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. Onverdoofd slachten mag in Europa alleen in een slachthuis, niet op tijdelijke slachtvloeren. ",De Vlaamse houding is de enige houding die rechtszekerheid biedt" concludeert Dhaene. "De Raad van State maakt nu nog eens duidelijk dat de toelating om onverdoofd te slachten op tijdelijke slachtvloeren de deur openlaat voor juridische procedures. Iedereen die de tijdelijke slachtvloeren in Brussel aanvecht bij de rechtbank, zal op zijn sokken gelijk krijgen". Om chaos te vermijden roept ze Debaets op het Vlaamse voorbeeld te volgen. 

Reactie: Hoe ze het ook uitleggen onze politiekers geven deze radicale moslims weer hun zin , niet meer op tijdelijke slachtvloeren maar nog steeds onverdoofd in officiele slachthuizen. Dit is gewoon zand in onze ogen strooien .Het blijft een gruwelijke en barbaarse bedoening die enkel dierenleed veroorzaakt waar het ook gebeurd. Stop deze gruwel nu...en maak een totaalverbod op onverdoofd slachten . Stop met deze radicalen hun zin tegeven, we zien wereldwijd tot wat het aanzet , vandaag een schaap morgen onze kop volgens de meest extremen !

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

GENT - Bibliotheek "Waalse Krook" moet voorlopig niet afgebroken worden.

Werken aan bibliotheek Waalse Krook mogen verdergaan.
 GENT - De Raad voor Vergunnings- betwistingen heeft een verzoek afgewezen om de werken aan de bibliotheek aan de Krook stil te leggen. Dat verzoek was ingediend door een voormalig eigenaar van een stuk van de grond waarop de bib wordt gebouwd. De NV V.O.P. had al eens eerder de werken laten stilleggen, na een bezwaar tegen de bouwvergunning voor de bibliotheek.Ook tegen de nieuwe bouwvergunning diende de V.O.P. een klacht in, maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen wees de eis af om de werken meteen stil te leggen. 'Er is geen hoogdringendheid aangetoond', klinkt het. Het bezwaar tegen de bouwvergunning wordt later behandeld. Intussen kunnen de werken dus gewoon doorgaan. Deze zomer worden de ramen van het gebouw verder geplaatst, en worden de kaaimuren afgewerkt. Na de zomer kan dan een nieuwe brug worden geplaatst, die de verbinding maakt tussen het Zuid en het nieuwe Makebaplein aan de bib. Cultuurschepen Annelies Storms (SP.A): 'De opening van het gebouw is voorzien voor het najaar van 2016.' 

Reactie: Als je het dossier achter dit "rood" prestige project bekijkt zie je dat het vol onregelmatigheden en bedrog zit. VOP heeft dan ook terecht een zaak vond de rechtspraak voorheen al. Zij willen hun gronden terug zodat zij zelf een project kunnen starten of een enorme schadeloos-stelling uitbetaald worden.
Dat de "Raad voor Vergunningsbetwistingen" nu een negatief advies geeft is duidelijk geworden dat hier politieke spelletjes worden gespeeld op de rug van uiteindelijk de belastingbetaler die totaal geen nood heeft aan dit project maar er hoe dan ook zal voor betalen , zelfs al moet het weer afgebroken worden..

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

06 juli 2015

DEFENSIE - F-35 kan vliegen,maar dat is dan ook alles wat hij goed kan !

F-35 lang niet wendbaar genoeg, oordeelt V.S testpiloot.
In de gespecialiseerde Amerikaanse en buitenlandse pers heeft een anonieme testpiloot enkele mankementen aan het licht gebracht van de F-35-straaljager van de groep Lockheed Martin. 
Tijdens een gesimuleerd lucht-gevecht tegen een F-16 - uitgerekend een van de toestellen die de "Lightning II" moet vervangen - bleek de straaljager bijvoorbeeld te weinig wendbaar. "Binnen enkele decennia zullen piloten van de VS en bondgenoten (ook bij ons is de F-35 de geprefereerde vervanger van de F-16.) gevechten uitvoeren in een minderwaardig gevechtstoestel, dat hen het leven kan kosten en de Verenigde Staten de controle over het luchtruim", zo schrijft David Axe op Medium.com op gezag van een anonieme testpiloot. Axe kon het rapport van vijf pagina's van de piloot inzien, dat enkel voor "officieel gebruik" is bedoeld, maar geen geheim rapport is. Het duurste wapensysteem ter wereld, voor een totale kost van een miljard dollar, kent verschillende problemen. De F-35 kan wel vliegen, maar kan niet echt vechten, klinkt het. In het gesimuleerde gevecht met de F-16 was de F-35 "aantoon- baar minderwaardig". De Amerikaanse luchtmacht nam de F-16 voor het eerst in gebruik eind jaren zeventig. 

Reactie: Dit lijkt mij toch net wat wij nodig hebben , het vliegt , maar is geen vechtmachine en kost heel veel belastingsgeld. Vliegen doen onze piloten graag , vechten is moeilijker daarom zijn ze ook al terug uit Irak , en dat ze veel geld kosten is niet belangrijk , de belastingbetaler betaald toch.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

BIZAR - Tom Boonen koopt nieuwe in de prak te rijden exclusieve sportwagen.

