<br>DON VIONA <br> " Fight For Freedom " " Mijn denken zal zich nooit onderwerpen,noch aan dogma,noch aan een partij,noch aan een belang,noch aan een voordeel,maar uitsluitend aan de feiten zelf,want zich onderwerpen betekent, het einde van alle denken "
" Bloggers are the hackers of the corrupted main stream mediocratic monopoly. Our mission is truth, our numbers are many, and we are taking back the control of the public mind. Liberating it from those whom peddle complacency, conformity, and ignorance. This is our mission and not one of us can do it alone. Join us! "12 februari 2016

EROTICA - Triootje te winnen op Eroticabeurs Antwerpen. (19-21/02 )

Gratis triootje te winnen op Eroticabeurs Antwerpen vrijdag 19 en zondag 21 februari.
ANTWERPEN - Altijd al zin gehad in een trio, maar nooit echt de stap durven zetten? Dan biedt de Eroticabeurs in Antwerpen misschien wel een handige uitweg. Als u wint, krijgt u er gratis een extra dame bovenop. "We merken dat koppels tegenwoordig veel meer open en vrijge-vochten zijn op seksueel gebied dan vroeger", aldus organisatrice Nicole Martens. "Dat merk je aan het succes van parenclubs. Om die reden hebben we in samenwerking met Kinkylife.com en Kim Holland (bekende Nederlandse porno- ster) dit unieke concept bedacht. Een fijne kans is het voor koppels die wel interesse hebben, maar nog nooit tot een trio konden of durven komen."  
Voor de geïnteresseerden: de Eroticabeurs vindt plaats in Antwerp Expo tussen vrijdag 19 en zondag 21 februari. Naar jaarlijkse traditie zullen ook de meest sexy BV's weer verkozen worden. Een ticket kost 15 euro + reservatiekosten. http://www.ero-expo.com/nl/

Reactie: Velen zullen het weer afkeuren maar diep van binnen blijven dromen , wat u er ook van denkt pro of contra , bedenk dat dit vrijwillig tussen meerderjarigen gebeurd en dus totaal niet thuis hoort in de categorie van ziekelijke sex zoals pedofilie of incest. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

GENT - Duitse chauffeur parkeerd toeristenbus pal voor het stadhuis.

Een foto van een Duitse toeristenbus heeft op sociale media voor de nodige hilariteit gezorgd.  
Een chauffeur uit het Noord-Duitse Osnabruck parkeerde zijn voertuig pal voor het stadhuis om de inzittenden zo dicht mogelijk in het centrum af te zetten, maar het was vooral de naam van de busmaatschappij 'Klute Reisen' die bij menig Gentenaar een glimlach om de mond deed verschijnen. 
De foto werd meer dan 300 keer gedeeld en gespekt met reacties van mensen die het Gentse dialect meester zijn. Of het bezoek van de Duitse toeristen aan Gent even 'Klute' was als hun bus doet vermoeden, is niet bekend.

Reactie: Wat wel een feit zal zijn dat als de boete in de bus valt in Duitsland het " KLUTE" zal zijn , want onze daartoe speciaal getrainde politie zal deze kans niet hebben laten liggen.

Don Viona

Labels: , , , , ,

POLITIEK - N-VA: "ACV-herstructurering bewijst perverse belangen-vermenging"

N-VA toont zich snoeihard voor de christelijke vakbond ACV.
Die geeft het slechte voorbeeld door o.a mensen op brug-pensioen te sturen en landingsbanen te voorzien vanaf 55 jaar, eerder dan te kiezen voor outplacement en herscholing, hekelt Kamerlid Zuhal Demir. Voor haar bewijzen de financiële problemen van ACV ook de belangenvermenging bij de uitbetaling van werkloos-heidsuitkeringen. 
ACV kondigde in 2014 al aan dat het zou herstructureren onder druk van het Arco-debacle, dat de vakbond zo'n 100 miljoen euro gekost heeft. Daarnaast blijft ook de uitkering van werkloosheids-vergoedingen volgens het ACV een verlieslatende operatie. De federale regering maakte de voor- waarden voor een werkloosheids-uitkering bovendien strenger en ondanks de stijgende kosten bleef de overheidsvergoeding voor de uitkeringen de voorbije jaren op hetzelfde peil. Voor N-VA bewijst de nood aan een herstructurering de "perverse belangenvermenging" bij de uitbetalingen van de werkloosheidsuitkeringen. Bovendien betreurt Kamerlid Zuhal Demir dat de vakbond "het slechte voorbeeld" geeft door ondanks zijn expertise niet volop in te zetten op outplacement, herscholing en intensieve begeleiding naar een nieuwe en passende job. "Nu schuiven ze hun financiële moeilijkheden gewoon af op onze sociale zekerheid en de belasting-betaler", hekelt Demir. Tot slot wijst Demir erop dat de mogelijkheid om voor 123 ACV-werk-nemers een landingsbaan te creëren vanaf 55 jaar eigenlijk "in strijd is met het regeerakkoord, waarin de grens voor nieuwe landingsbanen vanaf 1 januari 2015 op zestig jaar wordt gebracht". Het akkoord onder sociale partners om daarvan af te wijken voor bedrijven in moeilijkheden - dat werd goedgekeurd door de regering - holt het draagvlak van de sociale zekerheid uit, vindt Demir. Kamerlid Stefaan Vercamer (CD&V) reageert gepikkeerd op de kritiek van zijn N-VA-collega. Die hervorming is volgens Vercamer net een school voorbeeld van hoe je als verantwoordelijke werkgever omgaat met een organisatie die het met minder middelen en minder mensen moet doen. "We hebben de regels inzake SWT (het vroegere brug-pensioen) vorig jaar in oktober goedgekeurd. We zullen ze niet wijzigen à la tête du cliënt", reageert hij. "Iedere werkgever is gelijk voor de wet. Het ACV is een onderneming in moeilijkheden en voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor SWT". Dat het statuut werd aangevraagd, heeft volgens Vercamer alles te maken met de gedaalde werkloosheid, waardoor er minder werk- loosheidsdossiers te behandelen zijn en er dus mensen te veel zijn. Hij merkt ook op dat vakbonden als uitbetalingsinstelling daar geen geld aan verdienen, maar een vergoeding van de overheid krijgen. Die is nota bene onvoldoende. Dat blijkt ook duidelijk uit de internationale vergelijkingen waarbij ons land qua adminsitratiekosten veel lager zit dan Duitsland, Nederland en Frankrijk, voert Vercamer aan. "Beweren dat de vakbond voor haar werking afhankelijk zou zijn van de uitbetaling van de werkloosheid is al helemaal bij het haar getrokken en getuigt van bitter weinig kennis van de vakbondswerking", gaat hij voort. "Het ACV werkt met meer dan 3.000 mensen en dat is voornamelijk mogelijk via de maandelijkse ledenbijdrage. Dat die vakbond van 1,7 miljoen leden het vertrouwen krijgt, is blijkbaar een doorn in het oog van N-VA. Het sociaal overleg is ermee gediend dat zij gesprekspartners zoals de vakbonden hebben, die in totaal meer dan 3 miljoen werknemers vertegenwoordigen. Tot spijt van wie het benijdt", besluit Vercamer. 

Reactie: Dat het ACV niet te vertrouwen is hebben ze genoeg bewezen met het ARCO dossier waarvan ze zouden willen dat de belasting betaler het verlies bijpast. Ook op stakingen spelen zij meestal als stakingsbrekers , nee aan dergelijke vakbonden ( ABVV inbegrepen) hebben we geen boodschap meer. En wat de werklozenwerking betreft , dit moet een staatsinstelling zijn en niet een privaat bedrijf dat winst maakt om hoge lonen te kunnen betalen aan hun "leiders'.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

ISLAM - Dertigtal moskeeën in België preken streng conservatief salafisme.

Dertigtal salafistische moskeeën in België.
Zo'n dertig moskeeën in België staan onder salafistische invloed. Dat is het dubbele van een raming uit 2001 in een rapport van het Comité I.  De Belgische inlichtingendienst is van oordeel dat het salafisme definitief voet aan de grond heeft gezet in ons land en dit onder diverse vormen (puristisch, politiek, jihadistisch). Dat is te merken aan de aanwezigheid van imams of moskeedirecteurs, groepen gelovigen of de doortocht van predikanten die geïnspireerd zijn door deze strenge en conservatieve stroming van de islam. De meeste van deze moskeeën zijn niet erkend en ontsnappen aan de "screening" van de Staats-veiligheid, die advies moet geven over elk erkenningsdossier dat wordt voorgelegd aan de Moslim-executieve. Vandaag zijn in het Brussels Gewest slechts dertien moskeeën erkend terwijl er minstens een 70-tal zijn in Brussel-Hoofstad en 320 in het hele land.

Reactie: Het gevaar voor radicalisering  en de gevolgen daarvan worden met de dag groter , de vraag is dan ook wat men gaat ondernemen tegen deze kweekvijvers van het kwaad.Wanneer worden niet erkende moskeeën gesloten en de verantwoordelijken gevolgd in hun doen en laten . Gaat men nu echt wachten tot er x-aantal doden vallen zoals in Parijs , ik mag hopen van niet. Er is maar één goede uitweg , vrijheid van religie moet aan banden worden gelegd voor het hier goed mis gaat.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

11 februari 2016

KINDERMISBRUIK - Nieuwe bisschoppen moeten beschuldigingen van kindermisbruik niet melden.

Vaticaan: "Bisschop hoeft misbruik niet te melden". 
De katholieke kerk zegt tegen nieuwe bisschoppen dat het niet per se hun taak is beschuldigingen van kindermisbruik te melden. Alleen de slachtoffers en hun familie zouden het besluit moeten nemen aangifte bij de politie te doen. De Britse krant The Guardian meldt dat ze een document van deze strekking bezit. Dat document zou onlangs door het Vaticaan aan de kerkleiders zijn uitgegeven. Het is niet nodig naar de lokale autoriteiten, de politie of het Openbaar Ministerie te gaan, zo luidt de boodschap aan de bisschoppen. Hun enige opdracht is beschuldigingen intern te verwerken. Een speciale commissie die in opdracht van paus Franciscus opkomt voor de bescherming van minderjarigen, heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij het opstellen van de richtlijnen en de training van bisschoppen. Die commissie liet eerder weten dat het melden van kindermisbruik juist een morele verplichting voor geestelijken is.Het Vaticaan weigerde woensdag elk commentaar. 

Reactie: Uit deze nieuwe regels blijkt ondanks de nieuwe paus dat de kerk nog steeds pedofiele geestelijken zal blijven beschermen. De vraag is dan ook waarom justitie niet strenger optreed , zijn er banden tussen justitie en het Vaticaan waar niets mag over geweten zijn misschien of bezoeken ze de zelfde clubs ? Dit zou dan ook de uitleg kunnen zijn waarom pedofielen in het algemeen veel te licht gestraft worden en bekende in de kerkelijke sfeer met rust worden gelaten .  

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

JUSTITIE - College van rechters : "Geens moet zich niet bemoeien met onze uitspraken".