Tom Boonen koopt op maat gemaakte sportwagen. 
Tom Boonen is sinds kort de trotse eigenaar van een Donkervoort D8 GTO. De Nederlandse bolide wordt volledig volgens de wensen van de koper gemaakt. En hij spurt in minder dan 3 seconden naar 100 km per uur. Kostprijs: tussen de 150.000 en 200.000 euro. Van de D8 GTO zegt Joop Donkervoort, stichter van het Nederlandse merk, dat hij een van de snelste straatlegale sportwagens is die er bestaan. En het is die wagen waar Tom Boonen na een bezoek aan de fabriek in Lelystad voor gezwicht is. 
Donkervoort is een naam die in het wereldje van sportwagens klinkt als een klok. Al 36 jaar bouwt Donker- voort lichte, sportieve tweezitters. Voor de D8 GTO koos Donkervoort de vijfcilinder van de Audi RS-modellen, goed voor net geen 400 pk. Terwijl de wagen slechts rond de 750 kilo weegt. Een bom dus. Maar daarnaast wil Donker- voort van elk van zijn auto’s een uniek exemplaar maken. Daarom de keuze tussen honderden koetswerkkleuren, verschillende soorten leer en patronen van stiksels. De prijs start dan ook bij 152.000 euro en eindigt waar de klant het wil. Voor Tom Boonen wordt de Donkervoort D8 GTO het zoveelste speeltje op een lange lijst van exclusieve sportwagens, waaronder Ferrari’s en een Lamborghini. Maar zijn liefde voor snel rijden kostte hem niet alleen een fortuin. Boonen haalde ook al verscheidene keren het nieuws met crashes. 

Reactie: Tot wat eigenliefde kan lijden wordt hier nog maar eens aangetoond. Rijden met dergelijke wagens lukt hem niet en de meeste eindigen dan ook op de schroothoop. Wat wil hij hier mee bewijzen ?? Buiten vallen en uitvluchten verzinnen waarom hij niet meer kan winnen is er van de oude Boonen niet veel meer over. Hopelijks wordt deze wagen hem niet fataal want ooit is ook zijn geluk opgebruikt.

Don Viona

Labels: , , ,

05 juli 2015

F1 - GP VAN GROOT-BRITTANNIE - Lewis Hamilton maatje te groot voor de rest. (5/07/2015)

Hamilton in eigen land de snelste op circuit van Silverstone. 
Lewis Hamilton (Mercedes) heeft voor eigen volk de GP van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. Op het circuit van Silverstone was hij de snelste in de negende manche van het seizoen, zijn Duitse team- genoot Nico Rosberg werd tweede. Sebastian Vettel (Ferrari) pakte na een knappe race de derde plaats. Hamilton mocht in eigen land vanop de pole vertrekken, maar hij miste zijn start volledig en werd voorbij gesneld door Massa. Niet veel later moest de Brit zijn tweede plaats afstaan aan Bottas. Ook Rosberg startte belabberd, de Duitser viel terug naar de vierde plaats. Hamilton moest even geduld tonen, maar na de pitstops halfweg race kon hij de eerste plaats weer opeisen. In de 33e ronde ging Sainz van de baan. Dat vertraagde de wedstrijd aanzienlijk, want de 'virtual safety car' werd ingezet. Toen die werd opgeheven, begon het te regenen. Hamilton ging even van de baan, maar verloor zijn koppositie niet. Achter de Brit profiteerde Rosberg optimaal, hij ging zowel Bottas als Massa voorbij en reed zo op de tweede stek. Met nog 8 rondes te gaan besliste Hamilton om toch nog een pitstop te maken vanwege de regen. Een juiste beslissing zo bleek, want Rosberg - die door de stop van Hamilton even vooraan reed - kwam een ronde later binnen en moest zo zijn leiderspositie weer afstaan aan zijn Britse teamgenoot. Voor eigen volk gaf hij de zege niet meer uit handen. Toen zowel Bottas als Massa de pitlane binnenkwam, kon Vettel optimaal profiteren, de Duitser nam de derde stek over en bezorgde Ferrari zo een podiumplaats. Voor Hamilton is het al de vijfde zege dit seizoen en de 38e uit zijn carrière. In de WK-stand heeft hij nu zeventien punten voorsprong op zijn team- genoot Nico Rosberg. 
Over drie weken (op 26 juli) staat op de Hungaroring in Boedapest de volgende WK-manche op het programma. 
Uitslag 
1. Lewis Hamilton (GBr/Mercedes) de 306,198 km in 1u31:27.729 
2. Nico Rosberg (Dui/Mercedes) op 10.956 
3. Sebastian Vettel (Dui/Ferrari) 25.443 
4. Felipe Massa (Bra/Williams-Mercedes) 36.839 
5. Valtteri Bottas (Fin/Williams-Mercedes) 1:03.194 
6. Daniil Kvyat (Rus/Red Bull-Renault) 1:03.955 
7. Nico Hülkenberg (Dui/Force India-Mercedes) 1:18.744 
8. Kimi Räikkönen (Fin/Ferrari) 1 ronde 
9. Sergio Pérez (Mex/Force India-Mercedes) 1 ronde 
10. Fernando Alonso (Spa/McLaren-Honda) 1 ronde 

Reactie: Al met al en voornamelijk door de regen toch nog een spannende wedstrijd gezien. Wat mij wel is bij gebleven is de terug onsportieve reactie van Rosberg naar Lewis toe. Zelfs een schouder-klopje kon er niet af. Waar Duitsers klein in zijn !! 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,