Rechtbanken staalhard voor Geens: "Het is niet aan de minister om een opgelegde straf af te keuren".
De kritiek op minister van Justitie Koen Geens (CD&V) klinkt steeds luider, nu ook het College van de hoven en rechtbanken hem terechtwijst. "Het is niet aan de minister om een opgelegde straf af te keuren." In een brief aan minster Koen Geens,  laat het College van de hoven en rechtbanken zijn ongenoegen duidelijk blijken. "Deze verklaringen kunnen niet verzoend worden met het principe van de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechter. De rechter beslist in eer en geweten, op basis van een grondige studie van en een beraadslaging over concrete gegevens, of de beklaagde schuldig is en welke straf of maatregel hem moet worden opgelegd." "En het is zeker niet aan de minister om de opgelegde straf of maatregel publiek af te keuren." . Het college beschuldigt Geens van 'steekvlam politiek'. Niet alleen omdat hij aanstuurt op wetswijzigingen, maar ook omdat hij suggereert dat rechters een opleiding zouden moeten volgen rond seksueel geweld. De laatste tijd zoekt Geens de grenzen van de scheiding der machten op. Hij stelde zich vragen bij de opschorting van straf in een verkrachtings-zaak, en hij vocht een robbertje uit met Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg, na het ontbreken van een handtekening op het aanhoudingsbevel van Vlaams parlementslid Christian Van Eyken

Reactie: Ik kan totaal niet akkoord gaan met de visie die deze rechters naar voor brengen , ja er moet scheiding der machten zijn  maar de minister moet ook het recht hebben om controle uit te voeren of de rechtbanken zich houden aan de regels , ook de maatschappelijke.Nog veel teveel gedragen rechters zich als "goden" die zonder verdere uitleg vrij beslissen over leven en dood . Dat de gehele maatschappij in sommige gevallen niet akkoord gaat of verontwaardigd is  kan hun geen barst schelen , en daar gaat het mis. Op dergelijke momenten moeten zij ter verantwoording kunnen geroepen worden en moet hun uitspraak duidelijk gemotiveerd  worden. Het kan bijvoorbeeld niet dat een meervoudige kindermoordenares ( Martin) vrij is , en zo zijn er 10-tallen betwiste dossiers die bij de meerderheid van de bevolking zwaar op de maag liggen.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

10 februari 2016

POLITIE - Trucks die inhalen bij regenweer geen prioriteit voor politie foutparkeerders wel.

Trucks die inhalen bij regenweer geen prioriteit voor politie.
Het beboeten van vrachtwagen-chauffeurs die in regenweer inhalen is geen prioriteit voor de politie. Dat heeft Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie, vanavond gezegd . VTM Nieuws maakte bekend dat de politie vorig jaar slechts 539 vrachtwagenchauffeurs heeft beboet voor het overtreden van het inhaal-verbod bij regenweer. Dat zijn amper 44 vrachtwagenchauffeurs meer dan in 2014 en het komt neer op anderhalve boete per dag. Danny Smagghe van automobilistenvereniging Touring pleitte in de nieuwsuitzending voor het inschakelen door de politie van anonieme voertuigen om vaststellingen te doen. De politiemensen zouden wel meer boetes kunnen uitschrijven, als ze zouden mogen gebruik maken van de verkeerscamera's langs onze wegen, maar het wettelijk kader daarvoor ontbreekt voorlopig nog. 

Reactie: Het waarom is duidelijk , men is bang van vrachtwagenchauffeurs en hun eventuele acties en er zijn meer simpele manieren om geld te verdienen , flitsen staat op nr.1 en foutparkeren op nr.2.
Dat de meeste dodelijke ongevallen gebeuren met vrachtwagens die zich aan niets storen raakt blijkbaar de politie niet. Wanneer gaat de verkeerspolitie eens de echte moordenaars van de weg halen in plaats van de brave huisvader die toevallig bij droog weer 126km/h rijd zoals ik .    

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

09 februari 2016

GENT - Is crowdfunding tegen onverdraagzaamheid een succes met amper 2.200 € ?

Crowdfunding tegen onverdraag-zaamheid is succes.
GENT - Op de pagina crowdfunding.gent is een opmerkelijk project opgestart. Een aantal linkse bewegingen zetten zich af tegen de mars die extreem rechts organiseert op 21 februari. Zij willen protesteren tegen de opvang van vluchtelingen in ons land. Het initiatief 'Gastvrij Gent' wilde nu geld inzamelen 'per meter onverdraagzaamheid'. Aangezien de voorziene mars van extreem rechts 2 kilometer lang is, hoopte 'Gastvrij Gent' 2.000 euro in te zamelen. Maar na één weekend heeft het initiatief '1 euro solidariteit per meter onverdraagzaamheid' al 2.280 euro binnen, of 114% van de doelstelling.  Geld doneren via crowdfunding.gent kan nog 18 dagen, en de opbrengst gaat uiteraard integraal naar de Gentse vluchtelingenorganisaties.

Reactie: Gelukkig is ieder voorlopig nog vrij om voor zijn mening uit te komen , al heb ik daar soms wel mijn twijfels bij. Maar beweren dat Gent het imago van " Gastvrij Gent" verdient omdat amper 2.280  € is opgehaald op een bevolking van 250.000 inwoners noem ik dan weer geen bevestiging van dit imago die men ons Gentenaars door de strot wil rammen.  Gentenaars moeten niet meer of minder van vreemdelingen hebben dan andere landgenoten en dat " liken " staat blijkbaar op een klein vuurtje.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

VERKEER - Installatie van 260 nieuwe camera's tegen terreur worden misbruikt voor trajectcontroles.

Camera's tegen terreur moeten ook hardrijders kunnen pakken.
Een van de meest opvallende elementen van het federaal ­antiterreurplan is de installatie van 260 nieuwe hoogtechnologische camera's op de Belgische autosnelwegen. Maar naast het opsporen van terroristen, zullen een deel van die camera's ook gebruikt worden voor traject-controles. Dat bevestigt minister van Binnen-landse Zaken Jan Jambon (N-VA). Als we de camera's toch hebben, waarom niet? Dat zijn mooie opportuniteiten.  Voor partijgenoot en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts klinkt dat als muziek in de oren. Hij pleit al langer voor meer trajectcon-troles. Zijn kabinet geeft ook aan dat ze al "in gesprek zijn" met de federale wegpolitie over het gebruik van de camera's. Het kabinet-Jambon benadrukt wel dat de strijd tegen terreur op de eerste plaats komt. "Daarna kunnen we kijken wat de ­extra mogelijkheden zijn. Een deel, of misschien alle camera's kunnen gebruikt worden voor trajectcontroles." 

Reactie: Wanneer gaat men een chip in ons hoofd plaatsen met als uitvlucht dat men ons dan kan terugvinden bij ontvoeringen of zo maar men in werkelijkheid steeds wil weten met wie, met wat en waar wij bezig zijn. Een politiestaat eerste klasse noem ik dat. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

07 februari 2016

PHOTO Van De Dag : EDDY WALLY IS NIET MEER.


Reactie: Eddy is dood , de tijd dat het duurde heeft het voor hem goed geweest maar of er nu nog veel zullen treuren durft ik betwijfelen. Voor mij was hij een "typetje" zoals Vlaanderen er vele heeft.

Don Viona

Labels: , ,

06 februari 2016

ASIEL - Omstreden Willy Cleas : "Syrische moeder heeft evenveel recht op geluk als Vlaamse".

Willy Claes: "Syrische moeder heeft evenveel recht op geluk als een Vlaamse ,als je daar niet van overtuigd bent, hoor je niet thuis bij de sp.a" 
Willy Claes (77) over de worsteling van de socialisten met de vluchtelingen-stroom en wat hij de faux pas van de voorzitter noemt. "Crombez vergist zich. Hou uw lijn, domme."  
Zondag zei John Crombez dat hij achter het Nederlandse voorstel staat om vluchtelingen vanuit Griekenland terug te sturen naar Turkije en een getal te kleven op het aantal mensen dat van daaruit welkom is in Europa. Maandag floot het sp.a-partijbureau hem openlijk terug. "Terecht", vindt minister van staat Willy Claes (SP.a). "Dit is een misstap. Crombez kan best een mea culpa slaan. Maar hij is jong. Hij verdient krediet." Over Europa maakt hij zich meer zorgen. "Het gaat verder dan ergernis. Het is droefenis. Waar zijn de waarden gebleven waarop de Europese Unie is gevestigd? Ik ben een socialist, geen christen-democraat, maar ik heb grote waardering voor de humane houding van Angela Merkel. Natuurlijk schaffen wir das. Dat is onze verdomde plicht". 

Reactie; Wanneer ik deze man zie of hoor houd ik mijn oren en zakken toe , wat die allemaal de mensen heeft wijsgemaakt in het verleden is niet na te vertellen. Hijzelf weet het waarschijnlijk zelf niet meer want zijn geheugen was nooit goed. Maar hier maakt hij een fout , de SP.a is geen partij voor Belgen meer , de meerderheid van hun kiezers zitten heden ten dage bij de allochtonen en een bende die vasthoud aan het profitariaat tenkoste van alles. Daarom ook dat er alles aan gedaan wordt om ze steeds weer wit te wassen. En wat die Syrische moeder betreft , ja dat recht op geluk heeft ze ,maar dan wel enkel in Syrië.
Wat Crombez betreft , een nieuwe voorzitter die nu al buitenspel wordt gezet door zijn eigen partij houd de eer beter aan zichzelf en stapt op. En om de woorden van Willy te gebruiken , ik hoor niet meer bij de SP.a !! 

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT - Homohaat van Turkse moslims blijft ongestraft in Rabot - ghetto.

Homohaat Rabot blijft onbestraft.
GENT - Er volgt dan toch geen proces tegen de belagers van het holebikoppel uit de Gentse Rabotwijk. "Er zijn onvoldoende bewijzen en we konden de zaak niet hard maken", bevestigt parket-woordvoerster An Schoonjans. Het koppel begrijpt er niks van. "Iedereen is het vergeten, dus lossen ze het zo op", reageert slachtoffer Kristof Saeys. In augustus 2015 postte Kristof een verhaal op Facebook over de beledigingen waarmee hij en zijn vriend erg vaak geconfronteerd worden in de Rabotwijk in Gent. Geregeld kregen ze van de buren 'vuile homo' of gelijkaardige uitspraken naar het hoofd geslingerd. "Met die mensen in dialoog gaan, lukte niet, integendeel zelfs", zei Kristof toen. "De hele situatie verergerde alleen maar en kende een triest hoogtepunt toen een tiental Turken ( moslims) ons belaagden. Ze bedreigden ons met de dood." De politie kwam ter plaatse, maar ging volgens het koppel weer snel weg. Er werd eerst een onderzoek gestart of de politie toen inderdaad te snel weg ging of niet. Daarna belandde het onderzoek naar de homohaat bij het parket. Hun triest verhaal ging viraal en werd duizenden keren gedeeld. Nu volgde de ontnuchtering: het openbaar ministerie heeft hun zaak geseponeerd. "Er zijn onvoldoende bewijzen", zegt An Schoonjans. "We konden de zaak niet hard genoeg maken om het voor de rechter te brengen." Een nieuwe klap voor Kristof en zijn vriend. Het ongeloof bij hen is dan ook erg groot. "Ongelofelijk hé... We zijn enorm gefrustreerd. Enkel in België kan zo iets. Onvoldoende bewijzen, terwijl het op film staat. Er zijn zelfs mensen van die bende geïdentificeerd. Is het luiheid? We hadden het al verwacht hoor. De wind is gaan liggen. Iedereen is het vergeten, dus dan lossen ze het zo op. Blijkbaar is het evidenter om mensen te beboeten als ze met hun fietslicht niet in orde te zijn dan zwaar homofobe mensen te straffen."  Na de incidenten van afgelopen zomer keerde de rust gelukkig wat terug in de wijk. De politie had onder meer een aantal keer een onderhoud met de imam. "Last zoals toen hebben we inderdaad gelukkig niet meer gehad. Nu is het meer het asociale karakter van sommige mensen dat ons mateloos stoort. Vandaag  bijvoorbeeld kwamen we terug van de winkel en zagen we heel wat van die mensen op onze vensterbank zitten. Ok, dat is niet zo erg, maar het is ook niet prettig." Het koppel leeft niet langer meer gebukt onder de zaak en is zelfs begonnen met een unieke afhaaldienst, waarbij ze met een speciale vierwieler alles, behalve fastfood, bij de klanten leveren.

Reactie: Dit is nog maar eens het bewijs dat het linkse stadsbestuur kiest voor hun kiesvee , deze allochtonen mogen gewoon alles zolang de rellen niet uit de hand lopen zeg maar. Omgekeerd ligt de zaak veel gevoeliger , wanneer wij een allochtoon aanspreken op zijn afkomst spreekt men van racisme of discriminatie met de nodige vervolgingen. Ik zie voor deze homo's de toekomst dan ook heel somber in indien zijn in dit ghetto willen  blijven leven op een normale en veilige manier.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , , , , ,

05 februari 2016

KINDERMISBRUIK - Juf Magalie definitief onschuldig , maar moslim ouders worden niet vervolgd.

Juf Magalie definitief buiten vervolging gesteld.
ANTWERPEN - Na de raadkamer heeft nu ook de kamer van inbeschuldiging-stelling (KI) in Antwerpen beslist om juf Magalie Alpaerts buiten vervolging te stellen voor de vermeende aanranding en verkrachting van vijf kleuters van 'De Blokkendoos' op het Antwerpse Kiel. De juf zal dus niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. De raadkamer had Magalie in maart vorig jaar al buiten vervolging gesteld, maar enkele ouders waren tegen die beslissing in beroep gegaan. Het was dus aan de KI om de knoop door te hakken en die besliste donderdag om haar buiten vervolging te stellen, zoals het parket-generaal gevorderd had. "Ik ben heel blij. Ik sta te trillen op mijn benen, maar deze keer op een positieve manier. Het is heel moeilijk geweest en ik heb heel lang naar deze dag uitgekeken. Nu kan ik eindelijk verder met mijn leven. Ik voel me nog niet klaar om al terug voor een klas te gaan staan, maar misschien komt die kriebel ooit wel terug", reageerde Magalie. Het vermeende misbruik veroorzaakte in juni 2013 behoorlijk wat heisa. Alles begon met een moeder die ongepast gedrag bij haar zoontje opmerkte. Het kind beweerde dat zijn kleuterjuf intieme spelletjes met hem en andere kindjes had gespeeld. De ouders stapten naar de directie, maar kregen daar niet de respons die ze verwachtten. Er volgde een dagenlang en steeds groter wordend protest aan de schoolpoorten tot er uiteindelijk beslist werd om de kinderen een week eerder met vakantie te sturen. De ouders dienden klacht met burgerlijke partijstelling in en er volgde een gerechtelijk onderzoek, maar dat leverde geen aanwijzingen van schuld op. "Wij hebben altijd gezegd dat het onderzoek niet grondig genoeg gevoerd werd", reageerde advocaat Abderrahim Lahlali, die voor enkele moslim ouders optreedt. Hij had om een heropening van de debatten gevraagd, omdat Magalie in een Koppen-reportage gezegd had dat ze wel geloofde dat de kinderen misbruikt waren, alleen niet door haar. "Dat bewijst dat mijn cliënten geen fantasten zijn en dat er wel degelijk sprake is van misbruik. De KI vond haar uitspraak echter onvoldoende om de debatten te heropenen."  Lahlali gaat nu bekijken of een cassatieberoep zin heeft. Hij vond het wel positief dat de eis van Magalie, die 10.000 euro morele schade-vergoeding had gevraagd wegens 'rechtsmisbruik', werd afgewezen. "De ouders kunnen volgens de KI niets verweten worden dat ze stappen hadden ondernomen toen ze misbruik vermoedden. Wellicht zal dit ook gevolgen hebben voor de klacht wegens lasterlijke aangifte en laster die ze tegen de ouders heeft ingediend", aldus Lahlali. 

UPDATE - 5/2/2016 
De ouders die de juf van kleuterschool De Blokkendoos voor de rechter hadden gedaagd, worden zelf niet vervolgd. Dat zegt hun advocaat. De juf, Magalie Alpaerts, is na 3 jaar vrijgesproken van seksueel misbruik. Maar zij had zelf ook klacht ingediend tegen de ouders die haar maar bleven beschuldigen. Maar daar gebeurt dus niks mee.
De ouders die Magalie valselijk beschuldigd hebben, moeten gestraft worden. Dat vindt Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen. Hij heeft de zaak van nabij gevolgd en heeft de juf zelfs ontvangen op het stadhuis.

Reactie: Dit lijkt mij terug positieve discriminatie , omdat het hier om moslims gaat mogen ze zomaar iemand beschuldigen en zijn leven verpesten ? Waar gaat dit heen als aanhoudend beschuldigen en zelfs bedreigen al mag ? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

MAATSCHAPPIJ - 'Men Speak Out' tegen genitale verminking bij vrouwen.


'Men Speak Out' tegen genitale verminking bij vrouwen.
Vier organisaties uit België, Nederland en Groot-Brittannië hebben de campagne 'Men Speak Out' gelanceerd tegen genitale verminking bij vrouwen. 
Opmerkelijk: de campagne is niet op vrouwen, maar op mannen gericht. "Het is zeer belangrijk om ook mannen te betrekken bij de strijd tegen genitale verminking bij vrouwen. Hierdoor kan de uitroeiing van de praktijk in Europa -en bij uit- breiding in de herkomstlanden- versneld worden", zeggen de organisaties. 'Men Speak Out' is een initiatief van GAMS België (Groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale ver- minking), FORWARD UK (Foundation for Women's Health Research and Development), HIMILO Nederland (organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de maatschappelijke positie van de Somalische gemeenschap in Nederland) en het Instituut voor Tropische Genees- kunde in Antwerpen. Naar aanleiding van de campagne volgden 45 mensen uit de drie landen een opleiding. "Hun taak is onder andere om de migrantengroepen in Europa aan te spreken, het debat over genitale verminking in hun gemeenschap op te starten en andere mannen te betrekken in de strijd tegen deze vormen van mishandeling", luidt het. "Het debat tussen mannen en vrouwen stimuleren is de eerste stap naar het uitbannen van de praktijk", zegt Fabienne Richard van GAMS België, die de campagne coördineert. In de marge van 'Men Speak Out' zal in de deelnemende landen ook een kwantitatief en kwalitatief onderzoek lopen, met als doel meer inzicht te krijgen in de rol die mannen spelen in de instandhouding van de praktijk. 

Reactie: Ik kan als man niet anders dan dit steunen , verminking van vrouwen is gewoon een barbaars gebeuren dat meestal wordt ingegeven door religie of oer-oude-gewoontes.  Hier is op korte termijn maar één oplossing voor , neem de klachten ernstig en sluit diegene die deze verminking eisen op voor lange tijd. Denk er echter aan dat praten met dit soort barbaren niets zal uithalen , hier is enkel keihard ingrijpen de oplossing. Bescherm dan ook voor één keer de slachtoffers in plaats van de daders.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

JUSTITIE - Koen Geens : Rechters hebben nood aan sekscursus gezien sommige uitspraken.

Koen Geens wil 'sekscursus' voor rechters.
Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil de Belgische rechters gaan bijscholen op het vlak van seksueel geweld. Hij doet dat naar aanleiding van de zeer lichte straf in de Gentse verkrachtingszaak. Geens noemde de betere scholing voor verkrachtingszaken 'een topprioriteit' in het parlement. Er loopt nu wel al een cursus 'seksuele delinquentie' in de opleiding voor rechters, maar die moet geactualiseerd worden. Het keuzevak wordt voorlopig niet verplicht, maar wordt wel ten zeerste aangeraden. Het debat komt er een paar dagen na het vonnis in een Gentse verkrachtingszaak. Een radiopresentator kreeg er opschorting van straf, ook al waren de feiten bewezen en had hij bekend. De rechter meldde dat hij niet vond dat de man de intentie had om de vrouw in de val te lokken, maar dat het eerder ging over het 'verkeerd interpreteren van signalen'. De uitspraak kon op heel wat kritiek rekenen ook van het parket.

Reactie: Rechters leven in een ivoren toren en wanen zich god , zij hebben totaal geen voeling hoe de bevolking criminele feiten aanvoelt. Niet alleen in verkrachtingszaken maar ook in dossiers over pedofilie worden onlogische straffen uitgesproken. Meestal zijn die veel te licht omdat er geen rekening wordt gehouden met de soms levenslange trauma's van de slachtoffers. Ik denk dan ook dat  deze cursus zinloos zal zijn , een rechter wil zich niet laten zeggen hoe het moet.

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

FRAUDE - Jaarlijks vloeit 4 miljard euro in zakken van corrupte ambtenaren.

Corruptie openbare werken: jaarlijks 4 miljard euro. 
4 miljard euro , dat is het monsterbedrag dat jaarlijks in ons land opgaat aan corruptie bij openbare werken. De overheidsopdrachten kosten de belastingbetaler doorgaans 20% te veel. Bij sommige diensten laat tot één op de drie ambtenaren met beslissingsrecht zich omkopen of neemt belangen. De onrustwekkende cijfers blijken uit internationele studies en worden bevestigd door Paul Meulemans, tot eind 2015 commis- saris bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie. Volgens Transparency International, dat elk jaar een wereldwijde corruptie-barometer opstelt, scoorde België vorig jaar 77 op 100 - waarbij 100 punten als bijna 'clean' wordt beschouwd. Er is dus nog heel wat ruimte voor verbetering. Net zoals in andere Europese landen is de corruptiescore in ons land de jongste vijf jaar gestagneerd tot lichtjes af- genomen. "Ze is nog lang niet uitgeroeid, al komen omkoping en fraude de jongste jaren misschien minder voor bij grote projecten", aldus Meulemans. "De kleinere (renovatie)werken waarbij lagere ambtenaren de lakens uitdelen, mogen echter niet onderschat worden. Uit onderzoek is gebleken dat bij sommige diensten die doordrongen zijn van corruptie één op de drie functionarissen zich systematisch en op lange termijn schuldig maakt aan fraude." "Er zijn ambtenaren die daarmee maandelijks een tweede zwarte wedde tot 2.000 euro opstrijken. Eén van hen bekende dat hij in enkele jaren tijd 750.000 euro verdiend had door zich te laten omkopen. In België gaat jaarlijks 20 miljard euro naar openbare werken. Twintig procent van dit bedrag verdwijnt in de zakken van frauderende firma's en corrupte ambtenaren." 

Reactie: Dit bevestigd wat velen reeds wisten of vermoeden , als we zien welke levenswijze sommige ambtenaren er op nahouden vraag men zich af of hun euro's meer waard zijn dan de onze. Ook bij steeds meer zinloze prestige projecten kan men zich vragen stellen  " waarom is dit nodig " , blijkbaar is dit het antwoord. Hier is maar één oplossing , ontslag om ernstige reden met verlies van pensioen-rechten en verbeurd verklaring van de onterechte betalingen , en een tijdje in de cel kan ook nooit kwaad.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

04 februari 2016

GENT - Parket in beroep tegen straffeloosheid verkrachter J.V van radio Urgent.fm .

Parket tekent beroep aan tegen opschorting voor verkrachting in radiostudio Urgent.fm.
GENT - Het openbaar ministerie heeft zonet beroep aangetekend in de zaak van een 33-jarige Gentse lokale radiopresentator J.V. die beschuldigd werd van ver- krachting van een vrouw tijdens een uitzending maar van de Gentse correctionele rechtbank de gunst van de opschorting kreeg. Dat werd vernomen bij de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Radiozender Urgent.fm heeft intussen de samenwerking beëindigd met de presentator. De man werd schuldig bevonden, maar de rechtbank aanvaardde dat het "niet om een brutale verkrachting" ging en dat de man "de signalen van de burgerlijke partij verkeerd interpreteerde". Het vonnis zorgde voor hevige kritiek, onder meer van de Vrouwen- raad. Het parket meldde eerder dat het de komende dagen in overleg met het Gentse parket-generaal ging beslissen of er beroep werd aangetekend, maar de beslissing is donderdag-middag toch genomen. Het Gentse hof van beroep zal zich binnen enkele maanden over de zaak buigen. Radiozender Urgent.fm heeft intussen de presentator aan de deur gezet. "De organisatie herbevestigt dat ze ten allen tijde alle vormen van grensoverschrijdend gedrag veroordeelt. In onderling overleg met de betrokkene heeft de raad van bestuur van Urgent.fm beslist de samenwerking te beëindigen. Urgent.fm is van oordeel dat dit gedrag geen plaats heeft binnen haar werking", zegt de zender in een mededeling. De organisatie werkt met vrijwilligers waardoor van een ontslag geen sprake is. Coördinator Tania Selleslags van Urgent.fm geeft geen verdere commentaar op de beslissing. 

Reactie: Goed om te mogen vaststellen dat er bij het parket toch nog mensen zitten die vinden dat vrouwen geen lustobject zijn die tegen hun wil mogen misbruikt worden. Of het nu een brutale of net geen brutale verkrachting is speelt hier geen rol , de feiten zijn wat ze zijn  en deze kerel verdient een zware straf en zelfs castratie , zoals iedereen die vrouwen verkracht. De trauma's die slachtoffers overhouden zijn onbeschrijfelijk en enkel het weten dat hij het nooit meer kan doen werkt geruststellend .Misschien moeten onze rechters eens meer uit hun ivoren toren komen zodat ze voeling hebben met wat de gewone mens meemaakt.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

TERREUR - Vriendelijkste moslims blijken de gevaarlijkste terroristen te zijn.

Collega's Volvo Gent over Vlaamse Syriëstrijder: "Vriendelijke kerel".
ANTWERPEN / GENT - De Vlaamse Syrië-strijder die deze week is ­opgedoken in een video van de terreurgroep ­Islamitische Staat, is afkomstig uit Antwerpen en heeft gewerkt bij Volvo Cars in Gent. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) zei gisteren te hopen dat de kerel snel het leven laat. "Morgen staan wij aan jullie deur", zo dreigde 'Abu Shahid al-Belgiki' in de videoboodschap die IS ­dinsdag op het internet zette . Hij deed dat in het Nederlands, met een Antwerps accent. De man blijkt inderdaad afkomstig uit de Scheldestad. Hij heet Mohamed Boudasis, is 28 jaar oud en werkte tot voor enkele jaren nog in de autofabriek van ­Volvo in Gent. Collega's uit die tijd omschrijven hem als een vriendelijke kerel met wie ze nooit ­problemen hadden. Wanneer Boudasis precies naar Syrië trok, was ­gisteren niet duidelijk. Gerechtelijke documenten vermelden dat hij in de zomer van 2013 veelvuldig telefoneerde met enkele leden van Shariah4­Belgium. Maar nauwe banden met die organisatie waren er kennelijk niet. Volgens De Wever zit ­Boudasis al geruime tijd in het oorlogsgebied. "Als burgemeester kan ik alleen maar hopen dat ik hem nooit of te nimmer terug zie", klonk het. "Hij is ­gegaan om het martelaarschap te vinden. Moge hij dat zo snel mogelijk doen." Pogingen om de familie van Boudasis te spreken, leverden gisteren niets op. 

Reactie:Hierbij wordt nogmaals duidelijk dat de schijnbaar aangepaste moslims de gevaarlijkste zijn . Op deze wijze infiltreren ze ons ons sociaal bestel , duidelijk het systeem van de 5° colonne (de vijfde colonne is een term, die gebruikt wordt om aan te geven dat er in een land of een andere eenheid bepaalde krachten aanwezig zijn, die voor de vijand werken. De term suggereert een georganiseerde samenzwering, die op instigatie van de vijand van binnenuit de weerstand probeert uit te hollen). ,die klaar is voor aanslagen als het bevel  komt. Het enige wat wij zelf kunnen doen ,want de overheid laat alles blauw blauw, is heel voorzichtig en wantrouwend blijven tegenover deze mensen.Met dergelijke vrienden heb je geen vijanden nodig.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , , ,

03 februari 2016

ROYALTY - Delphine Boël mag haar strijd erkenning vaderschap Albert II voortzetten.

Delphine Boël kan strijd om erkenning vaderschap koning Albert II voortzetten.
BRUSSEL - Delphine Boël kan haar strijd om erkenning door koning Albert II verderzetten. Het Grondwettelijk Hof oordeelde vandaag dat ze zich niet moet houden aan de lang verstreken wettelijke termijn om het vader- schap van haar wettelijke vader, Jacques Boël, te betwisten. Haar recht op klaarheid over haar afstamming is belangrijker dan de "rust der families", in deze de koninklijke familie. Het recht van Boël om haar echte vader te kennen is in beginsel belangrijker dan de rust in de koninklijke familie .Marc Uyttendaele, de advocaat van Boël, onderstreept dat het Grondwettelijk Hof zijn cliënte over de hele lijn gelijk geeft. "Het hof is van oordeel dat een kind steeds het vaderschap kan betwisten en dat de rechter de aard van de familiale banden niet moet onderzoeken die hebben bestaan of niet bestaan tussen het kind en degene waarvan het vaderschap betwist wordt", verduidelijkt hij. De wet bepaalt dat kinderen ouder dan 22 slechts één jaar de tijd hebben om het vaderschap te betwisten. Het Grond-wettelijk Hof is het daar echter niet mee eens. Want anders zou het kind ook geen onderzoek kunnen eisen naar het vaderschap van de vermeende echte vader. Bovendien zijn er veel redenen waarom een kind niet zou proberen om binnen die termijn een betwisting in te stellen, merken de rechters op. 

Reactie: Ga er voor Delphine, een vader die zijn eigen kind niet wil kennen is die naam niet waard , of hij nu koning is geweest of niet. Indien nu bewezen wordt dat Albert de biologische vader is hoop ik dat zij snel alle rechten krijgt verbonden aan deze band. Dat Paola dit niet zo lekker zal zitten is duidelijk , dit is dan het ultieme bewijs van zijn overspel en dat zij diegene is "die de  horens draagt"..

Don Viona

OOSTENDE - Asielzoekers betrokken bij verdoving en groepsverkrachting minderjarige.

Minderjarig meisje verdoofd en verkracht in Oostende: zeven verdachten opgepakt.
OOSTENDE - Het parket van West-Vlaanderen afdeling Brugge meldt dat er een gerechtelijk onderzoek loopt naar ernstige feiten van seksueel misbruik op een minderjarig meisje in Oostende. Vier meerderjarige verdachten zitten in de cel, drie minderjarige verdachten werden geplaatst in een gesloten instelling. Verschillende bronnen zeggen dat bij de daders ook asielzoekers zijn. Sommigen van hen zouden nog maar sinds vorige zomer in België verblijven. De feiten dateren al van eind november 2015, maar kwamen eind vorige week eigenlijk bij toeval aan het licht. Naar aanleiding van een foto waarop een verdachte poseerde met een wapen, werd zijn gsm onderzocht. Op het toestel werden beelden van de groeps-verkrachting aangetroffen. De feiten werden gepleegd in een privéwoning in Oostende.  De lokale politie van Oostende slaagde erin om snel alle betrokkenen te identificeren. Het gaat om een Belg en zes personen met de Iraakse nationaliteit. Vier verdachten werden door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden. De raadkamer verlengde gisterochtend hun aanhouding met een maand. Drie minderjarige verdachten werden door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. De jongste verdachte is amper veertien jaar oud. 
In het belang van het slachtoffer en haar familie heeft het parket nu pas gecommuniceerd over de feiten. "Het slachtoffer dat door toedoen van de daders vooraf weerloos werd gemaakt, zodat ze zich niets meer herinnerde, is trouwens pas sedert vandaag volledig op de hoogte van de feiten", klinkt het in een pers- bericht. Het parket zal geen verdere toelichting geven over het dossier. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt het walgelijk wat gebeurd is in Oostende. Dat zegt hij in een eerste reactie . Francken bevestigt dat er vluchtelingen bij betrokken zijn waarvan de asielaanvraag nog loopt. Die kunnen het land uitgezet worden, zegt hij. 

Reactie: Dit zal de samenwerking met vluchtelingen die hier asiel zoeken zeker niet ten goede komen , steeds weer  zijn zij daders van criminele feiten en geen respect tonen tegen over vrouwen of jonge meisjes die in hun ogen loslopend wild zijn. Misschien is uitwijzen dan ook niet voldoende , beter was het hun in een C 130 te stoppen en boven de Noordzee de bom luiken te openen , dit lijkt mij een verantwoorde straf  bij deze onmenselijke daden. Ze kunnen enkel hopen dat ze goed genoeg kunnen zwemmen en zo kunnen ontsnappen , een kans die dit minderjarig meisje niet heeft gehad.  

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

02 februari 2016

ONDERWIJS - Haalt radicale leerkracht islamgodsdienst haar slag thuis ?

Godsdienstleerkracht die hoofd- doek wil dragen krijgt gelijk.
MALDEGEM - De Raad van State heeft in een arrest een godsdienst-lerares gelijk gegeven die weigerde de omzendbrief van het Gemeenschapsonderwijs (GO! ) inzake het verbod op het dragen van levensbeschouwelijke kentekens te ondertekenen en daardoor niet aangenomen werd. De Raad vernietigt dan ook de weigering door de directeur van de basisschool De Driesprong Maldegem om de vrouw aan te werven. 'De Raad van State stelt vast dat het ambt van een leerkracht levensbeschouwelijke vakken verschilt van het ambt van een leerkracht algemene vakken' Bij de start van het school- jaar 2013-2014 weigerde de vrouw bij haar tijdelijke aanstelling als leerkracht islamitische godsdienst de omzendbrief van het GO! te ondertekenen omdat ze een hoofddoek draagt. Daarop besliste de directeur om haar niet aan te nemen. Uiteindelijk stapte de lerares naar de Raad van State. Die gaf haar in haar arrest gelijk. "De Raad van State stelt vast dat het ambt van een leerkracht levensbeschouwelijke vakken verschilt van het ambt van een leerkracht algemene vakken. Bovendien houdt het ambt van godsdienstleerkracht zelf het persoonlijk engagement in van de betrokken leerkracht. Dit persoonlijk engagement gaat voor bepaalde godsdienstleer-krachten gepaard met het vertoon van de uiterlijke kentekens van hun levensbeschouwing", stelt de Raad. "Daarenboven zijn de taken en opdrachten van de leerkracht allesbehalve strikt beperkt tot wat zich afspeelt tijdens het godsdienstonderricht in het klaslokaal. Ook buiten de context van zijn lesopdracht kan voor hem een opvoedings- of onderwijssituatie bestaan die aanleiding kan geven tot het, op bedachtzame wijze, doen kennen van zijn persoonlijk engagement", besluit de Raad. Het Gemeenschapsonderwijs beraadt zich over het arrest en zal morgenmiddag reageren. 

Reactie: Moeten wij weer lijdzaam toezien hoe radicale moslims nog maar eens hun zin krijgen ? Is het nog niet duidelijk genoeg tot wat dit radicale kan leiden ?  Ik kijk dan ook met angst uit naar wat  het gemeenschapsonderwijs hier gaat mee aanvangen.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

JUSTITIE - Pleegde assisenrechter Karin Gérard verzekeringsfraude met gefakete overval ?

Onderzoek naar mogelijk valse verklaringen assisen-rechter Karin Gérard.
BRUSSEL - Het Brusselse parket-generaal opent een onderzoek naar assisenvoorzitster Karin Gérard. Die stapte op 5 januari naar de politie met het verhaal dat drie mannen haar hadden aangevallen en er met haar juwelen vandoor gingen, toen ze 's avonds het Brusselse justitie-paleis verliet. De vrouw kreeg nadien politie-bescherming, maar over de echtheid van haar verklaring bestaat ondertussen veel twijfel. Het parket-generaal zal nu onderzoeken of Gérard een misdrijf heeft gepleegd.  Het parket van Brussel liet vorige week al weten dat er een dossier werd geopend naar aanleiding van Gérards verklaringen. Uit dat onderzoek kwamen echter geen bewijzen naar voren die haar beweringen staafden. Ondertussen blijkt ook dat het niet de eerste keer is dat Gérard een klacht indiende voor geweld. In het verleden diende ze ook al minstens tweemaal een klacht in: die onderzoeken werden telkens zonder gevolg afgesloten. Het onder-zoek van het Brusselse parket loopt nog, maar er werd al een volledige kopie van het dossier overgemaakt aan het parket-generaal. Dat zal zich buigen over de vraag of de magistrate met haar verklaring een misdrijf heeft gepleegd, zoals een valse aangifte of verzekeringsfraude. De vrouw heeft de juwelendiefstal immers aangegeven bij haar verzekering, voor een bedrag van enkele tienduizenden euro's.  Gérard onthoudt zich nog steeds van elke commentaar en blijft in functie zolang het onderzoek loopt.

Reactie: Wie is het best geplaatst om dergelijke stunt uit te halen , juist , diegenen die dagdagelijks met criminelen werken. De vraag die ik mij stel ;welke vrouw naar haar werk gaat omhangen met voor tienduizenden euro's aan juwelen ? Is dit niet zoiets als "de melk bij de kat zetten" zeker als die dan nog goed verzekerd zijn erbij. ??

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

GENT - Stad Gent gaat nog maar eens 200.000 € pompen in nieuwe grasmat Ghelamco Arena.

Ghelamco Arena krijgt super- gras voor CL-wedstrijd.
GENT - Het leek er gisteren op alsof in de Ghelamco Arena een cyclocross zou gereden worden, maar dat is uiteraard niet het geval. De grasmat van kampioenen ploeg AA Gent wordt in allerijl vernieuwd, zodat de Champions League-wedstrijd tegen Wolfsburg op woensdag 17 februari op een perfecte ondergrond kan worden gespeeld. Als Gent ge-schiedenis schrijft, dan doen ze dat op een schone mat. "Na de wedstrijd van zondag zijn we onmiddellijk met de werken gestart", zegt veiligheidscoördinator Dirk Piens. "Sinds gisterochtend vroeg werd de grasmat gestript, in de namiddag was al het gras weg. Daarna werd de ondergrond voorbereid op een nieuwe mat. Vandaag om 13 uur komt het nieuwe gras toe en donderdag om 17 uur moet het laatste stuk geplaatst zijn. Dan kan het gras nog een week rusten, onder ideale weersomstandigheden. Op 12 februari spelen we een generale repetitie tegen Moeskroen, en op 17 februari komt Wolfsburg."  
Gent liet zich niet meer vangen,en kocht meteen een kwalitatieve mat. "Deze heeft beter voetbalgras en heeft vooraf twee jaar kunnen 'wortelen'", zegt Piens. "We hebben ze vrijdag aan een aantal tests onderworpen. Ze wordt ook zeer zorgvuldig geplaatst, in 3 dagen tijd in plaats van in 1 dag. Deze mat zal duurzamer zijn en langer meegaan dan de vorige." Het kostenplaatje is er dan ook naar. Een 'normale' grasmat kost 100.000 euro, deze het dubbele. "Onze mat was nog niet dramatisch kapot, er zijn veel slechtere velden. Maar wij spelen Champions League en dat moet in de perfecte omstandigheden", stelt Piens. Vandaag start trouwens de losse ticketverkoop voor die CL-wedstrijd. Het belooft opnieuw een stormloop te worden, ook al is er best wat gemor te horen over de ticket-prijzen. 45 euro voor tribune 2 en 4 (spionkop en Telenet-tribune) en 95 (!) euro voor tribune 1 en 3 zijn dan ook niet mis.

Reactie: Dat stad Gent als grootste aandeelhouder hier weer de meeste centen op tafel moet leggen lijkt niemand te storen , onze burgemeester mag nu immers op de eretribune zitten nietwaar en dat maakt het allemaal goed. Ondertussen gaat de armoede in de stad wel verder de hoogte in. 
" Brood en spelen doet de zotten in vreugde leven" lijkt dan ook de nieuwe slogan van links. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

GENT - Trams der traagheid kruipen verder door het verkeer in Gent.

Trams der traagheid moeten sneller.
GENT - De Gentse tramlijnen 1 en 4 moeten vlotter rijden. Dat vindt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Met een gemiddelde snelheid van respectievelijk 15,3 en 12,8 km/u halen die lijnen lang niet het Vlaamse gemiddelde van 17 km per uur. Daarom wordt op de grote kruispunten bekeken hoe de tram er voorrang kan krijgen. Over de Gentse trams wordt al eens smalend gezegd dat men met de fiets of zelfs te voet vaak sneller is. Gent blijkt de traagste trams van het land te hebben. De nu opgebroken as Kouter-Vlaanderenstraat haalde bijvoorbeeld maar een gemiddelde snelheid van 9 kilometer per uur. De andere lijnen deden het niet veel beter. De Lijn timede in 2014 de ritten van zijn trams. Daaruit blijkt dat tram 4 tussen Gent-Sint-Pieters en het Rabot gemiddeld 10 à 11km/u haalt, afhankelijk van het tijdstip waarop gemeten werd. Lijn 1 doet het iets beter, maar in de binnenstad gaat de snelheid nooit boven de 15km/u. Ze blijft zelfs eerder hangen rond 12 kilometer per uur.  Het warrige middeleeuwse stratenpatroon van Gent is één van de oorzaken waarom het Vlaamse gemiddelde van 17km per uur niet gehaald wordt. De Gentse trams moeten meer dan elders scherpe bochten nemen. Bovendien komen de trams dikwijls vast te zitten in druk autoverkeer en moeten ze samen met dat verkeer wachten aan alle rode lichten. Het Gentse stadsbestuur heeft zich voorgenomen om de snelheid van de trams op te trekken. In 2018 moeten ze gemiddeld zelfs 20 km/u halen. Minister Weyts komt het stadsbestuur nu te hulp. Op een parlementaire vraag van Mathias De Clercq (Open Vld) antwoordde hij dat tramlijnen 1 en 4 werden geselecteerd voor ingrepen die de gemiddelde snelheid opkrikken. Beide lijnen moeten meermaals gewestwegen kruisen. Aan al die kruispunten moet de tram vandaag nog aanschuiven tussen het gewone verkeer. Vermoedelijk zal daar een systeem geïnstalleerd worden waarbij de verkeerslichten voor automobilisten op rood springen van zodra een tram de weg moet kruisen. Voor tram 4 zijn dat de kruispunten aan het Bijlokehof, de Bernard Spaelaan en de Sint-Lievenpoortstraat. Voor tram 1 is dat het kruispunt van de stadsring (R40) met de Kortrijksepoortstraat, de Nieuwevaartbrug en de Industrieweg in Wondelgem. Eind dit jaar moeten de studies rond zijn. Daarna wil de minister met die resultaten aan de slag.  Mathias De Clercq vindt dat Vlaanderen nog meer kan doen. "De voorbije jaren is in Gent 2,3 kilometer tramsporen gelegd tegenover 17 kilometer in Antwerpen. Het is duidelijk dat deze situatie wel erg onevenwichtig is. En dat terwijl Gent echt nood heeft aan een aantal belangrijke investeringen, overigens niet alleen op het tramnetwerk. Als we de komende jaren een spade in de grond willen krijgen, is meer ambitie en vooral veel voluntarisme vanuit Vlaanderen nodig." "Dat die kruispunten nu gescreend worden, is alvast een teken dat er wordt nagedacht over een kwalitatiever openbaar vervoer. Het zal er op aan komen om voorrang te verlenen voor de tram en eventuele obstakels weg te werken", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). 

Reactie: Laten we die trams vergeten en eerst zorgen dat diegene die hun eigen verantwoordelijkheid nemen met hun eigen vervoer op een normale manier door de stad kunnen. Maar niets is minder waar Watteeuw stelt alles in het werk omdat onmogelijk te maken. Het openbaar vervoer zal nooit werken , ook niet aan 20 km/h en mag dan ook enkel beschouwd worden als een noodoplossing en niet als prioriteit voor het vervoer van mensen. Dat Watteeuw en C° daar anders overdenken stuit dan ook op veel kritiek bij de Gentse bevolking die hoopt dat zijn "masterplan" er nooit komt. Voor de prijs dat het openbaar vervoer de belastingbetaler kost kunnen prachtige en veilige wegen en parkings aangelegd worden die verkeer in de stad heel goed mogelijk maken , enkel de "goede" wil ontbreekt.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

01 februari 2016

ASIEL - Gouverneur Decaluwé : Wij gaan illegale vluchtelingen hier uithongeren.

Gouverneur Decaluwé : "Deel geen voedsel uit aan illegale vluchtelingen". 
Sinds begin dit jaar zijn reeds 890 mensen zonder geldige verblijfs-documenten opgepakt in West- Vlaanderen, waarvan 452 in Zee- brugge alleen. Dat heeft provincie gouverneur Carl Decaluwé  (CD&V)vandaag bekendgemaakt. Hij roept de bevolking ook op om de vluchtelingen geen voedsel aan te bieden. "Dat verstoort onze acties en zorgt voor een aantrekkingspool." Het aantal illegalen in West- Vlaanderen en vooral aan de kust blijft toenemen. In december werden 598 illegalen opgepakt in de kustprovincie, wat toen al ruim zeventig procent was van het totaal opgepakte illegalen in België. In januari steeg dat aantal naar 890, en vannacht werden opnieuw 38 transitmigranten opgepakt, onder meer dankzij de inzet van acht extra krachten die vorige week door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) werden toegewezen. Het gaat in 55 procent om Iraniërs, voornamelijk alleen - staande mannen. Ze proberen in kleine groepjes in te breken in trailers, en verschuilen zich in de duinen, bosjes of in leegstaande panden. De gouverneur heeft het ook voor 300 zogenaamde "dark numbers", illegalen die nog niet geregistreerd zijn, en telkens weten te vluchten. Decaluwé vraagt de bevolking om niet in te grijpen of voedsel uit te delen. "Het is enorm moeilijk, want het gaat uiteindelijk wel om mensen, maar zo'n voedselbedelingen verstoren enerzijds onze acties en zorgen anderzijds voor een aantrekkingspool. Het gaat nog altijd om illegalen die koste wat kost Groot-Brittannië willen bereiken. Als ze hier asiel aanvragen kunnen we ze opvangen", aldus de gouverneur die gewonnen is voor een gesloten centrum aan de kust. "Dat is wettelijk niet mogelijk, maar het zou wel een afschrikkingsmethode kunnen zijn", meent hij. Vaak blijven illegalen die het land uit moeten hangen of keren ze gewoon terug naar de tentenkampen in Frankrijk. Decaluwé is tevreden over de acht extra mensen die hij kreeg en de steun. "We hebben 3.840 uren extra steun gekregen. We zijn minister Jambon erkentelijk, maar we blijven meer vragen om de situatie beheersbaar te houden tegen dat het toeristisch seizoen aanbreekt. Alles is beheersbaar, maar we werken liever preventief. Gelukkig werken de politiezones hier goed samen." Decaluwé geeft ook mee dat er al preventief contact is opgenomen met ngo's voor mocht de situatie escaleren en dat er onderzocht wordt wat er wettelijk nog kan gedaan worden. Daarvoor steunt hij op het gemeente-decreet. Ook de FOD Volksgezondheid wordt betrokken, onder meer door de recente uitbraak van mazelen in Calais. "Van zodra hier een uitbraak gekend is, moet dat gemeld worden. Er is op dit moment nog geen melding geweest." 

Reactie; Dit is natuurlijk een oplossing maar of het de goede is durf ik betwijfelen , iemand die honger heeft zal ten koste van alles proberen aan eten of geld te geraken , criminaliteit lijkt mij dan ook de enige uitweg voor deze gelukzoekers.Beter zou het zijn ze proberen allemaal op te pakken en ze in gesloten centrums te plaatsen tot ze worden uitgewezen en dat zo vlug mogelijk. Ze uithongeren lijkt mij een beetje "TE ".

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

ASIEL - John Crombez laat masker vallen en kiest voor extreem rechtse oplossing vluchtelingen.

Het rommelt bij de socialisten: "Standpunt Crombez is schande. Mensen willen lidkaart al terugsturen".
Dat sp.a-voorzitter John Crombez het Nederlandse plan om vluchtelingen terug te sturen naar Turkije lijkt te steunen, zorgt voor heel wat verzet binnen de partij. De Jong- socialisten noemen het standpunt van Crombez "een schande". "Verschillende leden willen hun lidkaart al terugsturen", klinkt het ook bij Aaron Ooms, voorzitter van de Jongsocialisten. De sp.a verzet zich intussen tegen het beeld dat de partij voorstander zou zijn van pushbacks van bootvluchtelingen.  
Sp.a-voorzitter John Crombez sprak zondag in 'De Zevende Dag' zijn steun uit voor het vluchtelingenplan van zijn Nederlandse collega Diederik Samsom, de leider van de sociaal democratische PvdA. Volgens het plan-Samsom moeten alle migranten die via Turkije in Griekenland arriveren terug naar Turkije worden gestuurd. In ruil daarvoor mogen jaarlijks tussen de 150.000 en 250.000 vluchtelingen die in het land verblijven legaal naar Europa. Het voorstel is erg omstreden, want het zou ingaan tegen het internationaal recht. Bovendien is de steunbetuiging van Crombez nogal verrassend, omdat sp.a zich tot nu toe altijd heeft verzet tegen zulke 'push backs'. Gelijkaardige voorstellen van N-VA om vluchtelingen terug te sturen, worden op de website van de partij de grond ingeboord. 
Vanuit de eigen socialistische hoek is er alvast heel wat kritiek. "Gezocht: de ziel van het socialisme", klinkt het hard bij parlementair medewerker Mathias Somers op Twitter. "Het plan is totaal in strijd met alle uitspraken van Europese instanties, inclusief de rechtspraak", zegt de Leuvense burgemeester Louis Tobback dan weer. En ook de Jongsocialisten vinden het niet kunnen. "Er was heel veel animo om vandaag actie te voeren voor het partijbureau", zegt Aaron Ooms. "We hebben besloten dat niet te doen, onder meer omdat we ook vertegenwoordigd zijn in dat bureau. Maar we hebben daar duidelijk onze mening gezegd." De Jongsocialisten zijn radicaal tegen het Nederlandse plan en vinden het een schande "dat sp.a zelfs nog maar de schijn wekt dat dit plan een oplossing zou kunnen zijn voor de humanitaire vluchtelingencrisis". "Het is onbegrijpbaar dat het schenden van mensenrechten en een belachelijk plafond voor het aantal mensen in nood dat we willen opvangen plots een zweem van realiteitszin kreeg", vinden de jongeren. Volgens Ooms toonde Crombez vandaag begrip voor dat standpunt, maar bleef hij wel bij het zijne. Bij een komend partijbureau of evenement van de partij willen de Jongsocialisten actievoeren. De steun van Crombez leidde ook tot discussie buiten de partij. Volgens Groen "steekt de sp.a de N-VA langs rechts voorbij".  "We zijn niet voor pushbacks, zoals sommigen ervan proberen te maken. We willen net voorkomen dat pusbacks worden toegepast" De sp.a verzet zich tegen het beeld dat de partij plots voorstander zou zijn van pushbacks van bootvluchtelingen. "Er kan geen sprake zijn van pushbacks want dat is het terugduwen van vluchtelingen naar onveilige gebieden", zegt de partij in een bericht na afloop van het partijbureau vandaag. "We willen net voorkomen dat er pushbacks moeten toegepast worden", legt Kamerlid Monica De Coninck uit. Het kwam vandaag op het partijbureau van de sp.a alvast tot een bij momenten pittige discussie. "Voor ons is het essentieel dat we moeten vermijden dat mensen die op de vlucht zijn op gevaarlijke routes hun leven riskeren", legt Monica De Coninck uit. Volgens haar wil de sp.a vooral dat er werk wordt gemaakt van 'safe havens' waar vluchtelingen onder toezicht van internationale organisaties worden opgevangen en dat de EU haar steentje moet bijdragen. Maar het is niet de bedoeling in te gaan tegen internationale afspraken. Zo is het niet de bedoeling boot vluchtelingen terug te sturen naar onveilige landen. "En Turkije is nog geen veilig land", aldus De Coninck. "We zijn dus niet voor pushbacks, zoals sommigen ervan proberen te maken. We willen ze net voorkomen", klinkt het. "We verzetten ons tegen de pushbacks", klinkt het ook bij senator Bert Anciaux. Ook van een bovengrens op het aantal vluchtelingen dat kan worden opgenomen, wil sp.a volgens Anciaux niet weten. "We willen geen plafond op het aantal erkenningen voor wie in aanmerking komt. Dat zou ingaan tegen internationale afspraken", aldus Anciaux. "Als sociaaldemocraten hebben we de plicht om werkbare en humanitaire oplossingen voor te stellen", luidt het in een mededeling vandaag. 

Reactie; Daarmee is duidelijk geworden dat wisselen van voorzitter geen heil is voor deze verscheurde partij ,Crombez heeft hier zijn standpunt duidelijk gemaakt , wat nu staat te gebeuren bij de SP.a is koffiedik kijken maar kan iemand met extreem rechtse oplossingen wel voorzitter blijven en de leden zand in de ogen blijven strooien of betekend dit het einde van de SP.a ? Voor John zelf geen probleem , nu zijn standpunt bekend is mag hij zeker op een mooie verkiesbare plaats bij het Vlaams Belang rekenen. 

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,

ASIEL - 106 Irakezen keren vrijwillig terug naar hun land omdat niets hier gratis is.

106 Irakezen keren vrijwillig terug naar hun land: "Liever sterven in Irak, dan in België blijven". 
Meer dan 100 Irakese asielzoekers keren vanmorgen vanop Zaventem vrijwillig opnieuw terug naar Bagdad. De meeste van hen zijn alleenstaande mannen, die volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ontgoocheld zijn in "het land van melk en honing". Volgens Francken reageren heel veel asielzoekers gedesillusioneerd wanneer ze in ons land aankomen en is de vraag om terug te keren dan ook bijzonder groot. "Ze denken dat eens ze hier aankomen ze 3.000 euro netto krijgen, een wagen, een appartement en dat dit het land van melk en honing is", zo zegt hij aan de VRT. "En dan liggen ze op een veldbed in een kazerne, wat niet echt is wat ze verwacht hadden en wat hen beloofd werd door mensensmokkelaars." Wie vrijwillig terugkeert naar zijn land van herkomst krijgt van Fedasil ondersteuning om daar zijn vorig leven verder te zetten of om opnieuw te beginnen. Het gaat dan om maximaal een jaar begeleiding om een job te vinden, een eigen winkel of bedrijfje op te starten, te studeren of medische onder-steuning, in totaal ter waarde van maximaal 2.000 euro. Toch is die ondersteuning goedkoper dan de opvang in ons land, verzekert Francken. "De opvangkosten liggen tien keer hoger." Eén van de vluchtelingen vertelt waarom hij terugkeert: "We kregen een slechte service, slecht eten en een slechte verblijfplaats. Niemand gaf om ons. Ik sterf liever in Irak, dan dat ik in België blijf." 

Reactie : Gaan ze nu eindelijk zelf ook inzien dat België niet het paradijs is en dat ook hier hard moet gewerkt worden om alles wat zij gratis willen krijgen te verwerven. En toch blijf ik het afkeuren dat zij nog 2.000 € zomaar cadeau krijgen. Welke Belg krijgt dat zomaar ? 

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

31 januari 2016

ASIEL - Bert Anciaux : "Het gaat de foute kant op met onze samenleving"

Anciaux (sp.a) maakt zich zorgen over onze samenleving: "Het gaat de foute kant op".
BRUSSEL - In gesprek met De Zondag 
uit senator Bert Anciaux (sp.a) zijn ongenoegen over hoe we nieuwkomers in België behandelen. "Het racisme is main- stream, ja" "Ik vind dat onze samenleving de verkeerde kant op gaat, ja. En ik lig daar wakker van. Ik merk dat veel mensen angst hebben. Voor de vluchtelingen bijvoor-beeld", zegt Anciaux. "Ik deel die angst niet, maar ik begrijp ze wel. Het main- stream politieke discours versterkt dat gevoel. Mensen denken dat de vluchte-lingen onze sociale zekerheid kapot maken, dat ze de criminaliteit de hoogte in jagen, dat ze terreur plegen.  Neen, neen, en nog eens neen. Dat is niet juist." Volgens de sp.a-senator ontbreekt het de vluchte-lingen dan ook aan perspectief: "De uitdaging is om te leren samen leven met elkaar, met verschillende culturen. Want we voeren misschien wel een degelijk opvangbeleid, maar zeker geen goed migratiebeleid. We geven migranten geen perspectief eens ze hier erkend zijn." "Het racisme is mainstream, ja. Het is overal aanwezig. Integratie is assimilatie geworden. Dat is het grote probleem. Elke nieuwkomer moet zich voor honderd procent aanpassen. Dat is een onmogelijke verwachting", oordeelt Anciaux. 

Reactie: Als je spreekt van iemand die onzin kan vertellen mogen we Bert wel als voorbeeld nemen. Ontkennen dat asielzoekers onze sociale zekerheid kapot maken, dat ze de criminaliteit de hoogte in jagen, dat ze terreur plegen , dat ze mensen ( vrouwen) lastigvallen  is ontkennen dat de wereld een bol is . Dat wij de racistishe toer opgaan moeten horen uit de mond van iemand die de Belgische vlag verbrande omdat " Walen" on-mensen waren is er volledig over. Onze eis dat zij zich voor 100% moeten aanpassen lijkt mij dan ook een verantwoorde eis , als wij niet het zelfde doen in hun landen van herkomst kost ons dat " de kop". Maar ja , het verstand komt niet voor de jaren zegt men , al duurt het bij Bert wel heeeel lang.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , , ,

30 januari 2016

GENT - Stop aan cafés en pitazaken in "Ghetto Wondelgemstraat".

"Genoeg cafés en pitazaken".
GENT - De Wondelgemstraat heeft er letterlijk en figuurlijk genoeg van. De stad Gent wil daarom geen vergunningen meer uitvaardigen voor wie er een horecazaak wil beginnen. "De straat heeft nood aan échte winkels", zegt schepen Christophe Peeters (Open Vld).  Deze week weigerde het stads-bestuur een vergunning af te leveren om een schoenenzaak om te bouwen tot een frituur. Het zou de elfde snackbar zijn in de vrij korte Wondelgemstraat. "Er zijn nu genoeg cafés en genoeg pitazaken in de straat", zegt schepen van Middenstand Peeters. "De voorbije maand vonden er groot-schalige controles plaats in de wijk, vooral in cafés. Er werd gezocht naar zwartwerk, het schenken van alcohol zonder vergunning, enzovoort. Die acties toonden aan dat er wel degelijk een probleem is daar. Een aantal zaken werden gesloten, de inboedel werd in beslag genomen. Er zijn er ook nog eens veel te veel. Het is het ene café na het andere, te veel voor zo'n korte straat. Hetzelfde geldt voor de vele pitazaken. Daarom hebben we als stad beslist extra horecazaken uit de straat te weren", zegt Peeters. "Elk dossier zal apart bekeken worden, maar de straat heeft nood aan écht winkels, niet nog meer van hetzelfde." Het pand waarvoor de vergunning werd geweigerd was ooit een hamburgertent, werd nadien een schoenenwinkel en de eigenaar wou er nu een frituur van maken. "Een typisch Belgische frituur zoals er in de straat geen meer is", zegt de advocaat van de eigenaar. ''Wij zullen zeker in beroep gaan tegen deze beslissing, te meer mijn cliënt alle investeringen al heeft gedaan. De frietketels en togen zijn al geïnstalleerd."  Deken Willy De Clerck is wel opgetogen met de nieuwe koers van het stadsbestuur. "We vragen hier al vele jaren om. Het is een eigenaardig fenomeen. Als er één succesvolle zaak start, komt er al snel een tweede gelijkaardige bij. En als er twee zijn, heb je er even later zes. Die houden het dan niet lang uit omdat ze mekaar beconcurreren", schetst De Clerck. "Dat is zo voor cafés - voor elke nationaliteit wel één en minstens zeven Turkse -, pitabars, kappers, bazars. Maar een bloemenwinkel hebben we hier bijvoorbeeld niet. Ik ben zeer blij dat de stad oor heeft gehad naar onze vraag. De Wondel-gemstraat zal er wel bij varen." Gent trof in de jaren tachtig een gelijkaardig besluit. Toen werden geen vergunningen meer uitgereikt voor restaurants in het Patershol. Het toenmalige stadsbestuur wilde voorkomen dat het Patershol een soort Rue des Bouchers zou worden.

Reactie : Te laat weeral eens , reeds jaren wordt door de vorige bewoners en handelaars aan- geklaagd dat allochtonen ( meestal Turken ) de Wondelgemstraat aan het overnemen zijn ( onder druk) maar dat werd weggelachen omdat het hier om een wijk gaat waar veel links kiesvee zit. Dit is een ghetto en straks wordt het een no-go zone als men alles zijn gang laat gaan.

Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

POLITIEK - Na Bruno komt Louis Tobback ons nog eens vertellen dat alles fout gaat zonder hun.

Louis Tobback: "Het beste wat ons kan overkomen, is de afschaffing van het Vlaams Parlement".
LEUVEN - In gesprek foetert Leuvens burgemeester Louis Tobback (sp.a) over de wildgroei aan regelgeving op Vlaams niveau. "Door tegenstrijdige decreten, procedures en ministeriële besluiten kan ­iedereen in Vlaanderen alles beletten en kan niemand nog iets beslissen." Louis Tobback, burgemeester Leuven "Ik ben blij dat we met sp.a niet meer in de Vlaamse regering zitten. Dat is een veredeld schepencollege met een burgemeester die zichzelf minister-president noemt. Die 'schepenen' schermen hun bevoegdheden zodanig af dat er een warboel ontstaat. De burgemeesters zijn daar de dupe van", meent Tobback. De nestor van de socialisten staaft zijn striemende kritiek met een pijnlijke gebeurtenis uit zijn thuisstad: "Neem nu bijvoorbeeld het dodelijk ongeval dat deze week in Leuven heeft plaatsgevonden. Ik krijg een e-mail van een mevrouw die zegt dat ze al langer pleit voor een snelheids­beperking op die weg. Ik moet die vrouw antwoorden dat ik daar niks aan kan doen omdat het een gewestweg is. Het is zover gekomen dat de mensen mij - terecht - vragen: Burgemeester, waarom vraagt u mij om op u te stemmen? U hebt toch niks meer te zeggen? Zo is men de democratie aan het kraken." "Door tegenstrijdige decreten, procedures en ministeriële besluiten kan ­iedereen in Vlaanderen alles beletten en kan niemand nog iets beslissen", waarschuwt Tobback. "Het beste wat de ­Vlaamse steden en gemeenten kan overkomen, is de afschaffing van het Vlaams Parlement - ook al zit mijn zoon daar. Of ten minste ervoor zorgen dat het maar één maand per jaar kan samenkomen, zodat het stopt met decreten maken waar je kop noch staart aan krijgt." 

Reactie : De familie Tobback heeft het blijkbaar heel moeilijk met het feit dat niemand hun nog 
"au sérieux" neemt , de ene is te dom en de andere begint te dementeren. Ja blijkbaar is hij al vergeten dat hij jaren het beleid heeft mee bepaald , een beleid dat zodanig is ontspoort dat deze regering moet trachten er het beste van te maken. Dat dit soms tegenstrijdige regels oplevert is dan ook niet verwonderlijk , men kan nu eenmaal "geen omelet maken zonder eieren te breken". Wanneer leren deze showmannen te zwijgen eens hen spel is uitgespeeld en zij passé zijn ?


Don Viona

Labels: , , , , , , , , ,

POLITIEK - Bruno Tobback terug maar nog steeds met de zelfde dwaze praat.

Bruno Tobback haalt scherp uit naar regering wegens verhoging hoogste pensioenen.
LEUVEN - Tijdens de nieuwjaars-receptie van de sp.a in Leuven heeft Bruno Tobback (sp.a) vrijdagavond scherp uitgehaald naar de regering-Michel wegens haar plannen om het maximumpensioen in de privésector op te trekken. "Dat de staat aan deze groep cadeaus uitdeelt ten koste van degenen die het veel meer nodig hebben is een van de basisregels die deze regering hanteert", aldus Tobback. "We hebben er geen enkel bezwaar tegen dat alle pensioenen omhoog gaan. Dat moet echter niet in de eerste plaats gebeuren voor wie 1.600 euro en meer heeft in de maand en bovendien kan rekenen op een groepsverzekering, maar voor de vele honderdduizenden gepensioneerden die het moeten stellen met 700 a 800 euro per maand en door deze regering week na week geconfronteerd worden met lastenverhogingen zoals de turteltaks, stijging van de tarieven in het openbaar vervoer, indexsprong... Zij moeten nu van deze minister horen dat de hoogste pensioenen moeten stijgen omdat ze dat nodig hebben...", aldus Tobback. De gewezen partij-voorzitter van de sp.a wees bovendien op een parallel tussen deze pensioenmaatregel en de financiële injecties die de over- heid eerder deed in de banken. "De hogere pensioenen zitten kennelijk geweldig in nood omdat de groepsverzekering en het pensioensparen wegens de gedaalde rente niet veel meer opbrengen. Als de markt niet marcheert voor degenen die er op gegokt hebben dan is de staat plots nodig en moet ze tussenkomen. Zo is het ook gegaan met de banken", zei Tobback.

Reactie: Bruno werkt duidelijk aan zijn terugkeer ( vind geen werk in de privé) maar doet dat op zijn gekende domme manier. Ondoordachte uitspraken waren zijn kenmerk  en dat zijn ze nog steeds. Hij vergeet dat hij mede de vorige regering stuurde en dus ook niet heeft gezorgd dat de te lage pensioenen de hoogte ingingen. Nu de de hogere aanvallen is dan ook stom , deze mensen hebben levenslang veel meer afgedragen dan diegene die nu amper 800 euro krijgen ( die zullen niet veel gewerkt hebben ) het is dan ook maar logisch dat ze nu meer terug krijgen. Voor wat hoort wat , het gratis verhaaltje van links is reeds lang doorprikt omdat het niet werkt .

Don Viona

Labels: , , , ,

29 januari 2016

TERREUR - Terrorist en moslimprediker Jean-Louis Denis amper tot 10 jaar cel veroordeeld .

Moslimprediker Jean-Louis Denis tot 10 jaar cel veroordeeld voor terrorisme.
BRUSSEL - De Brusselse correctionele recht- bank heeft vandaag de moslimprediker Jean-Louis Denis tot tien jaar cel veroordeeld. Hij wordt beschouwd als het hoofd van een terreurcel die in 2013 verschillende jonge moslims rekruteerde om in Syrië te gaan vechten. Samen met Denis werden nog elf andere verdachten tot celstraffen van vijf tot vijftien jaar veroordeeld. De meeste van hen werden wel bij verstek veroordeeld. De vrouw van Denis werd vrijgesproken. Er werd ook een opschorting van uitspraak toegekend aan een jongere die in 2013 naar Syrië was gegaan, maar snel weer naar België was teruggekeerd. Het onderzoek naar Denis was in april 2013 van start gegaan toen bleek dat twee leerlingen van het Fernand Blum-atheneum in Schaarbeek naar Syrië waren vertrokken. De twee waren in de weken voor hun vertrek herhaaldelijk gesignaleerd in de omgeving van Denis. Ze hadden onder meer deelgenomen aan de voedsel-bedelingen die Denis via zijn organisatie Resto du Tawhid organiseerde in het Brusselse Noord-station. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek volgens het federaal parket dat Denis niet alleen die twee jongens, maar ook nog heel wat andere jongeren geronseld had. 

Reactie: Op deze wijze gaan we nooit kunnen afrekenen met dit soort moslim terroristen.Hier moeten voorbeelden gesteld worden en geen doekjes voor het bloeden. Wat deze kerel heeft gedaan lijkt mij goed voor minimum 25jaar eenzame opsluiting in de hoop dat hij er zelf een einde aanmaakt. Laten we eerlijk zijn , geen mens zal een traan laten.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

JUSTITIE - Koen Geens slaat naar rechtbankvoorzitter Hennart : "Er gebeuren daar rare dingen."

Geens slaat hard terug naar rechtbankvoorzitter Hennart: "Dit kan niet langer".
BRUSSEL - Justitie Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is niet te spreken over de kritiek van Luc Hennart, de voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Die zei gisteren dat de ontbrekende hand-tekening op het aanhoudingsbevel van Christian Van Eyken een gevolg is van een tekort aan mensen en middelen in zijn rechtbank. Geens wil nu dat de rechtbank wordt doorgelicht. Het van moord verdachte Vlaams Parlementslid Christian Van Eyken werd gisteren vrijgelaten omdat op zijn aanhoudingsbevel geen handtekening van de bevoegde onderzoeks-rechter stond. Een menselijke fout, waarbij een tuchtonderzoek op zijn plaats leek. Maar dat was buiten Luc Hennart gerekend. De voorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg kondigde vrijwel meteen aan dat hij geen tuchtonderzoek zou voeren. Volgens hem ging het immers niet om een menselijke fout, maar was alles te wijten aan de structurele onderbezetting van zijn rechtbank. Het was niet voor het eerst dat Hennart kritisch uit de hoek kwam over het volgens hem schromelijke gebrek aan personeel en middelen dat hem door minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ter beschikking werd gesteld. De aanhoudende kritiek schiet Geens danig in het verkeerde keelgat. Zelf heeft Geens niet de bevoegdheid om een tuchtprocedure in te stellen, maar hij is niet van plan het hier bij te laten. "Ik zit vanmiddag samen met de Hoge Raad voor Justitie en zal daar aandringen op een audit bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Niet omwille van deze zaak, maar het is duidelijk dat er van alles loos is bij die rechtbank." Het leek een nauwelijks verholen dreigement aan Hennarts adres: don't mess with me.   Geens was duidelijk persoonlijk geraakt door Hennarts uithaal. "Ik stel vast dat meneer Hennart bijzonder ondankbaar is. Brussel wordt bevoorrecht behandeld omwille van Brussel-Halle-Vilvoorde. Mijn kabinet heeft voor zijn rechtbank alles gedaan om personeel aan te trekken. We hebben het kader uitgebreid, maar blijkbaar is het erg moeilijk om griffiers aan te trekken. We hebben zelfs Nederlandstalige griffiers overgeheveld naar de Franstalige rechtbank." Geens is vooral ver- bolgen over het feit dat Hennart keer op keer naar de pers stapt om zijn gal te spuien. "Meneer Hennart moet de hand eens in eigen boezem steken. Ik ga dat ook vragen aan de Hoge Raad, want dit kan echt niet langer. Men gebruikt de pers niet om dit soort kleine politieke oorlogen uit te vechten. Ik heb me meer dan een jaar ingehouden, maar dit is er ver over." Geens erkent dat Justitie een logge tanker is waar veel werk aan is, maar zegt er alles aan te doen om die te keren. "Ik ontken niet dat er de laatste twintig of dertig jaar van alles misliep bij Justitie, maar sinds ik minister ben, heb ik ongelooflijk hard gewerkt."

Reactie: Blijkbaar heeft deze stunt van de onderzoeksrechter een oorlog ontketend , teveel is teveel zegt Geens, en wat bedoeld hij precies met "maar het is duidelijk dat er van alles loos is bij die rechtbank " ?  Weet hij misschien de echte reden van deze fout , want klassenjustitie blijkt steeds meer de kop op te steken. Als Geens wil bewijzen dat hij zijn job ernstig neemt moet hij zorgen dat de betrokken rechters ontslagen worden , een rechtbank die met dergelijke elementen moet werken werkt niet naar behoren. En misschien kan men de vermoedelijke moordenaar ook beter oppakken voor hij verdwijnt zoals in het omstreden dossier over de pedofiel die vrij rond liep en nu op een terrasje zit in Cambodja.

Don Viona

Labels: , , , , , , ,

GENT - Tom Balthazar moet nieuwe burgemeester worden in 2018 volgens SP.a.

Gentse sp.a kiest unaniem voor Tom Balthazar als lijsttrekker.
GENT - De partijraad van sp.a Gent heeft vanavond in unanimiteit Tom Balthazar aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraads-verkiezingen in oktober 2018. Tom Balthazar werd eerder deze maand door de Gentse sp.a-partijtop al "in onderling overleg en goede verstand-houding" naar voor geschoven. In een toespraak wees Tom Balthazar op enkele thema's die de komende jaren voor hem van kapitaal belang zullen zijn: goed en betaalbaar wonen, begeleiding en organisatie van de vluchtelingen, en goede informatie en begeleiding over en bij het nieuwe mobiliteitsplan, meldt sp.a Gent. Huidig burgemeester Daniël Termont reageert in een mededeling tevreden over zijn opvolger. "Ik heb het volste vertrouwen in Tom als lijsttrekker", schrijft Termont. "Hij koos altijd 100 pct voor Gent, net zoals ik. Zijn lange staat van dienst op het stadhuis maakt dat hij de Gentse dossiers door en door kent. Samen met een talent- volle ploeg zal Tom er staan om in 2018 het vertrouwen van de Gentenaars te krijgen. We moeten vooral op de ingeslagen weg verder gaan: de Gentenaars zijn tevreden over hun stad en ons werk wordt gewaardeerd." Tom Balthazar, jurist van opleiding en hoofddocent medisch recht aan de UGent, werd in 2000 voor het eerst tot gemeenteraadslid verkozen. Hij nam de leiding over de meerderheidsfractie onder het bewind van Frank Beke (sp.a). In 2007 werd Balthazar schepen van Milieu en Sociale Zaken en nam er in 2010 nog bevoegdheden van Karin Temmerman bij, die naar de Kamer vertrok. In datzelfde jaar werd Balthazar ook voorzitter van het stads-ontwikkelingsbedrijf sogent. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 behaalde Tom Balthazar 5.466 voorkeursstemmen vanop de derde plaats. Hij blijft als schepen actief met de portefeuile Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen. In 2013 werd hij ook voorzitter van de Gentse sociale huisvestingsmaatschappij Woningen. 

Reactie : Kort : " Oude wijn in nieuwe zakken " ? De vele Gentenaars zijn niet tevreden over hun stad , dus meer van dit is echt niet nodig.  

Don Viona

Labels: , , , , , ,

28 januari 2016

JUSTITIE - Magistraten beschermen elkaar dus geen tuchtonderzoek na blunder zaak-Van Eyken.

Geen tuchtonderzoek na blunder in zaak-Van Eyken: "Wij hebben gewoon de nodige middelen niet"
Er komt geen tuchtprocedure tegen onderzoeksrechter Olivier Leroux. Dat heeft de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, Luc Hennart, beslist. Door een procedurefout in de moordzaak waarvoor Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) was aangehouden, is die laatste al op vrije voeten. 'De oorzaak is dat wij de nodige middelen niet hebben om te kunnen werken. Dát is het probleem' Luc Hennart, voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel Vlaams parlementslid Christian Van Eyken (UF) was gisteren pas onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord, maar dat aanhoudingsbevel bleek niet te zijn ondertekend door de onderzoeks-rechter. Daardoor moet hij opnieuw worden vrijgelaten. De voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, Luc Hennart, verdedigt onderzoeksrechter Leroux en zijn medewerkers. "Dit is niet te wijten aan een fout van de onderzoeksrechter", zegt Hennart . "Een onderzoeksrechter werkt systematisch onder druk, en dat geldt ook voor zijn medewerkers. Daarom moet de onderzoeksrechter kunnen rekenen op een griffier. Dat is een werknemer van niveau die de vereisten van de wet ook kan nagaan om zeker te zijn dat alle vormvereisten werden nageleefd." Volgens Hennart is de fout het gevolg van een situatie die hij al maanden aankaart: "Een gebrek aan gekwalificeerd personeel". "Met het volle respect voor de medewerker in kwestie [die de fout niet opmerkte ], die van heel goede wil is, maar hij heeft het nodige niveau niet. Het is iemand die een tijd geleden chauffeur was van de rechtbank. Hij heeft het examen gehaald van het niveau D en hij is zo bereidwillig geweest om als griffier te fungeren."  Daarom vindt Hennart dat het niet de schuld van die medewerker is. "Het is de gebrekkige structuur die tot deze situatie aanleiding heeft gegeven." Een tuchtonderzoek is daarom volgens Hennart "uitgesloten". "De oorzaak is dat wij de nodige middelen niet hebben om te kunnen werken. Dát is het probleem." Volgens Hennart mogen we blij zijn dat het 'slechts' om Christian Van Eyken gaat. "Stel je voor dat het om Nemmouche (de verdachte van de aanslag op het Joods Museum,) ging. Wat zouden dan de gevolgen geweest zijn?"

Reactie: Hoe deze uitleg ook klinkt het zijn vijgen na Pasen , hier zijn duidelijk fouten gemaakt , of het nu onkunde of iets duisterder is speelt geen enkele rol. Hier zouden koppen moeten vallen of de betrokken verantwoordelijke zou de eer aan zichzelf moeten houden en opstappen. Het verschil  tussen  Van Eyken en Nemmouche is mij ook niet duidelijk , beiden worden verdacht en beschuldigd van moord. Is de ene moord dan zoveel erger dan de andere of gaat het hier om wie de dader zou kunnen zijn ? Dus toch klassenjustitie !

Don Viona

Labels: , , , , , , , ,